סוזנה שיניאה (Susana Shinea)

סוזנה שיניאה (Susana Shinea)


לחץ על התמונה להגדלה
לחץ כאן להגדלה מירבית של הציור
60

סוזנה שיניאה ()

Susana Shinea

דמות קוביסטית
שמן על בד, 48x33 ס"מ
חתום מאחור

הערכת מחיר:$100-120Estimate:
מחיר התחלתי:$30Start Price:

קילופי צבע.

העבודה ללא מסגרת.הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top