מכירה פומבית מספר 9 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 9

9936
1 - בראון והוגנברג
הדפס, 80x54 ס"מ
מינימום: $10
0320
2 - אבינועם קוסובסקי
שמן על קרטון מוצמד ללוח עץ, 22x25 ס"מ
מינימום: $40
0331
4 - אברהם גולדברג
שמן על לוח עץ, 26x35 ס"מ
מינימום: $50
0370
5 - אברהם עצמון
שמן על נייר מוצמד ללוח עץ, 34x49 ס"מ
מינימום: $70
0523
6 - אדוארד לוין
שמן על קרטון, 53x74 ס"מ
מינימום: $50
0493
7 - שאול אהלי
טכניקה מעורבת על נייר, 48x16 ס"מ
מינימום: $35
0330
8 - אהרון גלעדי
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 20x23 ס"מ
מינימום: $60
0355
9 - אוזיאש הופשטטר
גואש ודיו על נייר, 40x28 ס"מ
מינימום: $40
0356
10 - אוזיאש הופשטטר
גואש ודיו על נייר, 44x27 ס"מ
מינימום: $40
0494
12 - אלחנן הלפרן
אקוורל על נייר, 48x33 ס"מ
מינימום: $60
0518
14 - אליהו סיגרד
אקוורל על נייר, 42x61 ס"מ
מינימום: $10
0465
15 - אלכסנדר קורמן
שמן על בד, 46x61 ס"מ
מינימום: $80
0544
16 - אוזיאש הופשטטר
אקוורל על תחריט, 25x20 ס"מ
מינימום: $20
0369
19 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 60x90 ס"מ
מינימום: $50
0507
20 - שמשון הולצמן
עיפרון ואקוורל על נייר, 49x69 ס"מ
מינימום: $40
0466
21 - שמשון הולצמן
עיפרון ואקוורל על נייר, 33x48 ס"מ
מינימום: $90
0543
22 - אוזיאש הופשטטר
טוש על נייר, 33x48 ס"מ
מינימום: $90
0541
27 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 50x35 ס"מ
מינימום: $50
0447
28 - ארתור מרקוביץ'
עיפרון על נייר, 19x15 ס"מ
מינימום: $50
0498
31 - בשרי
אקוורל על נייר, 25x33 ס"מ
מינימום: $10
0408
32 - בתיה לישנסקי
עיפרון על נייר, 33x24 ס"מ
מינימום: $10
0478
34 - חובב כרובי (כ. חובב)
דיו על נייר, 50x35 ס"מ
מינימום: $10
0410
35 - גרטי רובינשטיין רוטמן
עיפרון ואקוורל על נייר, 28x37 ס"מ
מינימום: $10
0483
36 - דגנית ברסט
ליטוגרפיה, 28x22 ס"מ
מינימום: $10
0520
37 - דוד הנדלר
אקוורל על נייר, 29x47 ס"מ
מינימום: $20
0492
38 - דוד הנדלר
אקוורל על נייר, 28x39 ס"מ
מינימום: $50
8984
39 - דוד עזוז
פנדה וגירי פסטל על נייר, 51x40 ס"מ
מינימום: $90
0387
40 - דורית פלדמן
קולאז' וטכניקה מעורבת על נייר, 75x56 ס"מ
מינימום: $70
0325
43 - הרמן שטרוק
ליטוגרפיה, 24x15 ס"מ
מינימום: $10
0345
44 - ורדה כרמלי
קולאז' וטכניקה מעורבת על נייר, 50x35 ס"מ
מינימום: $30
0394
45 - זאב (יעקב פרקש)
דיו על נייר, 25x35 ס"מ
מינימום: $20
0383
46 - זולטן מולנוס
שמן על נייר מוצמד לבד, 69x59 ס"מ
מינימום: $50
0359
48 - אביבה אורי
עיפרון ופחם על נייר, 20x27 ס"מ
מינימום: $700
0538
49 - אביגדור אריכא
פנדה על נייר, 28x20 ס"מ
מינימום: $400
0321
51 - אברהם אופק
שמן על בד, 41x33 ס"מ
מינימום: $600
0511
52 - אלברט גולדמן
שמן על קרטון, 61x41 ס"מ
מינימום: $300
0324
54 - אברהם נתון (נתנזון)
טוש על נייר, 16x24 ס"מ
מינימום: $250
9923
55 - אדוין סלומון
שמן על בד, 65x100 ס"מ
מינימום: $650
0329
57 - אהרון גלעדי
שמן על בד, 33x24 ס"מ
מינימום: $120
0486
58 - אהרון גלעדי
אקוורל על חיתוך עץ, 32x22 ס"מ
מינימום: $200
0344
60 - אהרון גלעדי
שמן על מזוניט, 50x68 ס"מ
מינימום: $650
0497
61 - אודרי ברגנר
שמן על נייר, 50x66 ס"מ
מינימום: $150
0328
63 - איוון וסילייביץ' קליון
אקוורל וגואש על נייר, 22x14 ס"מ
מינימום: $900
0519
64 - איזידור אשהיים
פנדה ואקוורל על נייר, 58x46 ס"מ
מינימום: $400
0367
67 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $700
0364
68 - אליהו סיגרד
שמן על קרטון, 28x20 ס"מ
מינימום: $200
0456
69 - אלימה ריטה
שמן על בד, 100x100 ס"מ
מינימום: $1300
0327
70 - אמן לא מזוהה
עיפרון ואקוורל על נייר, 14x20 ס"מ
מינימום: $300
0335
75 - בנימין (בני) לוי
שמן על מזוניט, 42x43 ס"מ
מינימום: $100
0378
76 - גילבו, גיום ליבוביץ
שמן על בד, 24x33 ס"מ
מינימום: $100
0354
77 - דוד (דודו) הראל
שמן על נייר, 48x68 ס"מ
מינימום: $350
9987
79 - דוד מסר
שמן על בד, 50x65 ס"מ
מינימום: $160
9344
81 - ו.ר. וואלאס
צילום, 23x117 ס"מ
מינימום: $100
0426
83 - זהבה מסר
שמן על בד, 75x60 ס"מ
מינימום: $200
0510
85 - חנה לוי
אקוורל על נייר, 67x49 ס"מ
מינימום: $150
0388
87 - יגאל תומרקין
עיפרון וקולאז' על נייר, 35x29 ס"מ
מינימום: $120
0508
89 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 70x47 ס"מ
מינימום: $250
0393
92 - יעל קינן
שמן על בד, 46x38 ס"מ
מינימום: $100
0542
93 - חנה לוי
אקוורל ופחם על נייר, 47x65 ס"מ
מינימום: $30
0326
94 - יעקב איזנברג
עיפרון על נייר, 28x20 ס"מ
מינימום: $150
0323
95 - יעקב איזנברג
גירי פסטל על נייר, 17x27 ס"מ
מינימום: $200
0451
99 - יצחק דנציגר
דיו על נייר, 19x27 ס"מ
מינימום: $3500
0361
105 - לודוויג שוורין
שמן על לוח עץ, 27x36 ס"מ
מינימום: $300
0380
109 - מיכאל ארגוב
שמן וקולאז' על נייר מוצמד לבד, 55x46 ס"מ
מינימום: $650
0485
110 - מישל אדלן
פנדה על נייר, 22x34 ס"מ
מינימום: $100
0377
111 - מישל אדלן
שמן על בד, 47x39 ס"מ
מינימום: $300
9976
112 - מנחם גפן
שמן על בד, 30x25 ס"מ
מינימום: $10
0454
116 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 25x25 ס"מ
מינימום: $400
0385
117 - מרדכי אריאלי
שמן על נייר, 35x50 ס"מ
מינימום: $100
0457
118 - מרדכי לבנון
אקוורל ודיו על נייר, 67x48 ס"מ
מינימום: $250
0522
119 - מרים כבסה
שמן על מזוניט, 54x39 ס"מ
מינימום: $500
0386
123 - משה ברנשטיין
אקוורל ודיו על נייר, 33x46 ס"מ
מינימום: $120
0458
125 - משה טמיר
שמן על בד, 35x22 ס"מ
מינימום: $900
0381
126 - משה מוקדי
שמן על בד מוצמד לעץ לבוד, 36x49 ס"מ
מינימום: $3000
0384
128 - נטשה בריליאנטובה
שמן על בד, 70x60 ס"מ
מינימום: $1200
0453
135 - רפי לביא
פנדה, גואש ודיו על נייר, 24x17 ס"מ
מינימום: $300
0371
136 - שאול סמירה
שמן על בד, 70x50 ס"מ
מינימום: $200
9922
138 - שמואל זולקיס
שמן על בד, 90x50 ס"מ
מינימום: $150
0446
140 - שמואל חרובי
אקוורל על נייר, 26x19 ס"מ
מינימום: $150
0463
150 - חיים רוזנטל
שמן על בד, 54x73 ס"מ
מינימום: $50
0409
153 - יהודה ורדי
שמן על מזוניט, 17x24 ס"מ
מינימום: $30
0473
154 - יהודה ורדי
אקוורל וגואש על נייר, 36x28 ס"מ
מינימום: $40
0353
155 - שאול אהלי
שמן על קרטון, 32x48 ס"מ
מינימום: $40
9871
156 - שאול אהלי
שמן על עץ לבוד, 48x33 ס"מ
מינימום: $30
0347
157 - יהודה יבנאי
אקוורל וטוש על נייר, 31x22 ס"מ
מינימום: $20
0376
158 - יהודה רודן
פנדה על נייר, 48x33 ס"מ
מינימום: $40
0496
163 - שמואל טפלר
גואש על נייר, 35x49 ס"מ
מינימום: $40
0319
166 - יהודה רודן
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 12x16 ס"מ
מינימום: $80
0482
167 - יהודית ילין גינת
תצריב, 20x12 ס"מ
מינימום: $10
0341
168 - יואב שועלי
תחריט, 28x22 ס"מ
מינימום: $10
0479
169 - יונה לוטן
פחם על נייר, 13x19 ס"מ
מינימום: $10
0428
171 - יוסל ברגנר
ליטוגרפיה, 49x57 ס"מ
מינימום: $10
0406
172 - יוספטל ורודי
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 13x19 ס"מ
מינימום: $10
0340
173 - ילנה קבישר
אקוורל על נייר, 34x47 ס"מ
מינימום: $40
0545
174 - אוזיאש הופשטטר
אקוורל על תחריט, 20x15 ס"מ
מינימום: $20
0489
176 - יעקב גילדור
אקוורל על נייר, 20x13 ס"מ
מינימום: $50
0449
177 - יעקב שטיינהרדט
אקוורל על נייר, 9x12 ס"מ
מינימום: $90
0422
178 - יצחק פייר
שמן על מזוניט, 37x46 ס"מ
מינימום: $80
0517
180 - לאו קאהן
אקוורל על נייר, 46x67 ס"מ
מינימום: $10
0411
183 - אמן לא מזוהה
גירי פסטל על נייר, 30x49 ס"מ
מינימום: $10
0403
184 - לודוויג שוורין
טוש על נייר, 11x15 ס"מ
מינימום: $10
0469
185 - מיכאל ארגוב
אקוורל על נייר, 21x31 ס"מ
מינימום: $10
0404
186 - מיליה לאופר
שמן על בד, 14x14 ס"מ
מינימום: $10
0363
187 - מלבינה קפלן
שמן על בד, 54x65 ס"מ
מינימום: $50
0407
188 - מרים ברנהרדט
דיו על נייר, 17x12 ס"מ
מינימום: $10
0413
189 - משה ברנשטיין
דיו על נייר, 28x19 ס"מ
מינימום: $10
0487
190 - משה ברנשטיין
טוש על נייר, 32x26 ס"מ
מינימום: $40
0488
191 - משה ברנשטיין
טוש על נייר, 33x26 ס"מ
מינימום: $40
0382
192 - משה גת
דיו על נייר, 36x28 ס"מ
מינימום: $30
0402
193 - משה גת
דיו על נייר, 47x27 ס"מ
מינימום: $30
0474
194 - משה טוצ'מסקי
גירי פסטל על נייר, 50x35 ס"מ
מינימום: $10
0346
195 - משה טוצ'מסקי
אקוורל וגואש על נייר, 33x48 ס"מ
מינימום: $20
0529
196 - משה טוצ'מסקי
אקוורל על נייר, 35x50 ס"מ
מינימום: $50
0352
198 - ניקולה קובץ'
שמן על לוח עץ, 34x49 ס"מ
מינימום: $40
9984
199 - אמן לא מזוהה
שמן על בד מוצמד לקרטון, 45x60 ס"מ
מינימום: $10
0339
200 - אמן לא מזוהה
אקוורל ודיו על נייר, 34x24 ס"מ
מינימום: $20
0401
202 - סמי זילכה (זמיר)
שמן על נייר מוצמד לבד, 19x19 ס"מ
מינימום: $80
0390
203 - עדית פאנק
שמן על מזוניט, 35x25 ס"מ
מינימום: $40
0501
204 - פולה ויצמן
גואש על נייר, 25x35 ,35x25 ס"מ
מינימום: $50
9919
205 - פימה (אפרים רויטנברג)
אקוורל על נייר, 25x35 ס"מ
מינימום: $60
0372
206 - פנחס אברמוביץ
אקוורל ודיו על נייר, 31x47 ס"מ
מינימום: $90
0389
207 - צבי טולקובסקי
דיו על נייר, 30x19 ס"מ
מינימום: $20
0495
209 - צמח שט
גואש על נייר, 33x47 ס"מ
מינימום: $80
0491
210 - קוקה לפידות
אקוורל וטוש על נייר, 16x45 ס"מ
מינימום: $40
0398
211 - רות הורם
תחריט אקווטינטה, 18x24 ס"מ
מינימום: $10
0468
212 - רפאל מוהר
עיפרון ואקוורל על נייר, 25x35 ס"מ
מינימום: $70
0399
213 - שאול סמירה
אקוורל ודיו על נייר, 33x25 ס"מ
מינימום: $10
0481
215 - שושנה ידין
עפרונות צבעוניים על נייר, 31x26 ס"מ
מינימום: $10
0490
216 - שמואל בק
ליטוגרפיה, 28x27 ס"מ
מינימום: $30
0524
217 - אמן לא מזוהה
אקוורל וגואש על נייר
מינימום: $40
0405
218 - אמן לא מזוהה
דיו על נייר, 28x20 ס"מ
מינימום: $10
0475
219 - אמן לא מזוהה
צילום, 23x17 ס"מ
מינימום: $10
0391
221 - יגאל תומרקין
הדפס, 34x48 ס"מ
מינימום: $10
0467
222 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 40x60 ס"מ
מינימום: $40
0419
223 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 19x24 ס"מ
מינימום: $50
0418
224 - בלה שקי
שמן על בד, 24x19 ס"מ
מינימום: $20
0358
225 - ג'יל בנג'מין
שמן על בד, 46x65 ס"מ
מינימום: $40
0350
228 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 38x51 ס"מ
מינימום: $20
0503
232 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 72x53 ס"מ
מינימום: $50

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top