מכירה פומבית מספר 9 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 9

1
2

הצג הכל 
0411
183 - אמן לא מזוהה
גירי פסטל על נייר, 30x49 ס"מ
מינימום: $10
0403
184 - לודוויג שוורין
טוש על נייר, 11x15 ס"מ
מינימום: $10
0469
185 - מיכאל ארגוב
אקוורל על נייר, 21x31 ס"מ
מינימום: $10
0404
186 - מיליה לאופר
שמן על בד, 14x14 ס"מ
מינימום: $10
0363
187 - מלבינה קפלן
שמן על בד, 54x65 ס"מ
מינימום: $50
0407
188 - מרים ברנהרדט
דיו על נייר, 17x12 ס"מ
מינימום: $10
0413
189 - משה ברנשטיין
דיו על נייר, 28x19 ס"מ
מינימום: $10
0487
190 - משה ברנשטיין
טוש על נייר, 32x26 ס"מ
מינימום: $40
0488
191 - משה ברנשטיין
טוש על נייר, 33x26 ס"מ
מינימום: $40
0382
192 - משה גת
דיו על נייר, 36x28 ס"מ
מינימום: $30
0402
193 - משה גת
דיו על נייר, 47x27 ס"מ
מינימום: $30
0474
194 - משה טוצ'מסקי
גירי פסטל על נייר, 50x35 ס"מ
מינימום: $10
0346
195 - משה טוצ'מסקי
אקוורל וגואש על נייר, 33x48 ס"מ
מינימום: $20
0529
196 - משה טוצ'מסקי
אקוורל על נייר, 35x50 ס"מ
מינימום: $50
0352
198 - ניקולה קובץ'
שמן על לוח עץ, 34x49 ס"מ
מינימום: $40
9984
199 - אמן לא מזוהה
שמן על בד מוצמד לקרטון, 45x60 ס"מ
מינימום: $10
0339
200 - אמן לא מזוהה
אקוורל ודיו על נייר, 34x24 ס"מ
מינימום: $20
0401
202 - סמי זילכה (זמיר)
שמן על נייר מוצמד לבד, 19x19 ס"מ
מינימום: $80
0390
203 - עדית פאנק
שמן על מזוניט, 35x25 ס"מ
מינימום: $40
0501
204 - פולה ויצמן
גואש על נייר, 25x35 ,35x25 ס"מ
מינימום: $50
9919
205 - פימה (אפרים רויטנברג)
אקוורל על נייר, 25x35 ס"מ
מינימום: $60
0372
206 - פנחס אברמוביץ
אקוורל ודיו על נייר, 31x47 ס"מ
מינימום: $90
0389
207 - צבי טולקובסקי
דיו על נייר, 30x19 ס"מ
מינימום: $20
0495
209 - צמח שט
גואש על נייר, 33x47 ס"מ
מינימום: $80
0491
210 - קוקה לפידות
אקוורל וטוש על נייר, 16x45 ס"מ
מינימום: $40
0398
211 - רות הורם
תחריט אקווטינטה, 18x24 ס"מ
מינימום: $10
0468
212 - רפאל מוהר
עיפרון ואקוורל על נייר, 25x35 ס"מ
מינימום: $70
0399
213 - שאול סמירה
אקוורל ודיו על נייר, 33x25 ס"מ
מינימום: $10
0481
215 - שושנה ידין
עפרונות צבעוניים על נייר, 31x26 ס"מ
מינימום: $10
0490
216 - שמואל בק
ליטוגרפיה, 28x27 ס"מ
מינימום: $30
0524
217 - אמן לא מזוהה
אקוורל וגואש על נייר
מינימום: $40
0405
218 - אמן לא מזוהה
דיו על נייר, 28x20 ס"מ
מינימום: $10
0475
219 - אמן לא מזוהה
צילום, 23x17 ס"מ
מינימום: $10
0391
221 - יגאל תומרקין
הדפס, 34x48 ס"מ
מינימום: $10
0467
222 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 40x60 ס"מ
מינימום: $40
0419
223 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 19x24 ס"מ
מינימום: $50
0418
224 - בלה שקי
שמן על בד, 24x19 ס"מ
מינימום: $20
0358
225 - ג'יל בנג'מין
שמן על בד, 46x65 ס"מ
מינימום: $40
0350
228 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 38x51 ס"מ
מינימום: $20
0503
232 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 72x53 ס"מ
מינימום: $50
1
2

הצג הכל 

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top