מכירה פומבית מספר 8 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 8

9889
1 - אמן לא מזוהה
אקוורל ודיו על נייר, 23x33 ס"מ
מינימום: $
9868
6 - אברהם גרוסברד
אקוורל ודיו על נייר, 31x22 ס"מ
מינימום: $
9969
8 - אוברי שוורץ
תחריט אקווטינטה, 17x22 ס"מ
מינימום: $
9972
9 - אוברי שוורץ
תחריט אקווטינטה, 19x21 ס"מ
מינימום: $
9974
10 - אוברי שוורץ
תחריט אקווטינטה, 20x19 ס"מ
מינימום: $
9892
11 - אווה קדישזון שרייבר
דיו על נייר, 30x25. 25x21. 27x23 ס"מ
מינימום: $
9869
12 - איריס לוינסון
עיפרון על נייר, 33x23 ס"מ
מינימום: $
9884
19 - ביניש מינינברג
שמן על בד מוצמד לקרטון, 27x20 ס"מ
מינימום: $
9874
20 - ביניש מינינברג
שמן על קרטון, 33x27 ס"מ
מינימום: $
9911
21 - בלה שקי
שמן על לוח עץ, 12x8 ס"מ
מינימום: $
9980
22 - בלה שקי
שמן על קרטון, 17x17 ס"מ
מינימום: $
9910
23 - בלה שקי
שמן על בד מוצמד לקרטון, 16x22 ס"מ
מינימום: $
9912
24 - בלה שקי
שמן על לוח עץ, 16x18 ס"מ
מינימום: $
9882
26 - בשרי
אקוורל על נייר, 32x23 ס"מ
מינימום: $
9883
27 - בשרי
אקוורל על נייר, 58x44 ס"מ
מינימום: $
9903
28 - גרטה פארי
אקוורל על תחריט, 25x20 x2 ס"מ
מינימום: $
9982
31 - דוד הנדלר
שמן ואקוורל על נייר, 34x48 ס"מ
מינימום: $
9890
32 - דוד פרץ
גואש ודיו על נייר, 26x38 ס"מ
מינימום: $
9961
33 - דן מוסקונה
אקוורל וגואש על נייר, 20x10 ס"מ
מינימום: $
09997
34 - חיים קיווה
אקוורל על נייר, 20x24 ס"מ
מינימום: $
9873
35 - חיים קנו
תחריט אקווטינטה, 24x20 ס"מ
מינימום: $
9891
36 - חנן מילנר
ליטוגרפיה, 47x39 ס"מ
מינימום: $
9978
39 - יונה מך
אקוורל ודיו על נייר, 46x32 ס"מ
מינימום: $
9941
45 - אדגר שטובל
שמן על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $
9957
46 - אדוארד גרוסמן
שמן על לוח עץ, 35x40 ס"מ
מינימום: $
9502
49 - איצו רימר
שמן על בד, 30x40 ס"מ
מינימום: $
9503
50 - איצו רימר
שמן על בד, 30x40 ס"מ
מינימום: $
9949
55 - אמן לא מזוהה
שמן על קרטון, 65x51 ס"מ
מינימום: $
9929
56 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 63x76 ס"מ
מינימום: $
9899
57 - אמן לא מזוהה
אקוורל וגירי פסטל על נייר, 14x18 ס"מ
מינימום: $
9900
58 - אמן לא מזוהה
עיפרון וקולאז' על נייר, 50x36 ס"מ
מינימום: $
9940
61 - אריה לובין
עיפרון וגירי פסטל על נייר, 33x49 ס"מ
מינימום: $
9952
63 - אריה רוטמן
שמן על בד, 48x68 ס"מ
מינימום: $
9894
65 - גד אולמן
תחריט, 20x17 ס"מ
מינימום: $
7316
66 - חיים סיטון
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 24x16 ס"מ
מינימום: $
9878
69 - דן מלר
שמן, פנדה וקולאז' על נייר, 35x25, 25x35 ס"מ
מינימום: $
9962
72 - זאב קון
שמן על בד מוצמד לקרטון, 22x29 ס"מ
מינימום: $
9906
74 - חיים קיווה
אקריליק על בד, 92x73 ס"מ
מינימום: $
9888
76 - חיים רוזנטל
שמן על בד, 60x90 ס"מ
מינימום: $
9898
77 - חיים רוזנטל
אקוורל ודיו על נייר, 28x34 ס"מ
מינימום: $
8691
78 - אלברט גולדמן
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 76x61 ס"מ
מינימום: $
9994
79 - יהושוע פרונט
שמן על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $
09998
80 - יהושע בורנפרוינד
שמן על בד, 73x50 ס"מ
מינימום: $
9915
82 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 33x48 ס"מ
מינימום: $
9934
84 - יעקב הדר
אקוורל וטוש על נייר, 47x60 ס"מ
מינימום: $
9951
88 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 46x61 ס"מ
מינימום: $
9913
90 - יעקב שטיינהרדט
שמן על לוח עץ, 45x38 ס"מ
מינימום: $
9928
93 - לאו קאהן
שמן על בד, 60x75 ס"מ
מינימום: $
9920
94 - לאו רוט
שמן על בד, 18x26 ס"מ
מינימום: $
09999
96 - לינט רזון
שמן על בד, 46x55 ס"מ
מינימום: $
9914
109 - משה מוקדי
גואש על נייר, 23x33 ס"מ
מינימום: $
9993
111 - משה פישזון
שמן על בד, 42x72 ס"מ
מינימום: $
9908
112 - משה פרופס
שמן על בד, 60x73 ס"מ
מינימום: $
9960
113 - משה רוזנטליס
שמן על קרטון, 26x19 ס"מ
מינימום: $
9504
116 - ערן שקין
טכניקה מעורבת על הדפס, 100x120 ס"מ
מינימום: $
9921
118 - פימה (אפרים רויטנברג)
שמן על בד מוצמד לבד, 49x39 ס"מ
מינימום: $
9988
121 - ציונה תג'ר
גואש על נייר, 48x67 ס"מ
מינימום: $
9986
127 - קטה אפרים מרכוס
שמן על לוח עץ, 45x39 ס"מ
מינימום: $
9901
128 - רוני הר גל
דיו על נייר, 34x50 ס"מ
מינימום: $
9965
129 - שאול אהלי
שמן על עץ לבוד, 32x45 ס"מ
מינימום: $
9895
130 - שלום עמרני
תחריט, 15x19 ס"מ
מינימום: $
9902
131 - אמן לא מזוהה
גואש על נייר, 50x35 ס"מ
מינימום: $
9916
137 - שמשון הולצמן
אקוורל על נייר, 29x48 ס"מ
מינימום: $
9458
139 - יעקב נובוגרודר
שמן על בד, 24x21 ס"מ
מינימום: $
8916
141 - לאו רוט
גירי פסטל על נייר, 12x17 ס"מ
מינימום: $
9958
144 - מ. בהל - M. Bahel
גואש ודיו על נייר, 22x32 ס"מ
מינימום: $
9959
145 - מ. בהל - M. Bahel
גואש ודיו על נייר, 28x34 ס"מ
מינימום: $
9885
147 - מיכאל אייזמן
תחריט, 20x13 ס"מ
מינימום: $
9365
148 - יהושע גרוסברד
שמן על לוח עץ, 10x30 ס"מ
מינימום: $
9897
152 - מרדכי רייכר
מגזרות נייר, 22x28, 37x30 ס"מ
מינימום: $
9886
153 - מרים ברנהרדט
קולאז', גואש ודיו על נייר, 70x50 ס"מ
מינימום: $
9977
155 - משה טוצ'מסקי
עיפרון וגואש על נייר, 24x33 ס"מ
מינימום: $
9875
157 - משה טוצ'מסקי
אקוורל על קרטון, 47x32 ס"מ
מינימום: $
9932
160 - נירה פלדנר גל
אקוורל על נייר, 35x25 ס"מ
מינימום: $
9872
161 - נעמי סמילנסקי
תחריט אקווטינטה, 30x21 ס"מ
מינימום: $
9992
163 - עוזר שבת
גואש על נייר, 38x49 ס"מ
מינימום: $
9440
165 - יעקב וכסלר
שמן על בד, 38x27 ס"מ
מינימום: $
9995
168 - ציפורה ברנר
אקוורל על נייר, 27x20 ס"מ
מינימום: $
9933
169 - צמח שט
גואש על נייר, 48x32 ס"מ
מינימום: $
7790
170 - מרדכי מיטלפונקט
שמן על בד, 66x50 ס"מ
מינימום: $
09996
171 - רות פקטור
קרמיקה, 23 ס"מ
מינימום: $
9870
173 - שאול אהלי
שמן על עץ לבוד, 33x48 ס"מ
מינימום: $
9963
176 - שמעון מונק
שמן על בד מוצמד לקרטון, 40x40 ס"מ
מינימום: $
9947
177 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 45x60 ס"מ
מינימום: $
9880
178 - אמן לא מזוהה
שמן על לוח עץ, 49x33 ס"מ
מינימום: $
9881
179 - אמן לא מזוהה
שמן על לוח עץ, 33x48 ס"מ
מינימום: $
9877
180 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 29x28 ס"מ
מינימום: $
9223
189 - אברהם גולדברג
שמן על לוח עץ, 33x40 ס"מ
מינימום: $
9227
190 - אברהם גולדברג
שמן וגואש על קרטון, 24x32 ס"מ
מינימום: $
9904
198 - עמוס אריכא
הדפס, 19x27 ס"מ
מינימום: $

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top