מכירה פומבית מספר 8 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 8

1
2

הצג הכל 
9870
173 - שאול אהלי
שמן על עץ לבוד, 33x48 ס"מ
מינימום: $
9963
176 - שמעון מונק
שמן על בד מוצמד לקרטון, 40x40 ס"מ
מינימום: $
9947
177 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 45x60 ס"מ
מינימום: $
9880
178 - אמן לא מזוהה
שמן על לוח עץ, 49x33 ס"מ
מינימום: $
9881
179 - אמן לא מזוהה
שמן על לוח עץ, 33x48 ס"מ
מינימום: $
9877
180 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 29x28 ס"מ
מינימום: $
9223
189 - אברהם גולדברג
שמן על לוח עץ, 33x40 ס"מ
מינימום: $
9227
190 - אברהם גולדברג
שמן וגואש על קרטון, 24x32 ס"מ
מינימום: $
9904
198 - עמוס אריכא
הדפס, 19x27 ס"מ
מינימום: $
1
2

הצג הכל 

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top