מכירה פומבית מספר 6 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 6

8979
1 - מרדכי אריאלי
אקוורל על נייר, 38x45 ס"מ
מינימום: $10
7560
2 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 33x22 ס"מ
מינימום: $10
9205
3 - אמן לא מזוהה
דיו על נייר, 56x70 ס"מ
מינימום: $10
9197
4 - דפנה ערוד
שמן על מזוניט, 40x25 ס"מ
מינימום: $10
9196
5 - ראובן אביבי (מיסקי)
שמן על נייר, 37x28 ס"מ
מינימום: $10
9207
6 - אברהם עצמון
גואש על נייר, 60x53 ס"מ
מינימום: $10
9291
7 - ציפורה ברנר
אקוורל וגואש על נייר, 40x55 ס"מ
מינימום: $10
9274
8 - ישעיהו שיינפלד
אקוורל על נייר, 36x50 ס"מ
מינימום: $10
9202
9 - אלכסנדר בוגן
גואש על נייר, 50x70 ס"מ
מינימום: $10
9037
10 - שאול אהלי
שמן על לוח עץ, 34x50 ס"מ
מינימום: $10
9114
11 - דוד עזוז
שמן על בד, 35x42 ס"מ
מינימום: $10
9115
12 - דוד הנדלר
טוש על נייר, 3x17x12 ס"מ
מינימום: $10
9133
13 - נחום גוטמן
תחריט, 21x23 ס"מ
מינימום: $10
9185
14 - מנשה קדישמן
טוש על נייר, 21x21 ס"מ
מינימום: $10
9113
15 - אסתר פרץ ארד
אקוורל על נייר, 34x46 ס"מ
מינימום: $10
9186
16 - משה רוזנטליס
שמן על קרטון, 17x25 ס"מ
מינימום: $10
9119
17 - מרסל ינקו
ליטוגרפיה, 45x60 ס"מ
מינימום: $10
8956
18 - מנשה קדישמן
טוש
מינימום: $10
9220
19 - בשרי
אקוורל על נייר, 25x33 ס"מ
מינימום: $10
9221
20 - עוזר שבת
גואש על נייר, 23x30 ס"מ
מינימום: $10
9246
21 - שלמה חרמוני
שמן על לוח עץ, 40x48 ס"מ
מינימום: $10
9222
22 - אברהם גולדברג
גואש על נייר, 47x28 ס"מ
מינימום: $10
9163
23 - דן גרובר
שמן וצבע ספריי על צילום מעובד, 75x92 ס"מ
מינימום: $10
9147
24 - אהרון גלעדי
שמן על בד, 62x24 ס"מ
מינימום: $10
9096
25 - מנשה קדישמן
פנדה וגירי פסטל על נייר, 45x33 ס"מ
מינימום: $10
9164
26 - יורם לוקוב
שמן על בד, 90x70 ס"מ
מינימום: $10
9118
27 - הדי קון
שמן על בד, 73x42 ס"מ
מינימום: $10
9117
28 - מיכאל חשבי
שמן על קרטון, 35x47 ס"מ
מינימום: $10
9128
30 - הדי קון
שמן על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $10
9125
31 - יחזקאל שטרייכמן
אקוורל וטוש על נייר, 45x37 ס"מ
מינימום: $10
9190
32 - בוריס שץ
כסף על תבליט, 5x7 ס"מ
מינימום: $10
7144
33 - אריה לובין
עיפרון, אקוורל וגואש על נייר מוצמד לבד, 34x48 ס"מ
מינימום: $10
9244
34 - אן מדלי
שמן על בד, 40x20 ס"מ
מינימום: $10
9057
35 - יצחק אמיתי
שמן על נייר מוצמד לקרטון, 31x42 ס"מ
מינימום: $10
9134
36 - אמן לא מזוהה
גירי פסטל על נייר, 50 ס"מ
מינימום: $10
9029
37 - אנה טיכו
תחריט, 50x65 ס"מ
מינימום: $10
9142
38 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 35x27 ס"מ
מינימום: $10
9146
39 - מרדכי לבנון
עיפרון ואקוורל על נייר, 24x30 ס"מ
מינימום: $10
9149
40 - ז'אן דוד
אקוורל על נייר, 24x17 ס"מ
מינימום: $10
9102
41 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 14x21 ס"מ
מינימום: $10
9110
42 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 32x47 ס"מ
מינימום: $10
9105
43 - אלברט גולדמן
אקוורל על נייר, 34x48 ס"מ
מינימום: $10
9172
44 - איצו רימר
שמן על בד, 80x100 ס"מ
מינימום: $600
9132
45 - אריה אלואיל
שמן על נייר מוצמד לעץ לבוד, 50x37 ס"מ
מינימום: $400
9033
47 - נפתלי בזם
פנדה על ליטוגרפיה, 31x19 ס"מ
מינימום: $10
9253
48 - אבינועם קוסובסקי
גואש על נייר, 42x34 ס"מ
מינימום: $10
9054
49 - מרים קופפרשטיך
אקריליק על בד, 30x30 ס"מ
מינימום: $10
9260
50 - איתן פריד
שמן על מזוניט, 40x30 ס"מ
מינימום: $10
9025
51 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $10
9060
52 - מיליה לאופר
אקוורל על נייר, 34x48 ס"מ
מינימום: $10
9094
53 - מיוחס להוגו שייבר
גירי פסטל על נייר, 24x25 ס"מ
מינימום: $10
9048
54 - מליטה שיפר
שמן על בד, 50x70 ס"מ
מינימום: $10
9107
55 - אמן לא מזוהה
עיפרון ופחם על נייר, 50x40 ס"מ
מינימום: $10
9217
56 - עמירם תמרי
אקוורל על נייר, 15x40 ס"מ
מינימום: $10
9042
57 - מרדכי אבניאל
אקוורל על נייר, 50x70 ס"מ
מינימום: $10
9138
58 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 14x10 ס"מ
מינימום: $10
9250
59 - אבי בלאיש
שמן על בד, 32x35 ס"מ
מינימום: $200
9162
60 - אבי בלאיש
שמן על בד, 80x90 ס"מ
מינימום: $600
7153
61 - אבי שוורץ
שמן על לוח עץ, 30x40 ס"מ
מינימום: $250
7282
62 - אבי שוורץ
שמן על לוח עץ, 30x40 ס"מ
מינימום: $250
7590
63 - אבי שוורץ
שמן על לוח עץ, 50x60 ס"מ
מינימום: $500
9264
65 - אברהם נתון (נתנזון)
עיפרון על נייר, 21x17 ס"מ
מינימום: $200
9252
66 - אדוין סלומון
אקוורל על נייר, 31x42 ס"מ
מינימום: $90
7678
67 - אדולף (אד) אדלר
שמן על בד, 50x70 ס"מ
מינימום: $280
9036
68 - אהרון גלעדי
שמן על לוח עץ, 23x32 ס"מ
מינימום: $100
9143
69 - אברהם נתון (נתנזון)
עיפרון ואקוורל על נייר, 31x48 ס"מ
מינימום: $300
9144
70 - עופר ללוש
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 30x40 ס"מ
מינימום: $700
9258
71 - חיים גליקסברג
שמן על קרטון, 24x30 ס"מ
מינימום: $5000
9145
72 - ברוך אלרון
שמן על לוח עץ, 30x30 ס"מ
מינימום: $400
9215
73 - אהרון גלעדי
שמן על בד, 50x38 ס"מ
מינימום: $180
9091
74 - אוזיאש הופשטטר
גואש על נייר, 50x25 ס"מ
מינימום: $50
9177
75 - אבי בלאיש
שמן על בד, 80x100 ס"מ
מינימום: $700
9288
76 - אוזיאש הופשטטר
גואש על נייר, 61x41 ס"מ
מינימום: $100
9290
77 - אוזיאש הופשטטר
גואש על נייר, 70x50 ס"מ
מינימום: $70
9206
78 - איזאק דוברינסקי
גירי פסטל על נייר, 80x58 ס"מ
מינימום: $500
7555
79 - אלבינה דניאל
שמן על בד, 50x42 ס"מ
מינימום: $200
9031
80 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $120
9030
81 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $180
9241
82 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $200
9242
83 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $200
9050
84 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 40x30 ס"מ
מינימום: $120
9035
85 - אלפרד אברדם
שמן על בד, 35x28 ס"מ
מינימום: $100
7254
86 - אמן לא מזוהה
אקוורל וטוש על נייר, 29x43 ס"מ
מינימום: $40
9093
87 - אמן לא מזוהה
ליטוגרפיה, 29x46 ס"מ
מינימום: $150
9280
88 - אמן לא מזוהה
פסל
מינימום: $300
9166
90 - אריה לובין
גירי פסטל על נייר, 49x68 ס"מ
מינימום: $300
9233
91 - אתי לב
שמן על בד, 100x110 ס"מ
מינימום: $500
9248
92 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 67x47 ס"מ
מינימום: $100
9159
93 - ברוך אלרון
שמן על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $300
9136
94 - דוד הנדלר
אקוורל ודיו על נייר, 35x25 ס"מ
מינימום: $40
9219
95 - דוד הנדלר
אקוורל על נייר, 47x33 ס"מ
מינימום: $40
8828
96 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 49x34 ס"מ
מינימום: $10
9140
97 - דן קדר
שמן על לוח עץ, 20x20 ס"מ
מינימום: $70
9273
99 - דן ריזינגר
ליטוגרפיה, 56x68 ס"מ
מינימום: $80
9170
100 - דן ריזינגר
ליטוגרפיה, 57x71 ס"מ
מינימום: $80
9023
101 - הארי גוטמן
שמן על מזוניט, 32x40 ס"מ
מינימום: $50
9027
102 - הרמן מורס
שמן על בד, 50x73 ס"מ
מינימום: $100
9148
103 - זאב קון
שמן על בד, 24x18 ס"מ
מינימום: $80
9289
104 - זאב קון
שמן על בד, 40x30 ס"מ
מינימום: $100
9161
105 - זאב קון
שמן על בד, 38x46 ס"מ
מינימום: $150
9044
106 - זאב קון
שמן על בד, 70x50 ס"מ
מינימום: $250
9266
107 - זהבה לופו
שמן, קולאז' וטכניקה מעורבת על נייר, 80x60 ס"מ
מינימום: $100
9267
108 - זהבה לופו
שמן, קולאז' וטכניקה מעורבת על נייר, 60x80 ס"מ
מינימום: $100
9262
109 - יגאל תומרקין
עיפרון וגירי פסטל על נייר, 49x64 ס"מ
מינימום: $500
9263
110 - יגאל תומרקין
גואש, גירי פסטל ודיו על נייר, 62x44 ס"מ
מינימום: $500
9275
111 - איצו רימר
שמן על בד, 30x40 ס"מ
מינימום: $280
9111
112 - יהודה רודן
שמן על לוח עץ, 35x50 ס"מ
מינימום: $150
9047
113 - יהודה רודן
שמן על בד, 46x61 ס"מ
מינימום: $200
9038
115 - יוג'ין מלונגה
שמן על בד, 23x33 ס"מ
מינימום: $50
7147
116 - יאיר גרבוז
טכניקה מעורבת על נייר מוצמד ללוח עץ, 70x100 ס"מ
מינימום: $2400
9174
117 - עודד פיינגרש
שמן על בד, 40x50 ס"מ
מינימום: $150
9106
118 - יוסל ברגנר
שמן על נייר מוצמד לבד, 24x33 ס"מ
מינימום: $2000
9168
120 - יוסל ברגנר
שמן על בד, 70x50 ס"מ
מינימום: $3500
9209
121 - יוסל ברגנר
שמן על בד, 80x65 ס"מ
מינימום: $8000
9176
122 - יוסל ברגנר
שמן על בד, 116x89 ס"מ
מינימום: $40000
9278
123 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 36x32 ס"מ
מינימום: $50
8988
124 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 49x34 ס"מ
מינימום: $80
9024
125 - יוסף קפליאן
שמן על בד, 45x57 ס"מ
מינימום: $50
9058
126 - יעקב איזנשר
שמן על בד מוצמד לקרטון, 24x34 ס"מ
מינימום: $400
9169
127 - יעקב חייט
שמן על בד מוצמד לקרטון, 40x50 ס"מ
מינימום: $100
9173
128 - יעקב נובוגרודר
שמן על בד, 32x29 ס"מ
מינימום: $50
9182
129 - יעקב נובוגרודר
שמן על בד, 32x29 ס"מ
מינימום: $80
9179
130 - יעקב נובוגרודר
שמן על בד, 25x35 ס"מ
מינימום: $200
9061
131 - איקא ישראלי
שמן על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $200
9211
132 - לאו ריי
שמן על בד, 80x100 ס"מ
מינימום: $2500
9053
133 - לאו ריי
שמן על בד, 20x30 ס"מ
מינימום: $400
9041
135 - מאיר פיצ'חדזה
שמן על מזוניט, 30x40 ס"מ
מינימום: $2000
9281
136 - מאנה כץ
פסל
מינימום: $1200
9236
137 - מארק קליונסקי
שמן על בד, 94x73 ס"מ
מינימום: $500
9051
138 - מיוחס לתיאודור אמאן
שמן על לוח עץ, 15x24 ס"מ
מינימום: $100
9139
139 - מנשה קדישמן
עיפרון וטוש על נייר, 25x34 ס"מ
מינימום: $120
9213
140 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 30x30 ס"מ
מינימום: $400
9214
141 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 30x30 ס"מ
מינימום: $400
9212
142 - מנשה קדישמן
שמן על נייר מוצמד לבד, 90x65 ס"מ
מינימום: $1500
9257
143 - משה מוקדי
שמן על לוח עץ, 34x31 ס"מ
מינימום: $800
9188
144 - משה קופפרמן
עיפרון ופחם על נייר, 11x25 ס"מ
מינימום: $150
9194
145 - משה קופפרמן
טכניקה מעורבת על נייר, 18x25 ס"מ
מינימום: $300
9239
146 - מיליה לאופר
שמן על בד, 98x67 ס"מ
מינימום: $100
9184
147 - משה קסטל
בזלת על בד, 35x22 ס"מ
מינימום: $2000
9245
148 - נחום גלבוע
שמן על עץ לבוד, 29x19 ס"מ
מינימום: $300
9230
149 - נטשה בריליאנטובה
שמן על בד, 55X46 ס"מ
מינימום: $500
9032
150 - נפתלי בזם
פחם על נייר, 65x50 ס"מ
מינימום: $100
9022
151 - נפתלי בזם
טוש על נייר, 27x19 ס"מ
מינימום: $100
9234
153 - סאלח אלקרא
שמן על בד, 100x100 ס"מ
מינימום: $900
9171
154 - סמי זילכה (זמיר)
שמן על בד, 20x20 ס"מ
מינימום: $50
7703
155 - עדה סטרוד
שמן על בד, 33x29 ס"מ
מינימום: $80
9193
156 - עודד בורלא
שמן על עץ לבוד, 20x35 ס"מ
מינימום: $10
9043
157 - עופר ללוש
שמן על בד, 100x80 ס"מ
מינימום: $2500
8915
158 - עמירם תמרי
אקוורל על נייר, 26x30 ס"מ
מינימום: $100
7322
159 - פימה (אפרים רויטנברג)
שמן על בד, 43x50 ס"מ
מינימום: $500
9056
160 - פנחס אברמוביץ
גואש על נייר, 31x46 ס"מ
מינימום: $90
9251
161 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 43x58 ס"מ
מינימום: $10
9108
162 - ציפורה ברנר
שמן על מזוניט, 35x50 ס"מ
מינימום: $200
9083
164 - צמח שט
שמן על בד מוצמד לקרטון, 19x24 ס"מ
מינימום: $80
9226
165 - קוסו אלול
פסל על לוח עץ, 34x26 ס"מ
מינימום: $300
9045
166 - קים טקאץ'
שמן על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $300
9276
167 - משה קסטל
ליטוגרפיה, 51x55 ס"מ
מינימום: $50
9277
168 - משה קסטל
ליטוגרפיה, 76x56 ס"מ
מינימום: $50
9279
169 - רות פקטור
קרמיקה, 90x20 ס"מ
מינימום: $90
9055
170 - רפי לביא
טכניקה מעורבת על נייר, 21x16 ס"מ
מינימום: $300
9127
171 - עמוס קינן
אקוורל וטוש על נייר, 22x33 ס"מ
מינימום: $150
9160
173 - שמואל טפלר
גואש על נייר, 50x30 ס"מ
מינימום: $50
9046
174 - שמואל טפלר
אקוורל וגואש על נייר, 32x49 ס"מ
מינימום: $120
9021
175 - שמואל טפלר
שמן על בד, 27x35 ס"מ
מינימום: $200
9183
176 - שמואל טפלר
שמן על בד, 30x40 ס"מ
מינימום: $400
9040
177 - עוזר שבת
גואש על נייר, 36x52 ס"מ
מינימום: $10
7184
178 - שמואל טפלר
שמן על בד, 35x48 ס"מ
מינימום: $550
9247
179 - שמואל טפלר
גואש על נייר, 34x48 ס"מ
מינימום: $10
9255
180 - שמואל לם
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 40x30 ס"מ
מינימום: $50
9181
181 - שמואל לם
שמן על לוח עץ, 40x34 ס"מ
מינימום: $50
9201
182 - שמואל לם
שמן על נייר מוצמד לקרטון, 50x70 ס"מ
מינימום: $100
9109
183 - משה מטוס (מטוסובסקי)
טכניקה מעורבת על הדפס, 38x48 ס"מ
מינימום: $10
9155
184 - שמשון הולצמן
עיפרון ואקוורל על נייר, 50x68 ס"מ
מינימום: $100
9235
185 - שמשון הולצמן
אקוורל על נייר, 50x70 ס"מ
מינימום: $50
9238
186 - שמשון הולצמן
אקוורל על נייר, 50x70 ס"מ
מינימום: $50
9237
187 - שמשון הולצמן
אקוורל על נייר, 36x50 ס"מ
מינימום: $50
9269
188 - אמן לא מזוהה

מינימום: $50
9286
189 - אמן לא מזוהה
כסף
מינימום: $10
9265
190 - אמן לא מזוהה
משי, 61x90 ס"מ
מינימום: $300
9282
191 - אמן לא מזוהה
כסף
מינימום: $10
9254
192 - אמן לא מזוהה
שמן על לוח עץ, 39x48 ס"מ
מינימום: $10
9256
193 - אומברטו רומנו
שמן על לוח עץ, 55x38 ס"מ
מינימום: $10
9198
194 - חיים רוזנטל
אקוורל על נייר, 23x33 ס"מ
מינימום: $10
9095
195 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 50x40 ס"מ
מינימום: $10
9178
196 - סזאר בוונאוונטורה
שמן על בד, 45x60 ס"מ
מינימום: $10
9026
197 - צבי שור
שמן על מזוניט, 53x38 ס"מ
מינימום: $10
9249
198 - צבי שור
שמן על לוח עץ, 38x48 ס"מ
מינימום: $200
9192
199 - מארק שאגאל
דיו על נייר, 9x16 ס"מ
מינימום: $10
9228
200 - קים טקאץ'
שמן על לוח עץ, 20x22 ס"מ
מינימום: $10
9101
201 - מילה חשבי
פנדה וגירי פסטל על נייר, 24x32 ס"מ
מינימום: $10
9130
202 - אמן לא מזוהה
טוש על נייר, 36x28 ס"מ
מינימום: $10
9218
203 - דוד הנדלר
אקוורל על נייר, 49x34 ס"מ
מינימום: $10
9131
204 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 40x30 ס"מ
מינימום: $10
9271
205 - ויליאם הנרי ברטלט
ליטוגרפיה, 13x19 ס"מ
מינימום: $10
9272
206 - דיוויד רוברטס
ליטוגרפיה, 12x18 ס"מ
מינימום: $10
9229
208 - צבי שור
שמן על לוח עץ, 46x37 ס"מ
מינימום: $10
9200
209 - מלבינה קפלן
שמן על בד, 72x50 ס"מ
מינימום: $10
9203
210 - איטה גרטנר
שמן על בד, 80x60 ס"מ
מינימום: $10
9124
211 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $10
9232
212 - אברהם פת
שמן על בד, 67x87 ס"מ
מינימום: $10
9157
213 - דוד כפתורי
אקוורל ודיו על נייר, 30x22 ס"מ
מינימום: $10
9129
214 - אהרון גלעדי
אקוורל על נייר, 26x21 ס"מ
מינימום: $10
9195
215 - מארק שאגאל
ליטוגרפיה, 24x20 ס"מ
מינימום: $500
9167
216 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 70x50 ס"מ
מינימום: $100
9204
217 - נטלי שטיינפלד בורובקוב
שמן על בד, 80x58 ס"מ
מינימום: $100
9059
218 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 36x53 ס"מ
מינימום: $50
9268
219 - אמן לא מזוהה
שנהב
מינימום: $50
9210
220 - מאוריציו טרבאץ’
שמן על לוח עץ, 73x62 ס"מ
מינימום: $500
9180
221 - לריסה הלר
שמן על בד מוצמד לקרטון, 28x22 ס"מ
מינימום: $50
9137
222 - קארל וורנר
שמן על לוח עץ, 22x29 ס"מ
מינימום: $100
9261
223 - אבינועם קוסובסקי
שמן על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $200
9285
226 - אמן לא מזוהה
כסף
מינימום: $10
9126
227 - חוליו קאמינו סאנצ'ז
שמן על בד, 53x40 ס"מ
מינימום: $10
9120
228 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 50x40 ס"מ
מינימום: $10
9123
229 - אמן לא מזוהה
שמן על קרטון, 45x35 ס"מ
מינימום: $10
8921
231 - יעקב איזנשר
עיפרון וטוש על נייר, 20x24 ס"מ
מינימום: $10
8994
232 - יעקב איזנשר
עיפרון ואקוורל על נייר, 22x26 ס"מ
מינימום: $10
9240
233 - עוזר שבת
אקוורל וגואש על נייר, 47x32 ס"מ
מינימום: $10

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top