מכירה פומבית מס' 5 של ארט קלאב ישראל תתקיים במוצאי שבת, ה-26 בדצמבר 2015, בשעה 18:30.

מכירה פומבית מספר 5

8955
1 - שמואל ניסנבאום
אקוורל על נייר, 50x70 ס"מ
מינימום: $10
8972
2 - שמואל טפלר
גואש על נייר, 46x27 ס"מ
מינימום: $10
8884
3 - שמואל טפלר
דיו על נייר, 34x24 ס"מ
מינימום: $10
8858
4 - שמואל טפלר
גואש על נייר, 35x50 ס"מ
מינימום: $10
8868
5 - שלמה שוורץ
אקוורל על נייר, 50x40 ס"מ
מינימום: $10
8926
6 - שלמה ויתקין
דיו על נייר, 17x12 ס"מ
מינימום: $10
8859
7 - שאול אהלי
אקוורל על נייר, 48x33 ס"מ
מינימום: $10
8762
8 - שאול אהלי
שמן על קרטון, 50x35 ס"מ
מינימום: $10
8889
9 - רפאל מוהר
אקוורל על נייר, 33x45 ס"מ
מינימום: $10
7625
11 - אהרון גלעדי
שמן על בד, 55x89 ס"מ
מינימום: $10
8849
12 - משה גת
גואש על נייר, 66x48 ס"מ
מינימום: $10
8788
13 - דים יוז
שמן על בד, 23x52 ס"מ
מינימום: $10
8757
15 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 50x56 ס"מ
מינימום: $10
8750
17 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 55x46 ס"מ
מינימום: $10
8902
18 - רוברט בזה
אקוורל וגואש על נייר, 42x64 ס"מ
מינימום: $10
8903
19 - רוברט בזה
אקוורל על נייר, 60x35 ס"מ
מינימום: $10
8904
20 - אמן לא מזוהה
פחם על נייר, 32x23 ס"מ
מינימום: $10
8866
24 - יעקב איזנשר
אקוורל ופחם על נייר, 44x31 ס"מ
מינימום: $10
8753
25 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 40x30 ס"מ
מינימום: $10
8970
26 - אביגדור לואיזאדא
פחם על נייר, 25x33 ס"מ
מינימום: $10
7337
27 - זהבה מסר
טכניקה מעורבת על לוח עץ, 62x24 ס"מ
מינימום: $10
8758
28 - אמן לא מזוהה
שמן על בד מוצמד לקרטון, 45x60 ס"מ
מינימום: $10
8901
29 - ז'ורז' רוסה
אקוורל על נייר, 16x24 ס"מ
מינימום: $10
8740
30 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 20x30 ס"מ
מינימום: $10
8885
31 - אמן לא מזוהה
גואש על נייר, 16x24 ס"מ
מינימום: $10
8900
32 - יעקב וסובר
שמן על מזוניט, 44x33 ס"מ
מינימום: $10
8912
33 - רות שלוס
אקוורל ודיו על נייר, 33x21 ס"מ
מינימום: $10
8771
34 - רות פקטור
קרמיקה, 14x23 ס"מ
מינימום: $10
8999
35 - רוני גולדברג
ריקוע נחושת וספר, 35x25 ס"מ
מינימום: $10
8824
37 - צביה מולד
שמן על מזוניט, 40x32 ס"מ
מינימום: $10
8890
38 - צבי רפאלי
אקוורל על נייר, 35x50 ס"מ
מינימום: $10
7726
39 - אמן לא מזוהה
עיפרון ופחם על נייר, 45x32 ס"מ
מינימום: $100
8987
40 - סימה סלונים
טוש על נייר, 45x31 ס"מ
מינימום: $10
8801
41 - אמן לא מזוהה
שמן על בד מוצמד לקרטון, 42x97 ס"מ
מינימום: $10
8869
43 - אמן לא מזוהה
שמן על בד מוצמד לקרטון, 43x55 ס"מ
מינימום: $10
8790
44 - סימה בן-ארי
שמן על בד, 53x42 ס"מ
מינימום: $10
8962
45 - נחום גוטמן
ליטוגרפיה, 34x43 ס"מ
מינימום: $10
8883
46 - משה רוזנטליס
דיו על נייר, 17x25 ס"מ
מינימום: $10
8975
47 - משה ליידר
שמן על בד, 55x35 ס"מ
מינימום: $10
8829
48 - מרים קוג'וקרו
שמן על בד, 20x20 ס"מ
מינימום: $10
8966
49 - מרים דאובר
טכניקה מעורבת על קרטון, 24x33 ס"מ
מינימום: $10
8982
52 - מליטה שיפר
שמן על מזוניט, 50x40 ס"מ
מינימום: $10
8985
53 - מליטה שיפר
אקוורל על נייר, 35x50 ס"מ
מינימום: $10
9015
54 - מישל אדלן
פנדה על נייר, 33x24 ס"מ
מינימום: $10
8804
55 - מיוחס ליגאל תומרקין
שמן על בד, 73x54 ס"מ
מינימום: $10
8953
56 - מארק שאגאל
ספר
מינימום: $10
8920
57 - לאו רוט
טוש על נייר, 33x23 ס"מ
מינימום: $10
8947
59 - לאו פיין
גואש על נייר, 67x30 ס"מ
מינימום: $10
8791
60 - יצחק פייר
שמן על לוח עץ, 46x61 ס"מ
מינימום: $10
8941
61 - יעקב איזנשר
חיתוך עץ, 50x35 ס"מ
מינימום: $10
8940
62 - יעקב איזנשר
חיתוך עץ, 35x46 ס"מ
מינימום: $10
8996
64 - יעקב איזנשר
עיפרון, אקוורל ודיו על נייר, 22x27 ס"מ
מינימום: $10
8806
65 - אבי בלאיש
שמן על בד, 90x80 ס"מ
מינימום: $500
8767
66 - אבי שוורץ
שמן על מזוניט, 42x33 ס"מ
מינימום: $50
8983
67 - אבי שוורץ
שמן על מזוניט, 23x37 ס"מ
מינימום: $100
8798
68 - אבי שוורץ
שמן על מזוניט, 15x25 ס"מ
מינימום: $100
8974
69 - אביבה אורי
פחם וגירי פסטל על נייר, 25x43 ס"מ
מינימום: $600
8836
70 - אביגדור סטימצקי
עיפרון, אקוורל וטכניקה מעורבת על נייר, 70x100 ס"מ
מינימום: $1000
8778
71 - אבינועם קוסובסקי
שמן על בד, 42x32 ס"מ
מינימום: $350
8969
72 - אדוין סלומון
טוש על נייר, 5x6x9 ס"מ
מינימום: $50
8751
73 - אדוין סלומון
שמן על נייר מוצמד לבד, 26x35 ס"מ
מינימום: $200
8876
74 - אדוין סלומון
שמן על נייר, 95x55 ס"מ
מינימום: $400
8830
75 - אמן לא מזוהה
שמן על מזוניט, 47x52 ס"מ
מינימום: $10
8823
76 - אהרון גלעדי
שמן על בד, 36x26 ס"מ
מינימום: $80
8765
77 - אהרון גלעדי
שמן על בד, 36x26 ס"מ
מינימום: $120
8815
78 - אהרון גלעדי
שמן על בד, 82x55 ס"מ
מינימום: $350
8939
79 - אהרון כהנא
גואש על נייר, 53x40 ס"מ
מינימום: $200
8807
80 - אהרון כהנא
שמן על בד, 81x100 ס"מ
מינימום: $1500
8944
81 - אוזיאש הופשטטר
גואש על נייר, 60x33 ס"מ
מינימום: $50
8946
82 - אוזיאש הופשטטר
גואש על נייר, 62x36 ס"מ
מינימום: $50
8879
83 - שלום סבא
קולאז' וטכניקה מעורבת על נייר, 30x23 ס"מ
מינימום: $2500
8847
84 - יהודה רודן
שמן על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $200
8848
85 - מיוחס ליחזקאל שטרייכמן
שמן על בד, 75x60 ס"מ
מינימום: $10
8865
86 - אפרים משה ליליין
דיו על נייר, 40x29 ס"מ
מינימום: $1500
8880
87 - יעקב שטיינהרדט
שמן על בד, 55x65 ס"מ
מינימום: $3000
8816
88 - אחרי אבל פן
שמן על בד, 69x48 ס"מ
מינימום: $50
8754
91 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 40x30 ס"מ
מינימום: $100
8756
92 - אלברט גולדמן
שמן על מזוניט, 50x60 ס"מ
מינימום: $180
8759
93 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $180
8786
94 - אלברט גולדמן
שמן על בד מוצמד לקרטון, 38x45 ס"מ
מינימום: $150
8933
95 - אליהו סיגרד
שמן על לוח עץ, 33x24 ס"מ
מינימום: $180
8826
96 - אלימה ריטה
שמן על בד, 19x24 ס"מ
מינימום: $300
8986
97 - אריה אזן
אקוורל על נייר, 35x43 ס"מ
מינימום: $90
8739
98 - אריה אלואיל
שמן על נייר מוצמד למזוניט, 39x75 ס"מ
מינימום: $800
9011
99 - ביניש מינינברג
שמן על בד, 58x87 ס"מ
מינימום: $250
8854
100 - בלה שקי
שמן על בד, 65x50 ס"מ
מינימום: $250
8910
101 - ברוך אלרון
על לוח עץ, 29x22 ס"מ
מינימום: $150
8764
102 - ברוך אלרון
שמן על לוח עץ, 27x40 ס"מ
מינימום: $400
8990
103 - גד אולמן
גואש וטוש על נייר, 98x33 ס"מ
מינימום: $100
8761
104 - גוטה ורדי
שמן על עץ לבוד, 50x100 ס"מ
מינימום: $50
8744
105 - גרשון רנרט
שמן על בד, 40x50 ס"מ
מינימום: $80
8976
106 - דוד הנדלר
אקוורל על נייר, 48x33 ס"מ
מינימום: $40
9016
107 - דוד הנדלר
עיפרון ודיו על נייר, 22x16 ס"מ
מינימום: $100
8950
108 - דייויד סטריבלינג
שמן על בד, 41x36 ס"מ
מינימום: $200
8795
109 - דייויד סטריבלינג
שמן על בד, 42x30 ס"מ
מינימום: $300
8993
110 - שרה סטריבלינג
עיפרון על נייר, 30x21 ס"מ
מינימום: $100
8992
111 - שרה סטריבלינג
עיפרון על נייר, 30x21 ס"מ
מינימום: $100
8949
112 - שרה סטריבלינג
שמן על בד, 25x30 ס"מ
מינימום: $200
8874
113 - אמורי לדני
אקוורל על נייר, 50x60 ס"מ
מינימום: $50
8810
114 - אוטו אדוארד פיפל
שמן על בד מוצמד לקרטון, 39x50 ס"מ
מינימום: $100
8784
115 - דן קדר
שמן על בד, 34x41 ס"מ
מינימום: $180
8991
116 - דן קדר
שמן על בריסטול, 90x61 ס"מ
מינימום: $200
8872
117 - דניאל קובו
שמן על בד, 100x70 ס"מ
מינימום: $550
9010
118 - דניאל קובו
שמן וקולאז' על בד, 100x80 ס"מ
מינימום: $550
8978
120 - ויולט ציטרון
שמן על בד, 48x58 ס"מ
מינימום: $100
8690
121 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 3x21x26 ס"מ
מינימום: $300
8780
122 - זאב קון
שמן על בד מוצמד לקרטון, 32x24 ס"מ
מינימום: $70
8819
123 - זאב קון
שמן על בד, 27x22 ס"מ
מינימום: $80
8968
124 - לאו ריי
שמן על בד, 100x80 ס"מ
מינימום: $2500
8898
125 - נורית שני
שמן על בד, 100x140 ס"מ
מינימום: $2000
8863
126 - חיים סיטון
שמן על עץ לבוד, 25x17 ס"מ
מינימום: $90
8882
127 - יוסל ברגנר
אקוורל על נייר, 23x30 ס"מ
מינימום: $350
9000
128 - יגאל תומרקין
כסף
מינימום: $100
7160
129 - יגאל תומרקין
טכניקה מעורבת על נייר, 50x34 ס"מ
מינימום: $100
8835
130 - יגאל תומרקין
פנדה, אקוורל וטכניקה מעורבת על נייר, 57x76 ס"מ
מינימום: $1000
8895
132 - יוסי שטרן
פנדה על נייר, 70x60 ס"מ
מינימום: $100
8793
133 - יוג'ין מלונגה
שמן על בד, 33x46 ס"מ
מינימום: $50
8877
134 - יוסל ברגנר
שמן על בד, 70x50 ס"מ
מינימום: $3500
8822
135 - יוסל ברגנר
שמן על בד מוצמד לקרטון, 30x40 ס"מ
מינימום: $1600
8789
136 - יוסל ברגנר
שמן על מזוניט, 32x25 ס"מ
מינימום: $1600
8838
137 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 48x68 ס"מ
מינימום: $90
8942
138 - יחיאל שמי
אקוורל על נייר, 50x33 ס"מ
מינימום: $150
8963
139 - יעקב איזנברג
גירי פסטל על נייר, 36x25 ס"מ
מינימום: $150
8839
140 - יצחק פרנקל פרנל
אקוורל על נייר, 50x65 ס"מ
מינימום: $90
8811
141 - יצחק פרנקל פרנל
שמן על בד, 46x55 ס"מ
מינימום: $600
7519
142 - לאו רוט
שמן על בד, 70x50 ס"מ
מינימום: $350
8808
143 - לאו רוט
שמן על בד, 101x81 ס"מ
מינימום: $800
8934
144 - צבי מאירוביץ'
שמן על קרטון, 35x50 ס"מ
מינימום: $400
8870
145 - מנשה קדישמן
דיו על בד מוצמד לעץ לבוד, 36x40 ס"מ
מינימום: $120
8997
146 - מנשה קדישמן
אקוורל וטוש על נייר, 43x35 ס"מ
מינימום: $200
8813
147 - מנשה קדישמן
שמן על בד, 90x60 ס"מ
מינימום: $3000
8814
148 - מנשה קדישמן
שמן על הדפס מוצמד לבד, 80x57 ס"מ
מינימום: $3000
8783
149 - מרדכי מיטלפונקט
שמן על בד, 64x50 ס"מ
מינימום: $50
8782
150 - מרדכי מיטלפונקט
שמן וטכניקה מעורבת על בד, 51x68 ס"מ
מינימום: $50
8855
151 - מרסל ינקו
הדפס משי, 40x55 ס"מ
מינימום: $50
8893
152 - מרסל ינקו
אקוורל ואקריליק על נייר, 67x50 ס"מ
מינימום: $750
8856
153 - משה ברנשטיין
אקוורל וטוש על נייר, 34x24 ס"מ
מינימום: $50
8747
154 - משה ברנשטיין
שמן על קרטון, 25x21 ס"מ
מינימום: $50
8931
156 - משה קופפרמן
שמן ופחם על נייר, 19x23 ס"מ
מינימום: $300
8772
158 - נחום גוטמן
ליטוגרפיה, 60x42 ס"מ
מינימום: $50
9014
159 - יעקב שטיינהרדט
פחם על נייר, 32x24 ס"מ
מינימום: $200
8818
160 - נטשה בריליאנטובה
שמן על בד, 40x50 ס"מ
מינימום: $10
7682
161 - נפתלי בזם
אקוורל וטוש על נייר, 30x21 ס"מ
מינימום: $180
8973
162 - נפתלי בזם
דיו על נייר, 34x41 ס"מ
מינימום: $240
7266
163 - נתן פרניק
שמן על בד, 52x74 ס"מ
מינימום: $1600
8797
164 - סמי בריס
שמן על קרטון, 22x20 ס"מ
מינימום: $200
8746
165 - קארל פרנץ עמנואל האונולד
שמן על בד, 26x20 ס"מ
מינימום: $100
8809
166 - רות שלוס
שמן על בד, 61x46 ס"מ
מינימום: $3800
8742
167 - רחל קוגן
שמן על עץ לבוד, 35x25 ס"מ
מינימום: $200
8796
168 - רן הדרי
שמן על בד, 40x30 ס"מ
מינימום: $200
8919
169 - רפאל מוהר
אקוורל על נייר, 27x36 ס"מ
מינימום: $50
8878
170 - רפאל מוהר
אקוורל על נייר, 49x32 ס"מ
מינימום: $50
8954
171 - רפאל מוהר
אקוורל על נייר, 50x70 ס"מ
מינימום: $100
8875
172 - שמואל בק
ליטוגרפיה, 74x54 ס"מ
מינימום: $50
8752
173 - שמואל זולקיס
שמן על קרטון, 60x50 ס"מ
מינימום: $150
8735
174 - שמואל זולקיס
שמן על בד, 50x64 ס"מ
מינימום: $ $150.00
8738
175 - שמואל זולקיס
שמן על עץ לבוד, 40x50 ס"מ
מינימום: $200
8825
176 - שמואל טפלר
שמן על בד, 36x52 ס"מ
מינימום: $450
8776
178 - שמואל שלזינגר
שמן על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $200
8948
179 - שמשון הולצמן
עיפרון ואקוורל על בריסטול, 50x70 ס"מ
מינימום: $50
8748
180 - שמשון הולצמן
שמן על בד, 61x46 ס"מ
מינימום: $200
8943
181 - שמשון הולצמן
עיפרון ואקוורל על בריסטול, 50x70 ס"מ
מינימום: $50
8846
182 - מיוחס לאיוואן שישקין
שמן על בד, 60x80 ס"מ
מינימום: $1000
8897
183 - מיכאל קצ'אן
טכניקה מעורבת על בד, 70x90 ס"מ
מינימום: $100
8736
184 - יורם לוקוב
שמן על עץ לבוד, 110x55 ס"מ
מינימום: $10
8800
185 - יורם לוקוב
שמן על עץ לבוד, 89x50 ס"מ
מינימום: $10
8894
186 - יורם לוקוב
שמן על נייר, 48x70 ס"מ
מינימום: $10
8775
187 - יוסף קפליאן
שמן על בד, 50x50 ס"מ
מינימום: $10
8833
188 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 35x50 ס"מ
מינימום: $10
8965
189 - יוסף קוסונוגי
טוש על נייר, 25x35 ס"מ
מינימום: $10
8841
190 - יוסל ברגנר
תחריט, 32x24 ס"מ
מינימום: $10
8977
191 - יונה מך
אקוורל וגואש על נייר, 43x31 ס"מ
מינימום: $10
8871
192 - עזרא טלקר
שמן על בד, 55x73 ס"מ
מינימום: $10
8860
194 - מיכאל חשבי
עיפרון ואקוורל על נייר, 34x49 ס"מ
מינימום: $10
8857
195 - חיים פרנק
אקוורל וטוש על נייר, 34x53 ס"מ
מינימום: $10
8785
196 - חיים (הנריק) הכטקופף
שמן על בד, 44x36 ס"מ
מינימום: $10
8886
197 - ויולט ציטרון
אקוורל על נייר, 46x34 ס"מ
מינימום: $10
8925
198 - הרמן שטרוק
ליטוגרפיה, 24x16 ס"מ
מינימום: $10
8917
199 - הרמן שטרוק
ליטוגרפיה, 15x24 ס"מ
מינימום: $10
8924
200 - הרמן שטרוק
ליטוגרפיה, 25x15 ס"מ
מינימום: $10
8911
201 - דן קדר
שמן על לוח עץ, 15 ס"מ
מינימום: $10
7348
202 - דן קדר
שמן על בד, 34x19 ס"מ
מינימום: $10
8967
203 - דן מוסקונה
אקוורל על נייר, 23x29 ס"מ
מינימום: $10
8958
205 - דוד הנדלר
דיו על נייר, 25x18 ס"מ
מינימום: $10
8769
206 - בלה שקי
שמן על לוח עץ, 20x25 ס"מ
מינימום: $10
8981
207 - בלבינה
שמן על בד, 50x45 ס"מ
מינימום: $10
8802
208 - אשר רודניצקי
שמן על לוח עץ, 52x42 ס"מ
מינימום: $10
8888
209 - יעקב אלחנני
אקוורל על נייר, 33x47 ס"מ
מינימום: $10
9018
210 - איצו רימר
שמן על בד, 30x40 ס"מ
מינימום: $280
8831
211 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $10
8755
212 - אמן לא מזוהה
שמן על לוח עץ, 36x50 ס"מ
מינימום: $10
8749
213 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 58x48 ס"מ
מינימום: $10
9013
214 - פריץ לאך
אקוורל על נייר, 14x16 ס"מ
מינימום: $10
8794
215 - פרנץ (פרי) רוזנפלד
אקוורל על נייר, 44x29 ס"מ
מינימום: $10
8851
216 - פרומה בקר
שמן על בד, 80x60 ס"מ
מינימום: $10
8861
217 - פנינה קצנלנבוגן
אקוורל וגואש על נייר, 35x50 ס"מ
מינימום: $10
8891
218 - פנחס אברמוביץ
עיפרון ואקוורל על נייר, 50x70 ס"מ
מינימום: $10
7745
219 - פולה ויצמן
גואש על נייר, 3x22x12 ס"מ
מינימום: $10
7746
220 - פולה ויצמן
גואש על נייר, 3x23x10 ס"מ
מינימום: $10
8873
221 - אמן לא מזוהה
שמן על נייר, 40x50 ס"מ
מינימום: $10
8792
222 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 26x40 ס"מ
מינימום: $10
8779
223 - אמן לא מזוהה
שמן על לוח עץ, 31x42 ס"מ
מינימום: $10
8741
224 - אמן לא מזוהה
שמן על מזוניט, 59x41 ס"מ
מינימום: $10
9006
225 - אלכסנדר בוגן
אקוורל ודיו על נייר, 25x30 ס"מ
מינימום: $10
8971
226 - אליהו סיגרד
אקוורל על נייר, 16x24 ס"מ
מינימום: $10
8862
227 - אליהו סיגרד
אקוורל על נייר, 60x42 ס"מ
מינימום: $10
8960
228 - אליהו סיגרד
אקוורל על נייר, 16x24 ס"מ
מינימום: $10
8935
229 - ישעיהו שיינפלד
אקוורל וטוש על נייר, 35x56 ס"מ
מינימום: $10
9008
230 - אלברט גולדמן
פחם על נייר, 25x16 ס"מ
מינימום: $10
9009
231 - אלברט גולדמן
פנדה ואקוורל על נייר, 18x25 ס"מ
מינימום: $10
9007
232 - אלברט גולדמן
פנדה על נייר, 24x35 ס"מ
מינימום: $10
8832
233 - אלברט גולדמן
פנדה על נייר, 24x35 ס"מ
מינימום: $10
8745
234 - איתמר סיאני
שמן על בד, 56x39 ס"מ
מינימום: $10
7173
235 - איצו רימר
שמן על בד, 70x90 ס"מ
מינימום: $10
8737
236 - אורית ברייר
אקריליק על בד, 100x100 ס"מ
מינימום: $10
8821
237 - אדמונר קוויסינייר
שמן על בד, 41x27 ס"מ
מינימום: $10
7673
238 - אבינועם קוסובסקי
שמן על קרטון
מינימום: $10
8914
239 - אבינועם קוסובסקי
סגרפיטו, 24x17 ס"מ
מינימום: $10
8766
240 - מריה רזנסקי
אקריליק על בד, 40x40 ס"מ
מינימום: $10
8923
241 - ז'ק מורי קתמור
פחם על נייר, 30x20 ס"מ
מינימום: $10
8817
242 - ג'ק אולוונסטן
שמן על מזוניט, 40x45 ס"מ
מינימום: $10
8853
243 - רביבה יופה
שמן על בד, 50x70 ס"מ
מינימום: $10
9019
245 - אמן לא מזוהה
פסל, 33 ס"מ
מינימום: $10
8959
247 - יעקב איזנשר
פחם על נייר, 27x20 ס"מ
מינימום: $10

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top