מכירה פומבית מספר 3 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 3

1
2
3
4
5
6
7

הצג הכל 
7570
127 - משה קופפרמן
שמן על בד, 26x30 ס"מ
נמכר: $
7611
128 - נחום טבת
עפרונות צבעוניים על נייר, 28x22 ס"מ
נמכר: $
7338
129 - נפתלי בזם
אקוורל על נייר, 16x20 ס"מ
נמכר: $
7567
130 - נפתלי בזם
עיפרון על נייר, 20x32 ס"מ
נמכר: $
7317
132 - עודד פיינגרש
שמן על בד, 36x44 ס"מ
נמכר: $
7340
133 - פולה ויצמן
גואש על נייר, 20x16 ס"מ
נמכר: $
7628
134 - פולה ויצמן
גואש על נייר, 50x57 ס"מ
נמכר: $
7211
136 - פנחס אברמוביץ
גואש על נייר, 33x47 ס"מ
נמכר: $
7579
139 - פנחס ליטבינובסקי
עיפרון על נייר, 25x32 ס"מ
נמכר: $
7556
142 - צבי שור
שמן על בד, 46x61 ס"מ
נמכר: $
7627
143 - לאוניד בלקלב
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 25x20 ס"מ
נמכר: $
7347
144 - רוברט בזה
אקוורל על נייר, 24x33 ס"מ
נמכר: $
7516
146 - רות שלוס
אקוורל על נייר, 47x32 ס"מ
נמכר: $
7351
148 - שאול אהלי
אקוורל על נייר, 33x47 ס"מ
נמכר: $
7568
149 - שאול אהלי
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 61x30 ס"מ
נמכר: $
7311
150 - שלמה אלטר
שמן על בד, 52x40 ס"מ
נמכר: $
7361
152 - שמואל טפלר
שמן על בד, 36x28 ס"מ
נמכר: $
7529
154 - שמואל טפלר
גואש על נייר, 34x49 ס"מ
נמכר: $
7323
156 - שמואל לם
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 35x50 ס"מ
נמכר: $
7518
157 - שמשון הולצמן
שמן על בד, 46x38 ס"מ
נמכר: $
7629
158 - שמשון הולצמן
עיפרון ואקוורל על נייר, 50x70 ס"מ
נמכר: $
1
2
3
4
5
6
7

הצג הכל 

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top