מכירה פומבית מספר 3 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 3

1
2
3
4
5
6
7

הצג הכל 
7644
24 - דוד הנדלר
אקוורל וטוש על נייר, 23x33 ס"מ
נמכר: $
7561
25 - דוד הנדלר
אקוורל על נייר, 32x44 ס"מ
נמכר: $
7332
27 - משה רוזנטליס
שמן על קרטון, 17x25 ס"מ
נמכר: $
7307
28 - משה רוזנטליס
שמן על קרטון, 17x25 ס"מ
נמכר: $
7330
31 - נחום גוטמן
ליטוגרפיה, 38x52 ס"מ
נמכר: $
7321
32 - מרסל ינקו
ליטוגרפיה, 43x58 ס"מ
נמכר: $
7357
33 - מרדכי מורה
תחריט, 40x52 ס"מ
נמכר: $
7331
34 - אברהם נתון (נתנזון)
עיפרון ואקוורל על נייר, 17x23 ס"מ
נמכר: $
7517
35 - אוזיאש הופשטטר
גואש על נייר, 54x35 ס"מ
נמכר: $
7551
37 - אברהם עצמון
שמן על קרטון, 65x50 ס"מ
נמכר: $
7515
38 - אבי שוורץ
שמן על לוח עץ, 38x46 ס"מ
נמכר: $
7547
42 - אביבית בלס-ברנס
אקריליק וטכניקה מעורבת על עץ לבוד, 80x120 ס"מ
נמכר: $
7587
43 - אביגדור סטימצקי
אקוורל על נייר, 44x31 ס"מ
נמכר: $
7329
44 - אבינועם קוסובסקי
גואש על קרטון, 33x26 ס"מ
נמכר: $
7639
45 - אבינועם קוסובסקי
גואש על נייר, 36x36 ס"מ
נמכר: $
7530
46 - אבינועם קוסובסקי
גואש על נייר, 50x55 ס"מ
נמכר: $
7526
47 - אבינועם קוסובסקי
שמן על מזוניט, 40x50 ס"מ
נמכר: $
7540
48 - אהרון גלעדי
אקוורל על נייר, 60x45 ס"מ
נמכר: $
7588
50 - איוון שוובל
גואש ודיו על נייר, 50x70 ס"מ
נמכר: $
7030
51 - איוון שוובל
שמן על בד, 72x80 ס"מ
נמכר: $
7637
52 - איצו רימר
שמן על בד, 30x40 ס"מ
נמכר: $
1
2
3
4
5
6
7

הצג הכל 

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top