מכירה פומבית מספר 2 תתקיים במוצאי שבת, ה-30 במאי, 2015, בשעה 20:30.

מכירה פומבית מספר 2

מכירה פומבית מספר 2 התקיימה במוצאי שבת, ה-30 במאי, 2015.

1
2
3
4

 
הצג הכל 
7206
1 - אבי שוורץ
שמן על בד, 40x50 ס"מ
נמכר: $
7253
5 - אמן לא מזוהה
שמן על לוח עץ, 40x50 ס"מ
נמכר: $
7150
8 - אהרון גלעדי
שמן על בד, 24x27 ס"מ
נמכר: $
7285
12 - איצו רימר
שמן על בד, 30x95 ס"מ
נמכר: $
7170
16 - אריה אלואיל
שמן על נייר מוצמד לעץ לבוד, 65x50 ס"מ
נמכר: $
7156
21 - ברכה בנימיני
שמן על קרטון, 68x48 ס"מ
נמכר: $
7186
22 - ברכה בנימיני
שמן על בד, 50x63 ס"מ
נמכר: $
7297
23 - אהרון כהנא
שמן על בד, 60x80 ס"מ
נמכר: $
7205
24 - גרגואר מישונז
שמן על לוח עץ, 27x33 ס"מ
נמכר: $
7286
25 - מאיר שטיינגולד
שמן על בד, 70x80 ס"מ
נמכר: $
7054
26 - אבי בלאיש
שמן על בד, 90x120 ס"מ
נמכר: $
7151
27 - הרמן שטרוק
תחריט, 9x16 ס"מ
נמכר: $
7099
28 - שלום מושקוביץ' (הזייגרמאכר)
טמפרה על נייר, 48x33 ס"מ
נמכר: $
7198
29 - זאב רבן
עיפרון ואקוורל על נייר, 24x31 ס"מ
נמכר: $
7197
30 - מאיר גור אריה
עיפרון ופחם על נייר, 2x 17x11 ס"מ
נמכר: $
7187
31 - זהבה לופו
שמן וקולאז' על נייר, 80x60 ס"מ
נמכר: $
7244
32 - זהבה לופו
שמן וטכניקה מעורבת על נייר, 36x34 ס"מ
נמכר: $
7130
33 - חיים סיטון
שמן על לוח עץ, 24x16 ס"מ
נמכר: $
7161
38 - יגאל תומרקין
טכניקה מעורבת על נייר, 50x36 ס"מ
נמכר: $
7169
39 - יהושע גרוסברד
שמן על קרטון, 60x15 ס"מ
נמכר: $
7181
40 - יהושע גרוסברד
שמן על לוח עץ, 31x24 ס"מ
נמכר: $
1
2
3
4

 
הצג הכל 

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top