מכירה פומבית מספר 2 תתקיים במוצאי שבת, ה-30 במאי, 2015, בשעה 20:30.

מכירה פומבית מספר 2

מכירה פומבית מספר 2 התקיימה במוצאי שבת, ה-30 במאי, 2015.

7206
1 - אבי שוורץ
שמן על בד, 40x50 ס"מ
נמכר: $560
7253
5 - אמן לא מזוהה
שמן על לוח עץ, 40x50 ס"מ
נמכר: $33
7150
8 - אהרון גלעדי
שמן על בד, 24x27 ס"מ
נמכר: $112
7285
12 - איצו רימר
שמן על בד, 30x95 ס"מ
נמכר: $616
7170
16 - אריה אלואיל
שמן על נייר מוצמד לעץ לבוד, 65x50 ס"מ
נמכר: $1570
7156
21 - ברכה בנימיני
שמן על קרטון, 68x48 ס"מ
נמכר: $179
7186
22 - ברכה בנימיני
שמן על בד, 50x63 ס"מ
נמכר: $112
7297
23 - אהרון כהנא
שמן על בד, 60x80 ס"מ
נמכר: $2800
7205
24 - גרגואר מישונז
שמן על לוח עץ, 27x33 ס"מ
נמכר: $672
7286
25 - מאיר שטיינגולד
שמן על בד, 70x80 ס"מ
נמכר: $560
7054
26 - אבי בלאיש
שמן על בד, 90x120 ס"מ
נמכר: $1065
7151
27 - הרמן שטרוק
תחריט, 9x16 ס"מ
נמכר: $90
7099
28 - שלום מושקוביץ' (הזייגרמאכר)
טמפרה על נייר, 48x33 ס"מ
נמכר: $2015
7198
29 - זאב רבן
עיפרון ואקוורל על נייר, 24x31 ס"מ
נמכר: $670
7197
30 - מאיר גור אריה
עיפרון ופחם על נייר, 2x 17x11 ס"מ
נמכר: $392
7187
31 - זהבה לופו
שמן וקולאז' על נייר, 80x60 ס"מ
נמכר: $170
7244
32 - זהבה לופו
שמן וטכניקה מעורבת על נייר, 36x34 ס"מ
נמכר: $
7130
33 - חיים סיטון
שמן על לוח עץ, 24x16 ס"מ
נמכר: $
7161
38 - יגאל תומרקין
טכניקה מעורבת על נייר, 50x36 ס"מ
נמכר: $
7169
39 - יהושע גרוסברד
שמן על קרטון, 60x15 ס"מ
נמכר: $
7181
40 - יהושע גרוסברד
שמן על לוח עץ, 31x24 ס"מ
נמכר: $
7249
41 - יהושע גרוסברד
שמן על לוח עץ, 22x13 ס"מ
נמכר: $
7168
43 - יוסל ברגנר
עיפרון על נייר, 35x50 ס"מ
נמכר: $
7199
44 - יוסל ברגנר
פנדה ועיפרון על נייר, 30x23 ס"מ
נמכר: $
7260
45 - יוסל ברגנר
שמן על נייר מוצמד לבד, 26x35 ס"מ
נמכר: $
7225
47 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 50x68 ס"מ
נמכר: $
7224
49 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 33x50 ס"מ
נמכר: $
7200
50 - יעקב איזנברג
עיפרון וגירי פסטל על נייר, 19x12 ס"מ
נמכר: $
7163
57 - יעקב שטיינהרדט
חיתוך עץ, 40x34 ס"מ
נמכר: $
7277
58 - יעקב שטיינהרדט
חיתוך עץ, 63x52 ס"מ
נמכר: $
7232
62 - ישראל פלדי
שמן על מזוניט, 66x50 ס"מ
נמכר: $
7270
63 - ישראל פלדי
שמן על בד, 46x55 ס"מ
נמכר: $
7304
67 - מנשה קדישמן
שמן על בד, 90x60 ס"מ
נמכר: $
7298
68 - מנשה קדישמן
שמן על בד, 80x60 ס"מ
נמכר: $
7300
70 - מנשה קדישמן
שמן על בד, 100x80 ס"מ
נמכר: $
7299
71 - מנשה קדישמן
שמן על הדפס מוצמד לבד, 100x80 ס"מ
נמכר: $
7246
72 - מרים דאובר
שמן וטכניקה מעורבת על לוח עץ, 23x33 ס"מ
נמכר: $
7164
74 - משה רוזנטליס
שמן על קרטון, 17x25 ס"מ
נמכר: $
7165
75 - משה רוזנטליס
שמן על קרטון, 17x25 ס"מ
נמכר: $
7209
76 - נחום גלבוע
אקוורל על נייר, 60x44 ס"מ
נמכר: $
7135
87 - עמוס ישכיל
שמן על בד, 33x24 ס"מ
נמכר: $
7216
92 - פנחס כהן גן
גואש וטכניקה מעורבת על נייר עיתון, 52x70 ס"מ
נמכר: $
7217
93 - פנחס כהן גן
שמן וטכניקה מעורבת על נייר, 50x70 ס"מ
נמכר: $
7129
94 - פנחס כהן גן
טכניקה מעורבת על בד משי מוצמד לקרטון, 100x105 ס"מ
נמכר: $
7221
95 - בני אפרת
עיפרון על נייר, 33x44 ס"מ
נמכר: $
7273
96 - אוזיאש הופשטטר
אקוורל ודיו על נייר, 45x30 ס"מ
נמכר: $
7220
97 - אוסוולדו רומברג
שמן על בריסטול, 70x100 ס"מ
נמכר: $
7194
98 - נחום טבת
עפרונות צבעוניים על נייר, 32x24 ס"מ
נמכר: $
7195
99 - נחום טבת
עפרונות צבעוניים על נייר, 24x32 ס"מ
נמכר: $
7193
100 - נחום טבת
קולאז' וטכניקה מעורבת על נייר, 35x24 ס"מ
נמכר: $
7140
101 - עמוס קינן
גואש וטוש על נייר, 55x74 ס"מ
נמכר: $
6958
103 - משה קופפרמן
טכניקה מעורבת על נייר, 53x42 ס"מ
נמכר: $
7182
104 - משה קופפרמן
שמן על בד, 40x40 ס"מ
נמכר: $
7208
106 - לאה ניקל
אקריליק על נייר, 75x56 ס"מ
נמכר: $
7152
107 - פנחס ליטבינובסקי
שמן על לוח עץ, 31x23 ס"מ
נמכר: $
7245
114 - רן הדרי
שמן על בד, 20x35 ס"מ
נמכר: $
7202
115 - שלמה אלטר
טוש על נייר, 21x28 ס"מ
נמכר: $
7204
116 - שלמה אלטר
טוש על נייר, 21x28 ס"מ
נמכר: $
7269
118 - שמואל טפלר
שמן על בד, 50x70 ס"מ
נמכר: $
7145
120 - שמואל טפלר
שמן על בד, 41x49 ס"מ
נמכר: $
7255
126 - לאו קאהן
מונוטייפ, 50x60 ס"מ
נמכר: $
7185
127 - אברהם ישכיל
שמן על לוח עץ, 70x49 ס"מ
נמכר: $
7301
128 - רות שלוס
אקריליק ודיו על נייר, 35x50 ס"מ
נמכר: $
7159
131 - מרדכי ארדון
ליטוגרפיה, 52x65 ס"מ
נמכר: $
7162
132 - מרדכי ארדון
ליטוגרפיה, 60x45 ס"מ
נמכר: $
7287
133 - משה ליידר
אקוורל על נייר, 48x68 ס"מ
נמכר: $
7258
134 - צבי לבני
שמן על לוח עץ, 47x26 ס"מ
נמכר: $
7256
135 - יצחק ליכטנשטיין
עיפרון וטוש על נייר, 50x35 ס"מ
נמכר: $
7257
136 - יצחק ליכטנשטיין
גואש וטוש על נייר, 48x34 ס"מ
נמכר: $
7223
137 - יעקב אגם
ליטוגרפיה, 57x72 ,39x68 ס"מ
נמכר: $
7279
141 - דוד הנדלר
אקוורל על נייר, 4 ציורים קטנים ס"מ
נמכר: $
7283
142 - פולה ויצמן
אקוורל על נייר, 21x9 ס"מ
נמכר: $
7284
143 - שמואל ניסנבאום
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 45x61 ס"מ
נמכר: $
7280
145 - שמואל וגינסקי
אקוורל, גואש ודיו על נייר, 9x15 ס"מ
נמכר: $
7201
146 - משה קסטל
ליטוגרפיה, 32x21 ס"מ
נמכר: $
7293
147 - דוד פלומבו
פסל, 37 ס"מ
נמכר: $
7276
150 - מרדכי אריאלי
שמן על נייר, 50x70 ס"מ
נמכר: $
7214
152 - מאנה כץ
אקוורל וטוש על נייר, 27x34 ס"מ
נמכר: $
6938
153 - יעקב איזנשר
שמן על קרטון מוצמד ללוח עץ, 35x50 ס"מ
נמכר: $

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top