מכירה פומבית מספר 18 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 18

6005
1 -

מינימום: $
6031
2 -

מינימום: $
5979
3 -

מינימום: $
5933
4 -

מינימום: $
6155
5 -

מינימום: $
6120
6 -

מינימום: $
6085
7 -

מינימום: $
6091
9 -

מינימום: $
6104
10 -

מינימום: $
5988
11 -

מינימום: $
5982
12 -

מינימום: $
5956
13 -

מינימום: $
5921
14 -

מינימום: $
5986
15 -

מינימום: $
6059
16 -

מינימום: $
6124
18 -

מינימום: $
5939
19 -

מינימום: $
5926
20 -

מינימום: $
5937
21 -

מינימום: $
5938
24 -

מינימום: $
5964
26 -

מינימום: $
5959
27 -

מינימום: $
5965
28 -

מינימום: $
5961
29 -

מינימום: $
5966
30 -

מינימום: $
5963
31 -

מינימום: $
5962
32 -

מינימום: $
5958
33 -

מינימום: $
5960
34 -

מינימום: $
5790
35 -

מינימום: $
6010
36 -

מינימום: $
5943
37 -

מינימום: $
6017
38 -

מינימום: $
6051
39 -

מינימום: $
5739
40 -

מינימום: $
6076
41 -

מינימום: $
6142
42 -

מינימום: $
6032
43 -

מינימום: $
6015
44 -

מינימום: $
5981
45 -

מינימום: $
6115
46 -

מינימום: $
5983
47 -

מינימום: $
5952
50 -

מינימום: $
6122
51 -

מינימום: $
6086
52 -

מינימום: $
6038
53 -

מינימום: $
6037
54 -

מינימום: $
5957
57 -

מינימום: $
5973
58 -

מינימום: $
6129
60 -

מינימום: $
6123
61 -

מינימום: $
5992
62 -

מינימום: $
6006
63 -

מינימום: $
6114
67 -

מינימום: $
6108
68 -

מינימום: $
5924
69 -

מינימום: $
5936
70 -

מינימום: $
5970
72 -

מינימום: $
6110
73 -

מינימום: $
6113
74 -

מינימום: $
6101
75 -

מינימום: $
5993
76 -

מינימום: $
5997
77 -

מינימום: $
5972
79 -

מינימום: $
5987
80 -

מינימום: $
6064
83 -

מינימום: $
6066
84 -

מינימום: $
6065
85 -

מינימום: $
5968
86 -

מינימום: $
5916
87 -

מינימום: $
5998
88 -

מינימום: $
5989
89 -

מינימום: $
6007
90 -

מינימום: $
6034
92 -

מינימום: $
6125
93 -

מינימום: $
6128
94 -

מינימום: $
6121
95 -

מינימום: $
5934
96 -

מינימום: $
6035
97 -

מינימום: $
5927
100 -

מינימום: $
5930
101 -

מינימום: $
5931
102 -

מינימום: $
5935
103 -

מינימום: $
6156
105 -

מינימום: $
6153
107 -

מינימום: $
6154
108 -

מינימום: $
5915
109 -

מינימום: $
6093
110 -

מינימום: $
5941
111 -

מינימום: $
5917
112 -

מינימום: $
5990
113 -

מינימום: $
5932
114 -

מינימום: $
5922
115 -

מינימום: $
6097
116 -

מינימום: $
6092
118 -

מינימום: $
6009
119 -

מינימום: $
6001
120 -

מינימום: $
5928
121 -

מינימום: $
6084
122 -

מינימום: $
6098
123 -

מינימום: $
6029
124 -

מינימום: $
5991
125 -

מינימום: $
5994
126 -

מינימום: $
6052
127 -

מינימום: $
6138
131 -

מינימום: $
6139
132 -

מינימום: $
6166
133 -

מינימום: $
5945
135 -

מינימום: $
5865
137 -

מינימום: $
6117
138 -

מינימום: $
17082
139 -

מינימום: $
6107
139 -

מינימום: $
5918
140 -

מינימום: $
6004
141 -

מינימום: $
6060
143 -

מינימום: $
5910
145 -

מינימום: $
5909
146 -

מינימום: $
5911
147 -

מינימום: $
5914
148 -

מינימום: $
5913
149 -

מינימום: $
6152
150 -

מינימום: $
6033
152 -

מינימום: $
6134
153 -

מינימום: $
6141
154 -

מינימום: $
5684
155 -

מינימום: $
5951
156 -

מינימום: $
6090
157 -

מינימום: $
5954
159 -

מינימום: $
5929
160 -

מינימום: $
6002
161 -

מינימום: $
6028
163 -

מינימום: $
6000
164 -

מינימום: $
6095
165 -

מינימום: $
6088
166 -

מינימום: $
3418
167 -

מינימום: $
6158
168 -

מינימום: $
5999
170 -

מינימום: $
6058
174 -

מינימום: $
6126
175 -

מינימום: $
6026
176 -

מינימום: $
6024
177 -

מינימום: $
6025
178 -

מינימום: $
5925
179 -

מינימום: $
5940
180 -

מינימום: $
5967
181 -

מינימום: $
6133
182 -

מינימום: $
6145
182 -

מינימום: $
6130
183 -

מינימום: $
6144
183 -

מינימום: $
17083
184 -

מינימום: $
6132
184 -

מינימום: $
6102
185 -

מינימום: $
6137
186 -

מינימום: $
6022
187 - אהרון מסג
שמן על בד, 50x40 ס"מ
מינימום: $1800
6008
188 -

מינימום: $
6089
189 -

מינימום: $
6087
190 -

מינימום: $
6127
191 -

מינימום: $
6140
192 -

מינימום: $
6118
193 -

מינימום: $
6136
194 -

מינימום: $
5907
195 -

מינימום: $
5920
196 -

מינימום: $
6151
200 -

מינימום: $
6191
203 -

מינימום: $
6146
204 -

מינימום: $
6169
205 -

מינימום: $
6149
206 -

מינימום: $
6109
207 -

מינימום: $
5900
208 -

מינימום: $
6164
215 -

מינימום: $
6163
216 -

מינימום: $
6167
217 -

מינימום: $
6170
218 -

מינימום: $
6171
219 -

מינימום: $
6172
220 -

מינימום: $
6173
221 -

מינימום: $
6174
222 -

מינימום: $
6175
223 -

מינימום: $
6176
224 -

מינימום: $
6182
225 -

מינימום: $
6183
226 -

מינימום: $
6185
227 -

מינימום: $
6184
228 -

מינימום: $
6186
229 -

מינימום: $
6187
230 -

מינימום: $
6188
231 -

מינימום: $
6189
232 -

מינימום: $
6190
233 -

מינימום: $
6180
234 -

מינימום: $
6179
235 -

מינימום: $
6178
236 -

מינימום: $
6177
237 -

מינימום: $
6181
238 -

מינימום: $
17057
369 - חיים סיטון
שמן על בד, 25x17 ס"מ
מינימום: $80

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top