מכירה פומבית מספר 18 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 18

1
2

הצג הכל 
6098
123 -

מינימום: $
6029
124 -

מינימום: $
5991
125 -

מינימום: $
5994
126 -

מינימום: $
6052
127 -

מינימום: $
6138
131 -

מינימום: $
6139
132 -

מינימום: $
6166
133 -

מינימום: $
5945
135 -

מינימום: $
5865
137 -

מינימום: $
6117
138 -

מינימום: $
17082
139 -

מינימום: $
6107
139 -

מינימום: $
5918
140 -

מינימום: $
6004
141 -

מינימום: $
6060
143 -

מינימום: $
5910
145 -

מינימום: $
5909
146 -

מינימום: $
5911
147 -

מינימום: $
5914
148 -

מינימום: $
5913
149 -

מינימום: $
6152
150 -

מינימום: $
6033
152 -

מינימום: $
6134
153 -

מינימום: $
6141
154 -

מינימום: $
5684
155 -

מינימום: $
5951
156 -

מינימום: $
6090
157 -

מינימום: $
5954
159 -

מינימום: $
5929
160 -

מינימום: $
6002
161 -

מינימום: $
6028
163 -

מינימום: $
6000
164 -

מינימום: $
6095
165 -

מינימום: $
6088
166 -

מינימום: $
3418
167 -

מינימום: $
6158
168 -

מינימום: $
5999
170 -

מינימום: $
6058
174 -

מינימום: $
6126
175 -

מינימום: $
6026
176 -

מינימום: $
6024
177 -

מינימום: $
6025
178 -

מינימום: $
5925
179 -

מינימום: $
5940
180 -

מינימום: $
5967
181 -

מינימום: $
6133
182 -

מינימום: $
6145
182 -

מינימום: $
6130
183 -

מינימום: $
6144
183 -

מינימום: $
17083
184 -

מינימום: $
6132
184 -

מינימום: $
6102
185 -

מינימום: $
6137
186 -

מינימום: $
6022
187 - אהרון מסג
שמן על בד, 50x40 ס"מ
מינימום: $1800
6008
188 -

מינימום: $
6089
189 -

מינימום: $
6087
190 -

מינימום: $
6127
191 -

מינימום: $
6140
192 -

מינימום: $
6118
193 -

מינימום: $
6136
194 -

מינימום: $
5907
195 -

מינימום: $
5920
196 -

מינימום: $
6151
200 -

מינימום: $
6191
203 -

מינימום: $
6146
204 -

מינימום: $
6169
205 -

מינימום: $
6149
206 -

מינימום: $
6109
207 -

מינימום: $
5900
208 -

מינימום: $
6164
215 -

מינימום: $
6163
216 -

מינימום: $
6167
217 -

מינימום: $
6170
218 -

מינימום: $
6171
219 -

מינימום: $
6172
220 -

מינימום: $
6173
221 -

מינימום: $
6174
222 -

מינימום: $
6175
223 -

מינימום: $
6176
224 -

מינימום: $
6182
225 -

מינימום: $
6183
226 -

מינימום: $
6185
227 -

מינימום: $
6184
228 -

מינימום: $
6186
229 -

מינימום: $
6187
230 -

מינימום: $
6188
231 -

מינימום: $
6189
232 -

מינימום: $
6190
233 -

מינימום: $
6180
234 -

מינימום: $
6179
235 -

מינימום: $
6178
236 -

מינימום: $
6177
237 -

מינימום: $
6181
238 -

מינימום: $
17057
369 - חיים סיטון
שמן על בד, 25x17 ס"מ
מינימום: $80
1
2

הצג הכל 

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top