מכירה פומבית מספר 17 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 17

1
2
3

הצג הכל 
5615
235 - אמן לא מזוהה
גואש על נייר, 21x16 ס"מ
מינימום: $
5687
237 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 87x57 ס"מ
מינימום: $
5682
242 - אמן לא מזוהה
ליטוגרפיה, 48x34 ס"מ
מינימום: $
5669
243 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 21x25 ס"מ
מינימום: $
5597
245 - אמן לא מזוהה
שמן וטכניקה מעורבת על בד
מינימום: $
5596
246 - אמן לא מזוהה
שמן וטכניקה מעורבת על בד
מינימום: $
5867
247 - מיכאל גרוס
שמן על בד, 55x45 ס"מ
מינימום: $
5611
249 - אלכס קרמר
טכניקה מעורבת על נייר, 50x61 ס"מ
מינימום: $
5745
250 - אלכס קרמר
שמן על נייר, 32x30 ס"מ
מינימום: $
5842
251 - אליהו סיגרד
אקוורל ודיו על נייר, 17x25 ס"מ
מינימום: $
5618
253 - אליהו אדלר
שמן על בד, 55x70 ס"מ
מינימום: $
3333
256 - אלברט גולדמן
שמן על בד מוצמד לקרטון, 53x13 ס"מ
מינימום: $
3332
257 - אלברט גולדמן
שמן על בד מוצמד לקרטון, 15x18 ס"מ
מינימום: $
3142
258 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 29x39 ס"מ
מינימום: $
5793
260 - אלברט גולדמן
שמן על לוח עץ, 50x40 ס"מ
מינימום: $
5786
261 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 40x30 ס"מ
מינימום: $
2840
262 - איתן פריד
שמן על קרטון, 30x40 ס"מ
מינימום: $
2834
263 - איתן פריד
שמן על קרטון, 25x25 ס"מ
מינימום: $
5849
264 - אוסקר קוקושקה
ליטוגרפיה, 30x24 ס"מ
מינימום: $
5624
265 - אוזיאש הופשטטר
פחם על נייר, 30x46 ס"מ
מינימום: $
5617
266 - אהרון גלעדי
שמן על בד, 80x58 ס"מ
מינימום: $
5566
267 - אהרון גלעדי
שמן על בד, 28x35 ס"מ
מינימום: $
5664
268 - אהרון גלעדי
אקוורל על תחריט, 13x20 ס"מ
מינימום: $
5577
269 - אדוין סלומון
שמן על נייר מוצמד לבד, 70x50 ס"מ
מינימום: $
5686
270 - אדוארד גרוסמן
שמן על בד, 80x90 ס"מ
מינימום: $
5794
271 - אברהם גולדברג
שמן על לוח עץ, 40x50 ס"מ
מינימום: $
5610
272 - אברהם גולדברג
שמן על בד, 38x48 ס"מ
מינימום: $
5693
273 - אברהם בינדר
טכניקה מעורבת על נייר, 50x40 ס"מ
מינימום: $
5719
275 - אברהם בינדר
שמן על קרטון, 38x25 ס"מ
מינימום: $
5628
276 - אביטל בורג
שמן על בד, 90x66 ס"מ
מינימום: $
5787
277 - אבי שוורץ
שמן על בד, 43x30 ס"מ
מינימום: $
5887
278 -
קרמיקה, 40 ס"מ
מינימום: $
5810
280 - אמן לא מזוהה
שמן על קרטון, 12x23 ס"מ
מינימום: $
5578
282 - אמן לא מזוהה
שמן על לוח עץ, 62x40 ס"מ
מינימום: $
5608
284 - חנה חניאל קופף
שמן על בד, 80x60 ס"מ
מינימום: $
5606
285 - אמן לא מזוהה
ברונזה, 71x38 ס"מ
מינימום: $
5607
286 - אמן לא מזוהה
ברונזה, 23x17 ס"מ
מינימום: $
5868
287 - נפתלי בזם
שמן על קרטון מוצמד ללוח עץ, 64x48 ס"מ
מינימום: $
5726
289 - אמן לא מזוהה
דיו על קלף, 50x60 ס"מ
מינימום: $
5731
290 - אברי אוחנה
שמן על מזוניט, 60x60 ס"מ
מינימום: $
5892
291 - אמן לא מזוהה
שנהב, 18x6 ס"מ
מינימום: $
5893
292 - אמן לא מזוהה
שנהב, 17x6 ס"מ
מינימום: $
5890
293 - אמן לא מזוהה
עצם, 8x4 ס"מ
מינימום: $
5891
294 - אמן לא מזוהה
עצם, 6x3 ס"מ
מינימום: $
5894
296 - אמן לא מזוהה
שנהב, 10x3 ס"מ
מינימום: $
5873
298 - אמן לא מזוהה
כסף
מינימום: $
5888
299 - אמן לא מזוהה

מינימום: $
5857
302 - מיוחס לפרננדו בוטרו
ברונזה, 36x31 ס"מ
מינימום: $
2574
304 - יוסף זריצקי
ליטוגרפיה, 43x55 ס"מ
מינימום: $
2576
305 - חיים כהן הופר
אקוורל ועיפרון על נייר, 58x47 ס"מ
מינימום: $
5884
306 - אמן לא מזוהה
פיוטר, 11 ס"מ
מינימום: $
5885
307 - אמן לא מזוהה
ברונזה, 9x7 ס"מ
מינימום: $
5895
308 - נחום גוטמן
ליטוגרפיה על קרמיקה, 27 ס"מ
מינימום: $
2866
310 - עודד פיינגרש
ספר
מינימום: $
2865
311 - אהרון גלעדי
ספר
מינימום: $
2859
312 - אוזיאש הופשטטר
ספר
מינימום: $
2875
313 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $
5904
314 - אברהם אופק
ספר
מינימום: $
5905
315 - ציונה תג'ר
ספר
מינימום: $
5906
316 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $
5903
317 - אבא פניכל
ספר
מינימום: $
5902
318 - מארק שאגאל
ספר
מינימום: $
2878
319 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $
2877
320 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $
2888
321 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $
2882
322 - רוברט בזה
ספר
מינימום: $
1
2
3

הצג הכל 

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top