מכירה פומבית מספר 16 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 16

1
2
3

הצג הכל 
5466
244 - אמן לא מזוהה
כסף
מינימום: $200
5468
245 - אמן לא מזוהה
זכוכית
מינימום: $50
5457
246 - אמן לא מזוהה
כסף
מינימום: $300
5471
247 - אמן לא מזוהה
קרמיקה
מינימום: $70
5467
248 - אמן לא מזוהה
ציפוי כסף
מינימום: $70
5474
249 - וודג'ווד
קרמיקה
מינימום: $200
5475
250 - אמן לא מזוהה
קרמיקה
מינימום: $150
4098
251 - מרדכי מורה
ספר
מינימום: $10
1
2
3

הצג הכל 

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top