מכירה פומבית מספר 15 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 15

3350
1 - אמן לא מזוהה
פחם על נייר, 46x33 ס"מ
מינימום: $
4397
2 - אברהם גולדברג
שמן על מזוניט, 33x26 ס"מ
מינימום: $
4398
3 - אברהם גולדברג
שמן על מזוניט, 33x26 ס"מ
מינימום: $
4367
4 - שאול אהלי
שמן על קרטון, 35x50 ס"מ
מינימום: $
4308
5 - שאול אהלי
שמן על קרטון, 37x52 ס"מ
מינימום: $
4345
6 - שאול אהלי
שמן על קרטון, 50x34 ס"מ
מינימום: $
4072
7 - שאול אהלי
חיתוך עץ על נייר, 50x34 ס"מ
מינימום: $
4268
8 - רות שלוס
שמן על בד מוצמד לקרטון, 25x35 ס"מ
מינימום: $
4291
9 - תמר גטר
עיפרון על נייר, 70x50 ס"מ
מינימום: $
4270
10 - שרה צ'יזיק
, 37x53 ס"מ
מינימום: $
4071
11 - שרה פלד
פנדה וגואש על נייר, 31x38 ס"מ
מינימום: $
4381
12 - מקוואלה פיצ'חדזה
שמן על בד, 54x44 ס"מ
מינימום: $
9924
13 - שמואל עובדיהו
אקוורל על נייר, 30x47 ס"מ
מינימום: $
4334
14 - מיוחס לשמואל עובדיהו
שמן על בד, 74x92 ס"מ
מינימום: $
4392
15 - שמואל עובדיהו
שמן על בד, 50x40 ס"מ
מינימום: $
4281
16 - רינה סוצקבר
שמן על בד, 65x50 ס"מ
מינימום: $
4285
20 - משה רביב (וורוביצ'יק)
שמן על בד, 60x100 ס"מ
מינימום: $
4335
21 - קוקה לפידות
אקוורל על נייר, 68x24 ס"מ
מינימום: $
4326
25 - שמואל בק
שמן על בד, 40x60 ס"מ
מינימום: $
4327
26 - שמואל בק
שמן על בד, 46x38 ס"מ
מינימום: $
4283
29 - מיוחס לציונה תג'ר
גירי פסטל על קרטון, 35x50 ס"מ
מינימום: $
4296
30 - ציונה תג'ר
ליטוגרפיה, 74x54 ס"מ
מינימום: $
4048
31 - צבי שור
שמן על בד מוצמד לקרטון, 32x25 ס"מ
מינימום: $
4361
34 - עודד פיינגרש
שמן על בד, 30x40 ס"מ
מינימום: $
2324
37 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 80x73 ס"מ
מינימום: $
3374
38 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $
4355
39 - פנחס אברמוביץ
שמן וטכניקה מעורבת על נייר מוצמד לקרטון, 70x100 ס"מ
מינימום: $
4353
40 - פנחס אברמוביץ
טכניקה מעורבת על נייר, 66x66 ס"מ
מינימום: $
4376
41 - פנחס אברמוביץ
שמן על נייר מוצמד לקאפה, 50x70 ס"מ
מינימום: $
4351
42 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 80x56 ס"מ
מינימום: $
4356
43 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 100x65 ס"מ
מינימום: $
4358
44 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 100x70 ס"מ
מינימום: $
4357
45 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 130x81 ס"מ
מינימום: $
4352
46 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 56x80 ס"מ
מינימום: $
4069
51 - סמי זילכה (זמיר)
שמן על בד, 60x45 ס"מ
מינימום: $
4318
52 - סלבדור דאלי
ליטוגרפיה, 30x20 ס"מ
מינימום: $
2541
53 - סימה סלונים
שמן על בד, 51x59 ס"מ
מינימום: $
4254
54 - סימה סלונים
שמן על בד, 35x30 ס"מ
מינימום: $
4324
60 - ניקולה קובץ'
שמן
מינימום: $
4370
61 - ניקולה קובץ'
שמן
מינימום: $
4366
62 - ניצה סימון קדמון
שמן על קרטון, 40x30 ס"מ
מינימום: $
4269
63 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $
4341
64 - משה קסטל
בזלת וברונזה מוצמד ללוח עץ, 39x27 ס"מ
מינימום: $
4342
65 - משה קסטל
בזלת וברונזה מוצמד ללוח עץ, 39x27 ס"מ
מינימום: $
4271
68 - משה ברנשטיין
דיו על נייר, 36X25 ס"מ
מינימום: $
4292
69 - משה ברנשטיין
דיו על נייר, 50x70 ס"מ
מינימום: $
3375
70 - מרדכי לבנון
שמן על בד, 65x50 ס"מ
מינימום: $
4262
71 - חיים גליקסברג
שמן על קרטון, 48x59 ס"מ
מינימום: $
4299
72 - שמואל עובדיהו
שמן על בד, 70x60 ס"מ
מינימום: $
3341
76 - מרדכי אבניאל
אקוורל על נייר, 47x66 ס"מ
מינימום: $
3358
77 - מרדכי אבניאל
ליטוגרפיה, 35x50 ס"מ
מינימום: $
4317
78 - מרדכי אבניאל
שמן על קרטון, 30x42 ס"מ
מינימום: $
4337
82 - מיוחס למנחם שמי (שמידט)
שמן על בד, 58x39 ס"מ
מינימום: $
4360
85 - שלמה אלטר
שמן על בד מוצמד לקרטון, 40x30 ס"מ
מינימום: $
4359
86 - שרה חגי
שמן, 44x37 ס"מ
מינימום: $
2794
87 - מנשה קדישמן
פנדה על נייר, 36x28 ס"מ
מינימום: $
4274
88 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $
4275
89 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $
4276
90 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $
4278
92 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $
4280
94 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $
4333
95 - מנשה קדישמן
שמן על בד, 210x146 ס"מ
מינימום: $
4332
96 - מנשה קדישמן
שמן על בד, 210x150 ס"מ
מינימום: $
4394
98 - מנשה קדישמן
ברונזה, 107x88 ס"מ
מינימום: $
4384
99 - מנשה קדישמן
פסל, 30x21 ס"מ
מינימום: $
4386
100 - מנשה קדישמן
פסל, 29x29 ס"מ
מינימום: $
4388
101 - מנשה קדישמן
פסל, 42x30 ס"מ
מינימום: $
3368
105 - מלבינה קפלן
אקוורל וגואש על נייר, 48x33 ס"מ
מינימום: $
4253
106 - מיליה לאופר
שמן על בד, 37x30 ס"מ
מינימום: $
4251
107 - מיליה לאופר
שמן על בד, 24x20 ס"מ
מינימום: $
4265
108 - מיליה לאופר
אקוורל על נייר
מינימום: $
4374
109 - מאיר קובץ
שמן על בד, 50x34 ס"מ
מינימום: $
4252
110 - מאיר קובץ
שמן
מינימום: $
4319
112 - ד''ר תומס פולר
הדפס נחושת צבוע ביד על נייר
מינימום: $
4321
113 - ג'ון רפקין
תחריט פלדה צבוע ביד על נייר
מינימום: $
2547
114 - לאופולד גוטליב
אקוורל על נייר מוצמד ללוח עץ, 18x23 ס"מ
מינימום: $
3346
116 - לאו קאהן
שמן על לוח עץ, 19x19 ס"מ
מינימום: $
2630
117 - לאוניד בלקלב
שמן על בד מוצמד לקרטון, 37x30 ס"מ
מינימום: $
4347
119 - כלב פוליטי
שמן על בד, 70x50 ס"מ
מינימום: $
4261
120 - כלב פוליטי
שמן על בד, 50x70 ס"מ
מינימום: $
3370
121 - יששכר בר ריבק
סנגווין אדום על נייר, 44x54 ס"מ
מינימום: $
4257
124 - יצחק פייר
גואש על נייר מוצמד לקרטון, 30x48 ס"מ
מינימום: $
4336
125 - יצחק אמיתי
פנדה על נייר, 58x20 ס"מ
מינימום: $
4362
126 - יעקב שטיינהרדט
דיו על נייר, 44x65 ס"מ
מינימום: $
4298
127 - אמן לא מזוהה
גואש על לוח עץ, 23x65 ס"מ
מינימום: $
4365
130 - יעקב חייט
שמן על בד, 70x50 ס"מ
מינימום: $
4364
131 - יעקב חייט
שמן על בד, 74x44 ס"מ
מינימום: $
3372
132 - יעקב וכסלר
שמן על בד, 50x40 ס"מ
מינימום: $
4255
134 - יעקב איזנשר
גירי פסטל על נייר, 22x33 ס"מ
מינימום: $
4075
135 - יעקב איזנשר
ליטוגרפיה, 62x48 ס"מ
מינימום: $
4297
136 - יחיאל שמי
ליטוגרפיה, 42x32 ס"מ
מינימום: $
4343
137 - יחיאל קריזה
שמן על קרטון, 35x49 ס"מ
מינימום: $
4295
138 - יחזקאל שטרייכמן
ליטוגרפיה, 40x57 ס"מ
מינימום: $
3415
139 - יוסל ברגנר
שמן על בד, 40x50 ס"מ
מינימום: $
3416
140 - יוסל ברגנר
שמן על נייר מוצמד לבד, 28x39 ס"מ
מינימום: $
3417
141 - יוסל ברגנר
שמן על בד, 50x40 ס"מ
מינימום: $
3421
142 - יוסל ברגנר
שמן על בד, 45x50 ס"מ
מינימום: $
4044
144 - יוסי שטרן
שמן על בד, 80x115 ס"מ
מינימום: $
3352
145 - יוכבד וינפלד
הדפס כסף, 25x38 ס"מ
מינימום: $
4146
146 - יוחנן בן יעקב
עץ, 37x147 ס"מ
מינימום: $
4323
147 - יהושע גריפית
ליטוגרפיה, 44x30 ס"מ
מינימום: $
2343
148 - יהושע גרוסברד
שמן על לוח עץ, 15x20 ס"מ
מינימום: $
4046
149 - יהושע בורנפרוינד
שמן על בד, 49x68 ס"מ
מינימום: $
4348
151 - יהודה ורדי
שמן על בד, 65x50 ס"מ
מינימום: $
4349
152 - יהודה ורדי
שמן על בד, 65x50 ס"מ
מינימום: $
4346
153 - יהודה ורדי
שמן על נייר מוצמד לבד, 70x51 ס"מ
מינימום: $
4267
154 - יהודה ורדי
שמן על בד, 50x70 ס"מ
מינימום: $
8834
156 - יגאל תומרקין
שמן, אקוורל וטכניקה מעורבת על נייר, 50x63 ס"מ
מינימום: $
4068
157 - יגאל עוזרי
טוש על נייר, 19x17 ס"מ
מינימום: $
4293
159 - חיים רוזנטל
אקוורל ועפרונות צבעוניים על נייר, 47x59 ס"מ
מינימום: $
3159
160 - זינה רויטמן
אקוורל על נייר, 47x63 ס"מ
מינימום: $
4380
161 - זהבה לופו
, 100x70 ס"מ
מינימום: $
4310
162 - זאב קון
שמן על בד, 56x46 ס"מ
מינימום: $
4287
163 - הנרי שלזניאק
שמן וקולאז' על קרטון, 72x50 ס"מ
מינימום: $
4309
164 - הדי קון
שמן על בד, 44x60 ס"מ
מינימום: $
4340
165 - הדי קון
שמן על בד, 45x60 ס"מ
מינימום: $
4263
166 - הדי קון
שמן על בד, 80x40 ס"מ
מינימום: $
4288
167 - הדי קון
שמן על בד, 60x76 ס"מ
מינימום: $
4250
168 - גרשון רנרט
שמן על קרטון, 23x30 ס"מ
מינימום: $
4372
172 - ברכה בנימיני
שמן על בד, 48x62 ס"מ
מינימום: $
4363
173 - אבי בן ברוך
שמן, קולאז' וטוש על נייר, 74x58 ס"מ
מינימום: $
4325
174 - ביניש מינינברג
שמן על בד, 46x32 ס"מ
מינימום: $
3163
178 - אריה קפלון
שמן על לוח עץ, 52x64 ס"מ
מינימום: $
3164
179 - אריה קפלון
שמן על מזוניט, 50x40 ס"מ
מינימום: $
4066
180 - אריה קפלון
שמן על נייר מוצמד ללוח עץ, 60x40 ס"מ
מינימום: $
3190
182 - אריאלה ברנדר
שמן וטכניקה מעורבת על בד מוצמד לקרטון, 50x25 ס"מ
מינימום: $
4312
183 - יוג'ין אבסהאוס
שמן, 20x27 ס"מ
מינימום: $
4350
184 - אמן לא מזוהה
שמן על בד מוצמד לקרטון, 76x61 ס"מ
מינימום: $
3409
185 - אן מדלי
פנדה על נייר, 23x33 ס"מ
מינימום: $
3371
187 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 48x69 ס"מ
מינימום: $
3195
188 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 35x25 ס"מ
מינימום: $
4382
191 - אמן לא מזוהה
ציפוי כסף, 13 ס"מ
מינימום: $
4379
192 - אליהו גת
אקוורל על נייר, 70x100 ס"מ
מינימום: $
4264
193 - אליהו גת
אקוורל על קרטון, 70x68 ס"מ
מינימום: $
2355
194 - אלברט גולדמן
שמן על בד מוצמד לקרטון, 44x37 ס"מ
מינימום: $
3336
195 - אלברט גולדמן
שמן על קרטון, 29x39 ס"מ
מינימום: $
4290
197 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 80x60 ס"מ
מינימום: $
4286
198 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 80x60 ס"מ
מינימום: $
4371
199 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 40x50 ס"מ
מינימום: $
3236
200 - אורי ליפשיץ
גואש על תחריט, 50x100 ס"מ
מינימום: $
3263
201 - אהרון הלוי
גירי פסטל על נייר, 43x53 ס"מ
מינימום: $
4289
202 - אהרון גלעדי
אקוורל על נייר, 50x70 ס"מ
מינימום: $
4375
203 - אדי גולדשטיין
שמן ואקוורל על לוח עץ, 46x60 ס"מ
מינימום: $
4256
204 - אריה צרפתי
שמן
מינימום: $
4369
205 - אבינועם קוסובסקי
אקוורל על קרטון, 30x42 ס"מ
מינימום: $
4273
206 - אבי שוורץ
שמן, 27x37 ס"מ
מינימום: $
4344
207 - אבי שוורץ
שמן על לוח עץ, 47x55 ס"מ
מינימום: $
4260
211 - אמן לא מזוהה

מינימום: $
4266
212 - אמן לא מזוהה
אקוורל על קרטון
מינימום: $
4306
213 - אמן לא מזוהה
שמן, 43x50 ס"מ
מינימום: $

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top