מכירה פומבית מספר 15 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 15

1
2

 
הצג הכל 
3350
1 - אמן לא מזוהה
פחם על נייר, 46x33 ס"מ
מינימום: $
4397
2 - אברהם גולדברג
שמן על מזוניט, 33x26 ס"מ
מינימום: $
4398
3 - אברהם גולדברג
שמן על מזוניט, 33x26 ס"מ
מינימום: $
4367
4 - שאול אהלי
שמן על קרטון, 35x50 ס"מ
מינימום: $
4308
5 - שאול אהלי
שמן על קרטון, 37x52 ס"מ
מינימום: $
4345
6 - שאול אהלי
שמן על קרטון, 50x34 ס"מ
מינימום: $
4072
7 - שאול אהלי
חיתוך עץ על נייר, 50x34 ס"מ
מינימום: $
4268
8 - רות שלוס
שמן על בד מוצמד לקרטון, 25x35 ס"מ
מינימום: $
4291
9 - תמר גטר
עיפרון על נייר, 70x50 ס"מ
מינימום: $
4270
10 - שרה צ'יזיק
, 37x53 ס"מ
מינימום: $
4071
11 - שרה פלד
פנדה וגואש על נייר, 31x38 ס"מ
מינימום: $
4381
12 - מקוואלה פיצ'חדזה
שמן על בד, 54x44 ס"מ
מינימום: $
9924
13 - שמואל עובדיהו
אקוורל על נייר, 30x47 ס"מ
מינימום: $
4334
14 - מיוחס לשמואל עובדיהו
שמן על בד, 74x92 ס"מ
מינימום: $
4392
15 - שמואל עובדיהו
שמן על בד, 50x40 ס"מ
מינימום: $
4281
16 - רינה סוצקבר
שמן על בד, 65x50 ס"מ
מינימום: $
4285
20 - משה רביב (וורוביצ'יק)
שמן על בד, 60x100 ס"מ
מינימום: $
4335
21 - קוקה לפידות
אקוורל על נייר, 68x24 ס"מ
מינימום: $
4326
25 - שמואל בק
שמן על בד, 40x60 ס"מ
מינימום: $
4327
26 - שמואל בק
שמן על בד, 46x38 ס"מ
מינימום: $
4283
29 - מיוחס לציונה תג'ר
גירי פסטל על קרטון, 35x50 ס"מ
מינימום: $
4296
30 - ציונה תג'ר
ליטוגרפיה, 74x54 ס"מ
מינימום: $
4048
31 - צבי שור
שמן על בד מוצמד לקרטון, 32x25 ס"מ
מינימום: $
4361
34 - עודד פיינגרש
שמן על בד, 30x40 ס"מ
מינימום: $
2324
37 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 80x73 ס"מ
מינימום: $
3374
38 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $
4355
39 - פנחס אברמוביץ
שמן וטכניקה מעורבת על נייר מוצמד לקרטון, 70x100 ס"מ
מינימום: $
4353
40 - פנחס אברמוביץ
טכניקה מעורבת על נייר, 66x66 ס"מ
מינימום: $
4376
41 - פנחס אברמוביץ
שמן על נייר מוצמד לקאפה, 50x70 ס"מ
מינימום: $
4351
42 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 80x56 ס"מ
מינימום: $
4356
43 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 100x65 ס"מ
מינימום: $
4358
44 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 100x70 ס"מ
מינימום: $
4357
45 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 130x81 ס"מ
מינימום: $
4352
46 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 56x80 ס"מ
מינימום: $
4069
51 - סמי זילכה (זמיר)
שמן על בד, 60x45 ס"מ
מינימום: $
4318
52 - סלבדור דאלי
ליטוגרפיה, 30x20 ס"מ
מינימום: $
2541
53 - סימה סלונים
שמן על בד, 51x59 ס"מ
מינימום: $
4254
54 - סימה סלונים
שמן על בד, 35x30 ס"מ
מינימום: $
4324
60 - ניקולה קובץ'
שמן
מינימום: $
4370
61 - ניקולה קובץ'
שמן
מינימום: $
4366
62 - ניצה סימון קדמון
שמן על קרטון, 40x30 ס"מ
מינימום: $
4269
63 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $
4341
64 - משה קסטל
בזלת וברונזה מוצמד ללוח עץ, 39x27 ס"מ
מינימום: $
4342
65 - משה קסטל
בזלת וברונזה מוצמד ללוח עץ, 39x27 ס"מ
מינימום: $
4271
68 - משה ברנשטיין
דיו על נייר, 36X25 ס"מ
מינימום: $
4292
69 - משה ברנשטיין
דיו על נייר, 50x70 ס"מ
מינימום: $
3375
70 - מרדכי לבנון
שמן על בד, 65x50 ס"מ
מינימום: $
4262
71 - חיים גליקסברג
שמן על קרטון, 48x59 ס"מ
מינימום: $
4299
72 - שמואל עובדיהו
שמן על בד, 70x60 ס"מ
מינימום: $
3341
76 - מרדכי אבניאל
אקוורל על נייר, 47x66 ס"מ
מינימום: $
3358
77 - מרדכי אבניאל
ליטוגרפיה, 35x50 ס"מ
מינימום: $
4317
78 - מרדכי אבניאל
שמן על קרטון, 30x42 ס"מ
מינימום: $
4337
82 - מיוחס למנחם שמי (שמידט)
שמן על בד, 58x39 ס"מ
מינימום: $
4360
85 - שלמה אלטר
שמן על בד מוצמד לקרטון, 40x30 ס"מ
מינימום: $
4359
86 - שרה חגי
שמן, 44x37 ס"מ
מינימום: $
2794
87 - מנשה קדישמן
פנדה על נייר, 36x28 ס"מ
מינימום: $
4274
88 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $
4275
89 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $
4276
90 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $
4278
92 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $
4280
94 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $
4333
95 - מנשה קדישמן
שמן על בד, 210x146 ס"מ
מינימום: $
4332
96 - מנשה קדישמן
שמן על בד, 210x150 ס"מ
מינימום: $
4394
98 - מנשה קדישמן
ברונזה, 107x88 ס"מ
מינימום: $
4384
99 - מנשה קדישמן
פסל, 30x21 ס"מ
מינימום: $
4386
100 - מנשה קדישמן
פסל, 29x29 ס"מ
מינימום: $
4388
101 - מנשה קדישמן
פסל, 42x30 ס"מ
מינימום: $
3368
105 - מלבינה קפלן
אקוורל וגואש על נייר, 48x33 ס"מ
מינימום: $
4253
106 - מיליה לאופר
שמן על בד, 37x30 ס"מ
מינימום: $
4251
107 - מיליה לאופר
שמן על בד, 24x20 ס"מ
מינימום: $
4265
108 - מיליה לאופר
אקוורל על נייר
מינימום: $
4374
109 - מאיר קובץ
שמן על בד, 50x34 ס"מ
מינימום: $
4252
110 - מאיר קובץ
שמן
מינימום: $
4319
112 - ד''ר תומס פולר
הדפס נחושת צבוע ביד על נייר
מינימום: $
4321
113 - ג'ון רפקין
תחריט פלדה צבוע ביד על נייר
מינימום: $
2547
114 - לאופולד גוטליב
אקוורל על נייר מוצמד ללוח עץ, 18x23 ס"מ
מינימום: $
3346
116 - לאו קאהן
שמן על לוח עץ, 19x19 ס"מ
מינימום: $
2630
117 - לאוניד בלקלב
שמן על בד מוצמד לקרטון, 37x30 ס"מ
מינימום: $
4347
119 - כלב פוליטי
שמן על בד, 70x50 ס"מ
מינימום: $
4261
120 - כלב פוליטי
שמן על בד, 50x70 ס"מ
מינימום: $
3370
121 - יששכר בר ריבק
סנגווין אדום על נייר, 44x54 ס"מ
מינימום: $
4257
124 - יצחק פייר
גואש על נייר מוצמד לקרטון, 30x48 ס"מ
מינימום: $
4336
125 - יצחק אמיתי
פנדה על נייר, 58x20 ס"מ
מינימום: $
4362
126 - יעקב שטיינהרדט
דיו על נייר, 44x65 ס"מ
מינימום: $
4298
127 - אמן לא מזוהה
גואש על לוח עץ, 23x65 ס"מ
מינימום: $
4365
130 - יעקב חייט
שמן על בד, 70x50 ס"מ
מינימום: $
4364
131 - יעקב חייט
שמן על בד, 74x44 ס"מ
מינימום: $
3372
132 - יעקב וכסלר
שמן על בד, 50x40 ס"מ
מינימום: $
4255
134 - יעקב איזנשר
גירי פסטל על נייר, 22x33 ס"מ
מינימום: $
4075
135 - יעקב איזנשר
ליטוגרפיה, 62x48 ס"מ
מינימום: $
4297
136 - יחיאל שמי
ליטוגרפיה, 42x32 ס"מ
מינימום: $
4343
137 - יחיאל קריזה
שמן על קרטון, 35x49 ס"מ
מינימום: $
4295
138 - יחזקאל שטרייכמן
ליטוגרפיה, 40x57 ס"מ
מינימום: $
3415
139 - יוסל ברגנר
שמן על בד, 40x50 ס"מ
מינימום: $
3416
140 - יוסל ברגנר
שמן על נייר מוצמד לבד, 28x39 ס"מ
מינימום: $
3417
141 - יוסל ברגנר
שמן על בד, 50x40 ס"מ
מינימום: $
3421
142 - יוסל ברגנר
שמן על בד, 45x50 ס"מ
מינימום: $
4044
144 - יוסי שטרן
שמן על בד, 80x115 ס"מ
מינימום: $
3352
145 - יוכבד וינפלד
הדפס כסף, 25x38 ס"מ
מינימום: $
1
2

 
הצג הכל 

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top