מכירה פומבית מספר 14 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 14

4130
2 - איוון שוובל
שמן ודיו על נייר מוצמד ללוח עץ, 48x58 ס"מ
מינימום: $500
4060
3 - שמואל טפלר
שמן על לוח עץ, 24x16 ס"מ
מינימום: $100
4050
4 - יהודה רודן
שמן על בד, 45x60 ס"מ
מינימום: $250
3219
5 - אוזיאש הופשטטר
גואש על נייר, 70x50 ס"מ
מינימום: $10
3220
6 - אוזיאש הופשטטר
גואש על נייר, 70x50 ס"מ
מינימום: $10
3178
8 - אחרי אדואר מאנה
שמן על בד, 49x39 ס"מ
מינימום: $10
3133
9 - אירית קלכמן
שמן על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $100
3339
11 - אלברט גולדמן
שמן על קרטון, 56x68 ס"מ
מינימום: $100
3338
12 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 33x63 ס"מ
מינימום: $100
3337
13 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 38x29 ס"מ
מינימום: $80
3153
15 - שאול נמרי
אקוורל על נייר, 46x32 ס"מ
מינימום: $1
3335
15 - אלברט גולדמן
שמן על קרטון, 39x29 ס"מ
מינימום: $60
3334
16 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 35x9 ס"מ
מינימום: $30
2428
17 - רות הורם
אקוורל על נייר, 54x36 ס"מ
מינימום: $1
3200
19 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 33x44 ס"מ
מינימום: $10
2747
21 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 26x38 ס"מ
מינימום: $50
9590
22 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 62x51 ס"מ
מינימום: $100
3411
23 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 39x69 ס"מ
מינימום: $10
4127
24 - אמנון דוד ער
שמן על בד, 30x32 ס"מ
מינימום: $1300
4129
25 - סיגל צברי
שמן על בד, 35x35 ס"מ
מינימום: $1100
3400
26 - אן מדלי
שמן על בד מוצמד לקרטון, 50x73 ס"מ
מינימום: $100
3152
27 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 48x33 ס"מ
מינימום: $1
3401
27 - אן מדלי
שמן על בד מוצמד לקרטון, 41x61 ס"מ
מינימום: $100
3402
28 - אן מדלי
שמן על נייר מוצמד ללוח עץ, 50x35 ס"מ
מינימום: $100
3403
29 - אן מדלי
שמן על בד מוצמד לקרטון, 35x25 ס"מ
מינימום: $100
3405
30 - אן מדלי
שמן על בד מוצמד לקרטון, 30x40 ס"מ
מינימום: $100
3406
31 - אן מדלי
שמן על בד, 60x80 ס"מ
מינימום: $100
3407
32 - אן מדלי
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 58x64 ס"מ
מינימום: $100
3408
33 - אן מדלי
שמן על בד מוצמד למזוניט, 47x62 ס"מ
מינימום: $100
3423
35 - אן מדלי
שמן על בד, 100x80 ס"מ
מינימום: $800
3270
36 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 67x47 ס"מ
מינימום: $1
9332
38 - אנטול גורביץ
פחם וגירי פסטל על נייר, 50x35 ס"מ
מינימום: $80
0499
39 - אריה לובין
עפרונות צבעוניים על נייר, 48x68 ס"מ
מינימום: $120
2376
40 - אריה קפלון
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 47x38 ס"מ
מינימום: $50
2586
41 - אריה קפלון
שמן על לוח עץ, 56x51 ס"מ
מינימום: $50
3149
44 - אריה קפלון
שמן על לוח עץ, 52x39 ס"מ
מינימום: $60
2782
46 - ביניש מינינברג
שמן על לוח עץ, 39x30 ס"מ
מינימום: $80
3128
47 - אמן לא מזוהה
שמן על קרטון, 42x30 ס"מ
מינימום: $1
3340
47 - בלה שקי
שמן על בד, 96x70 ס"מ
מינימום: $150
2474
48 - ג'ורג' רולiס
הדפס נחושת צבוע ביד על נייר, 27x33 ס"מ
מינימום: $10
2737
50 - גרטי רובינשטיין רוטמן
שמן על בד, 79x59 ס"מ
מינימום: $100
2732
51 - גרטי רובינשטיין רוטמן
שמן על בד, 50x70 ס"מ
מינימום: $100
2569
53 - דוד עזוז
שמן על בד, 64x53 ס"מ
מינימום: $320
3129
54 - דן מוסקונה
שמן על בד, 29x20 ס"מ
מינימום: $10
0516
55 - דן מוסקונה
שמן על בד, 40x20 ס"מ
מינימום: $10
2793
56 - דניאל סרחיו
שמן על בד, 30x40 ס"מ
מינימום: $240
3132
57 - הדי קון
שמן על בד, 39x49 ס"מ
מינימום: $140
3394
58 - הובי (אהובה) אלישע
שמן על בד, 100x80 ס"מ
מינימום: $6000
2819
59 - הניה טייכמן
שמן על בד מוצמד לקרטון, 29x39 ס"מ
מינימום: $10
2777
61 - אמן לא מזוהה
שמן על בד מוצמד לקרטון, 46x61 ס"מ
מינימום: $1
2799
62 - אמן לא מזוהה
שמן על בד מוצמד לקרטון, 50x40 ס"מ
מינימום: $1
3211
64 - ורדה כרמלי
שמן על בד, 68x99 ס"מ
מינימום: $10
2849
65 - זינה רויטמן
אקוורל על נייר, 52x64 ס"מ
מינימום: $200
2336
66 - משה טוצ'מסקי
עיפרון וגואש על נייר, 34x47 ס"מ
מינימום: $1
3151
67 - משה טוצ'מסקי
אקוורל על נייר, 47x32 ס"מ
מינימום: $1
4055
68 - קורט שוויטרס
קולאז' על נייר, 13x18 ס"מ
מינימום: $1500
3204
69 - חנה לוי
אקוורל על נייר, 50x70 ס"מ
מינימום: $80
3218
70 - חנה לוי
אקוורל על נייר, 28x38 ס"מ
מינימום: $60
3389
71 - יגאל תומרקין
פנדה, עיפרון וגואש על נייר, 55x80 ס"מ
מינימום: $500
3395
73 - יגאל תומרקין
עיפרון וגואש על נייר, 50x60 ס"מ
מינימום: $500
3156
78 - יהודית הר-אבן
, 31x42 ס"מ
מינימום: $20
3216
79 - יהודית הר-אבן
שמן על בד, 73x92 ס"מ
מינימום: $300
3267
80 - יהודית קוץ ז'גר
פנדה ודיו על נייר, 77x49 ס"מ
מינימום: $40
3197
85 - יוסל ברגנר
ליטוגרפיה, 41x32, 28x35 ס"מ
מינימום: $30
3410
86 - יוסל ברגנר
שמן על נייר מוצמד לבד, 39x32 ס"מ
מינימום: $2200
3412
87 - יוסל ברגנר
שמן על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $2500
3413
88 - יוסל ברגנר
שמן על בד, 40x50 ס"מ
מינימום: $6000
3414
89 - יוסל ברגנר
שמן על נייר מוצמד לבד, 33x25 ס"מ
מינימום: $2200
3420
94 - יוסל ברגנר
שמן על נייר מוצמד לבד, 33x25 ס"מ
מינימום: $2200
3345
97 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 61x43 ס"מ
מינימום: $80
3357
98 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 33x49 ס"מ
מינימום: $70
3360
99 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 49x33 ס"מ
מינימום: $70
2340
100 - יוסף קפליאן
שמן על מזוניט, 17x19 ס"מ
מינימום: $50
3379
101 - יחזקאל שטרייכמן
ליטוגרפיה, 64x49 ס"מ
מינימום: $10
3392
103 - אהרון מסג
שמן על בד, 102x120 ס"מ
מינימום: $2500
2771
106 - יעקב חייט
שמן על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $10
3231
107 - יעקב חייט
שמן על בד, 80x80 ס"מ
מינימום: $100
2622
108 - יעקב קמחי
שמן על בד, 50x70 ס"מ
מינימום: $10
3268
111 - לאה טופר
פנדה על נייר, 32x49 ס"מ
מינימום: $10
3364
111 - מאיר כץ
שמן על בד, 70x100 ס"מ
מינימום: $90
3384
113 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 49x34 ס"מ
מינימום: $10
3388
114 - אמן לא מזוהה
שמן על לוח עץ, 28x36 ס"מ
מינימום: $10
3348
115 - אמן לא מזוהה
שמן על לוח עץ, 39x31 ס"מ
מינימום: $50
3266
117 - לודוויג שוורין
טוש על נייר, 22x30 ס"מ
מינימום: $10
3353
121 - מאיר כץ
שמן על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $70
9887
122 - ישראל גור אריה
שמן על נייר, 35x50 ס"מ
מינימום: $1
2476
126 - מנשה קדישמן
פסל, 40x40 - עובי 0.8 ס"מ
מינימום: $1100
3196
128 - מנשה קדישמן
פנדה על הדפס, 39x28 ס"מ
מינימום: $60
3202
129 - מנשה קדישמן
פחם על נייר, 36x44 ס"מ
מינימום: $100
3383
130 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 25x25 ס"מ
מינימום: $300
3385
131 - מנשה קדישמן
עיפרון על נייר, 17x13 ס"מ
מינימום: $80
0373
140 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 48x33 ס"מ
מינימום: $10
0349
141 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 34x49 ס"מ
מינימום: $40
2774
142 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 52x42 ס"מ
מינימום: $10
3176
144 - מרתה מודזלביץ
שמן על בד, 78x58 ס"מ
מינימום: $10
3386
145 - משה ברנשטיין
דיו על נייר, 33x25 ס"מ
מינימום: $30
3393
148 - משה טמיר
שמן על בד, 117x96 ס"מ
מינימום: $3000
3355
149 - משה ליידר
אקוורל על נייר, 37x54 ס"מ
מינימום: $30
4133
150 - אברהם עצמון
אקוורל על נייר, 42x29 ס"מ
מינימום: $40
7312
151 - משה קופפרמן
תחריט, 56x56 ס"מ
מינימום: $50
3425
152 - משה קופפרמן
ליטוגרפיה, 60x90 ס"מ
מינימום: $40
3356
154 - ניקולה קובץ'
שמן על בד, 41x54 ס"מ
מינימום: $60
3367
156 - נתן הבר
שמן על בד, 47x77 ס"מ
מינימום: $80
3165
158 - עודד פיינגרש
גואש על תחריט, 36x47 ס"מ
מינימום: $10
3271
158 - חיים רוזנטל
אקוורל על נייר, 64x43 ס"מ
מינימום: $1
3354
159 - עודד פיינגרש
שמן על בד, 40x50 ס"מ
מינימום: $120
8689
160 - פאבלו פיקאסו
כרזה מודפסת, 52x73 ס"מ
מינימום: $10
2741
162 - פנחס אברמוביץ
שמן על נייר, 70x70 ס"מ
מינימום: $450
3390
164 - פנחס אברמוביץ
פנדה על נייר מוצמד לקאפה, 63x78 ס"מ
מינימום: $100
3391
165 - פנחס אברמוביץ
שמן על נייר מוצמד לקאפה, 70x100 ס"מ
מינימום: $100
3397
166 - פנחס אברמוביץ
שמן על קרטון מוצמד לקאפה, 62x64 ס"מ
מינימום: $100
3399
167 - פנחס אברמוביץ
פנדה על נייר מוצמד לקאפה, 69x69 ס"מ
מינימום: $100
3398
168 - פנחס אברמוביץ
פנדה על נייר מוצמד לקאפה, 46x64 ס"מ
מינימום: $100
3158
171 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 20x29 ס"מ
מינימום: $10
3169
172 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 45x37 ס"מ
מינימום: $40
3343
173 - פנחס ליטבינובסקי
שמן ופנדה על נייר, 22x26 ס"מ
מינימום: $80
3284
174 - צבי שנער
שמן על בד, 26x34 ס"מ
מינימום: $10
3160
175 - צבי שנער
שמן על בד, 69x39 ס"מ
מינימום: $10
3213
178 - רחל טימור
שמן על לוח עץ, 69x48 ס"מ
מינימום: $10
3365
179 - רינה הורביץ
קולאז' וטכניקה מעורבת על נייר, 57x66 ס"מ
מינימום: $10
3366
180 - רינה הורביץ
קולאז' וטכניקה מעורבת על נייר, 56x39 ס"מ
מינימום: $10
3347
181 - רפאל אוזן
גואש על נייר, 19x29 ס"מ
מינימום: $50
3422
183 - שמואל גולדשטיין
שמן על מזוניט, 60x46 ס"מ
מינימום: $100
3344
184 - שמואל רעיוני
שמן על בד, 70x53 ס"מ
מינימום: $150
3369
185 - שמעון אבני
גואש על נייר, 48x68 ס"מ
מינימום: $100
3363
186 - שמעון קונטרג'י
שמן על בד, 70x50 ס"מ
מינימום: $70
3223
189 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 49x69 ס"מ
מינימום: $10
3232
190 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 100x100 ס"מ
מינימום: $10
4051
193 - יהושע בורנפרוינד
שמן על בד, 90x49 ס"מ
מינימום: $50
4057
197 - משה דהן
שמן על בד, 89x64 ס"מ
מינימום: $10
4059
199 - גויירמו סוקרס הרננדז
שמן על בד, 91x78 ס"מ
מינימום: $10
4061
200 - יהודה אסבג
שמן על בד מוצמד לקרטון, 36x74 ס"מ
מינימום: $10
4062
201 - אמן לא מזוהה
אקריליק על בד, 100x100 ס"מ
מינימום: $10
4064
202 - אמן לא מזוהה
אקריליק על בד, 80x70 ס"מ
מינימום: $10
4065
205 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 80x100 ס"מ
מינימום: $10
4053
206 - יורם לוקוב
שמן על בד, 72x49 ס"מ
מינימום: $400
4067
207 - ציונה תג'ר
פחם על נייר, 47x33 ס"מ
מינימום: $220
4081
209 - גרטי רובינשטיין רוטמן
גירי פסטל על נייר, 56x77 ס"מ
מינימום: $50
4080
210 - אמן לא מזוהה
שמן ודיסטמפרה על לוח עץ, 81x35 ס"מ
מינימום: $500
4077
211 - אמן לא מזוהה
שמן ודיסטמפרה על לוח עץ, 81x35 ס"מ
מינימום: $500
4070
213 - פולה ויצמן
שמן על נייר, 30x15 ס"מ
מינימום: $10
4073
214 - כלב פוליטי
שמן על בד מוצמד לקרטון, 25x19 ס"מ
מינימום: $30
4083
217 - סימה בן-ארי
אקוורל וגירי פסטל על נייר, 50x70 ס"מ
מינימום: $10
4132
223 - שלמה אלטר
שמן על בד, 39x49 ס"מ
מינימום: $100
4135
224 - אסתר פרץ ארד
שמן על נייר, 55x32 ס"מ
מינימום: $50
4113
225 - מארק שאגאל
ספר
מינימום: $20
4112
226 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $20
4111
227 - אודרי ברגנר
ספר
מינימום: $10
4110
228 - נחום גוטמן
ספר
מינימום: $10
4096
229 - נחום גלבוע
ספר
מינימום: $10
4095
230 - מאנה כץ
ספר
מינימום: $10
4094
231 - דוד (דודו) גרשטיין
ספר
מינימום: $10
4093
232 - אורי ליפשיץ
ספר
מינימום: $10
4092
233 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $10
4091
234 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $10
4090
235 - שמואל כץ
ספר
מינימום: $10
4104
236 - לאו רוט
ספר
מינימום: $10
4103
237 - מרדכי ארדון
ספר
מינימום: $10
4102
238 - אהרון מסג
ספר
מינימום: $10
4100
239 - ג'ניה ברגר
ספר
מינימום: $10
4099
240 - אבא פניכל
ספר
מינימום: $10
4097
242 - יגאל תומרקין
ספר
מינימום: $10
4105
243 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $10
4106
244 - יאן ראוכוורגר
ספר
מינימום: $10
4107
246 - מנשה קדישמן
ספר
מינימום: $10
4108
247 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $10
4122
248 - נפתלי בזם
ספר
מינימום: $30
4120
249 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $10
4119
250 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $10
4118
251 - יששכר בר ריבק
ספר
מינימום: $10
4117
252 - משה שטרנשוס
ספר
מינימום: $10
4121
253 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $10
4116
254 - מנחם שמי (שמידט)
ספר
מינימום: $10
4115
255 - משה קאופמן
ספר
מינימום: $10
4114
256 - יונתן בורובסקי
ספר
מינימום: $10
4126
257 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $10
4125
258 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $10
4124
259 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $10
4123
260 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $10
4087
261 - אהרון מסג
ספר
מינימום: $10
4086
262 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $10
4085
263 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $10
4088
264 - לאו ריי
ספר
מינימום: $10
4089
265 - יעקב אגם
ספר
מינימום: $10
3244
266 - יעקב אגם
ספר
מינימום: $10
3252
267 - יגאל תומרקין
ספר
מינימום: $10

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top