מכירה פומבית מספר 14 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 14

1
2

 
הצג הכל 
4130
2 - איוון שוובל
שמן ודיו על נייר מוצמד ללוח עץ, 48x58 ס"מ
מינימום: $
4060
3 - שמואל טפלר
שמן על לוח עץ, 24x16 ס"מ
מינימום: $
4050
4 - יהודה רודן
שמן על בד, 45x60 ס"מ
מינימום: $
3219
5 - אוזיאש הופשטטר
גואש על נייר, 70x50 ס"מ
מינימום: $
3220
6 - אוזיאש הופשטטר
גואש על נייר, 70x50 ס"מ
מינימום: $
3178
8 - אחרי אדואר מאנה
שמן על בד, 49x39 ס"מ
מינימום: $
3133
9 - אירית קלכמן
שמן על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $
3339
11 - אלברט גולדמן
שמן על קרטון, 56x68 ס"מ
מינימום: $
3338
12 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 33x63 ס"מ
מינימום: $
3337
13 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 38x29 ס"מ
מינימום: $
3153
15 - שאול נמרי
אקוורל על נייר, 46x32 ס"מ
מינימום: $
3335
15 - אלברט גולדמן
שמן על קרטון, 39x29 ס"מ
מינימום: $
3334
16 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 35x9 ס"מ
מינימום: $
2428
17 - רות הורם
אקוורל על נייר, 54x36 ס"מ
מינימום: $
3200
19 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 33x44 ס"מ
מינימום: $
2747
21 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 26x38 ס"מ
מינימום: $
9590
22 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 62x51 ס"מ
מינימום: $
3411
23 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 39x69 ס"מ
מינימום: $
4127
24 - אמנון דוד ער
שמן על בד, 30x32 ס"מ
מינימום: $
4129
25 - סיגל צברי
שמן על בד, 35x35 ס"מ
מינימום: $
3400
26 - אן מדלי
שמן על בד מוצמד לקרטון, 50x73 ס"מ
מינימום: $
3152
27 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 48x33 ס"מ
מינימום: $
3401
27 - אן מדלי
שמן על בד מוצמד לקרטון, 41x61 ס"מ
מינימום: $
3402
28 - אן מדלי
שמן על נייר מוצמד ללוח עץ, 50x35 ס"מ
מינימום: $
3403
29 - אן מדלי
שמן על בד מוצמד לקרטון, 35x25 ס"מ
מינימום: $
3405
30 - אן מדלי
שמן על בד מוצמד לקרטון, 30x40 ס"מ
מינימום: $
3406
31 - אן מדלי
שמן על בד, 60x80 ס"מ
מינימום: $
3407
32 - אן מדלי
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 58x64 ס"מ
מינימום: $
3408
33 - אן מדלי
שמן על בד מוצמד למזוניט, 47x62 ס"מ
מינימום: $
3423
35 - אן מדלי
שמן על בד, 100x80 ס"מ
מינימום: $
3270
36 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 67x47 ס"מ
מינימום: $
9332
38 - אנטול גורביץ
פחם וגירי פסטל על נייר, 50x35 ס"מ
מינימום: $
0499
39 - אריה לובין
עפרונות צבעוניים על נייר, 48x68 ס"מ
מינימום: $
2376
40 - אריה קפלון
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 47x38 ס"מ
מינימום: $
2586
41 - אריה קפלון
שמן על לוח עץ, 56x51 ס"מ
מינימום: $
3149
44 - אריה קפלון
שמן על לוח עץ, 52x39 ס"מ
מינימום: $
2782
46 - ביניש מינינברג
שמן על לוח עץ, 39x30 ס"מ
מינימום: $
3128
47 - אמן לא מזוהה
שמן על קרטון, 42x30 ס"מ
מינימום: $
3340
47 - בלה שקי
שמן על בד, 96x70 ס"מ
מינימום: $
2474
48 - ג'ורג' רולiס
הדפס נחושת צבוע ביד על נייר, 27x33 ס"מ
מינימום: $
2737
50 - גרטי רובינשטיין רוטמן
שמן על בד, 79x59 ס"מ
מינימום: $
2732
51 - גרטי רובינשטיין רוטמן
שמן על בד, 50x70 ס"מ
מינימום: $
2569
53 - דוד עזוז
שמן על בד, 64x53 ס"מ
מינימום: $
3129
54 - דן מוסקונה
שמן על בד, 29x20 ס"מ
מינימום: $
0516
55 - דן מוסקונה
שמן על בד, 40x20 ס"מ
מינימום: $
2793
56 - דניאל סרחיו
שמן על בד, 30x40 ס"מ
מינימום: $
3132
57 - הדי קון
שמן על בד, 39x49 ס"מ
מינימום: $
3394
58 - הובי (אהובה) אלישע
שמן על בד, 100x80 ס"מ
מינימום: $
2819
59 - הניה טייכמן
שמן על בד מוצמד לקרטון, 29x39 ס"מ
מינימום: $
2777
61 - אמן לא מזוהה
שמן על בד מוצמד לקרטון, 46x61 ס"מ
מינימום: $
2799
62 - אמן לא מזוהה
שמן על בד מוצמד לקרטון, 50x40 ס"מ
מינימום: $
3211
64 - ורדה כרמלי
שמן על בד, 68x99 ס"מ
מינימום: $
2849
65 - זינה רויטמן
אקוורל על נייר, 52x64 ס"מ
מינימום: $
2336
66 - משה טוצ'מסקי
עיפרון וגואש על נייר, 34x47 ס"מ
מינימום: $
3151
67 - משה טוצ'מסקי
אקוורל על נייר, 47x32 ס"מ
מינימום: $
4055
68 - קורט שוויטרס
קולאז' על נייר, 13x18 ס"מ
מינימום: $
3204
69 - חנה לוי
אקוורל על נייר, 50x70 ס"מ
מינימום: $
3218
70 - חנה לוי
אקוורל על נייר, 28x38 ס"מ
מינימום: $
3389
71 - יגאל תומרקין
פנדה, עיפרון וגואש על נייר, 55x80 ס"מ
מינימום: $
3395
73 - יגאל תומרקין
עיפרון וגואש על נייר, 50x60 ס"מ
מינימום: $
3156
78 - יהודית הר-אבן
, 31x42 ס"מ
מינימום: $
3216
79 - יהודית הר-אבן
שמן על בד, 73x92 ס"מ
מינימום: $
3267
80 - יהודית קוץ ז'גר
פנדה ודיו על נייר, 77x49 ס"מ
מינימום: $
3197
85 - יוסל ברגנר
ליטוגרפיה, 41x32, 28x35 ס"מ
מינימום: $
3410
86 - יוסל ברגנר
שמן על נייר מוצמד לבד, 39x32 ס"מ
מינימום: $
3412
87 - יוסל ברגנר
שמן על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $
3413
88 - יוסל ברגנר
שמן על בד, 40x50 ס"מ
מינימום: $
3414
89 - יוסל ברגנר
שמן על נייר מוצמד לבד, 33x25 ס"מ
מינימום: $
3420
94 - יוסל ברגנר
שמן על נייר מוצמד לבד, 33x25 ס"מ
מינימום: $
3345
97 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 61x43 ס"מ
מינימום: $
3357
98 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 33x49 ס"מ
מינימום: $
3360
99 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 49x33 ס"מ
מינימום: $
2340
100 - יוסף קפליאן
שמן על מזוניט, 17x19 ס"מ
מינימום: $
3379
101 - יחזקאל שטרייכמן
ליטוגרפיה, 64x49 ס"מ
מינימום: $
3392
103 - אהרון מסג
שמן על בד, 102x120 ס"מ
מינימום: $
2771
106 - יעקב חייט
שמן על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $
3231
107 - יעקב חייט
שמן על בד, 80x80 ס"מ
מינימום: $
2622
108 - יעקב קמחי
שמן על בד, 50x70 ס"מ
מינימום: $
3268
111 - לאה טופר
פנדה על נייר, 32x49 ס"מ
מינימום: $
3364
111 - מאיר כץ
שמן על בד, 70x100 ס"מ
מינימום: $
3384
113 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 49x34 ס"מ
מינימום: $
3388
114 - אמן לא מזוהה
שמן על לוח עץ, 28x36 ס"מ
מינימום: $
3348
115 - אמן לא מזוהה
שמן על לוח עץ, 39x31 ס"מ
מינימום: $
3266
117 - לודוויג שוורין
טוש על נייר, 22x30 ס"מ
מינימום: $
3353
121 - מאיר כץ
שמן על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $
9887
122 - ישראל גור אריה
שמן על נייר, 35x50 ס"מ
מינימום: $
2476
126 - מנשה קדישמן
פסל, 40x40 - עובי 0.8 ס"מ
מינימום: $
3196
128 - מנשה קדישמן
פנדה על הדפס, 39x28 ס"מ
מינימום: $
3202
129 - מנשה קדישמן
פחם על נייר, 36x44 ס"מ
מינימום: $
3383
130 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 25x25 ס"מ
מינימום: $
3385
131 - מנשה קדישמן
עיפרון על נייר, 17x13 ס"מ
מינימום: $
0373
140 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 48x33 ס"מ
מינימום: $
0349
141 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 34x49 ס"מ
מינימום: $
2774
142 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 52x42 ס"מ
מינימום: $
3176
144 - מרתה מודזלביץ
שמן על בד, 78x58 ס"מ
מינימום: $
3386
145 - משה ברנשטיין
דיו על נייר, 33x25 ס"מ
מינימום: $
3393
148 - משה טמיר
שמן על בד, 117x96 ס"מ
מינימום: $
3355
149 - משה ליידר
אקוורל על נייר, 37x54 ס"מ
מינימום: $
4133
150 - אברהם עצמון
אקוורל על נייר, 42x29 ס"מ
מינימום: $
1
2

 
הצג הכל 

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top