מכירה פומבית מספר 12 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 12

2587
1 - שמואל ניסנבאום
אקוורל על נייר, 34x48 ס"מ
מינימום: $10
7539
2 - שמואל טפלר
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 30x22 ס"מ
מינימום: $220
2404
3 - שמואל ברנד
שמן על מזוניט, 19x23 ס"מ
מינימום: $10
9482
6 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 45x60 ס"מ
מינימום: $10
2620
7 - שלמה אלטר
שמן על בד מוצמד לקרטון, 25x35 ס"מ
מינימום: $70
0509
8 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 50x70 ס"מ
מינימום: $250
8887
10 - רפאל מוהר
אקוורל וגואש על נייר, 42x38 ס"מ
מינימום: $10
2694
11 - רינה סוצקבר
שמן על לוח עץ, 25x20 ס"מ
מינימום: $80
2366
13 - רודולפו סיינוולס
שמן על בד, 41x29 ס"מ
מינימום: $10
2796
14 - רביבה יופה
שמן על בד, 29x39 ס"מ
מינימום: $50
2543
15 - קליר יניב
עיפרון וספיה על נייר, 69x48 ס"מ
מינימום: $10
2814
16 - קטה אפרים מרכוס
גירי פסטל על נייר, 38x57 ס"מ
מינימום: $180
2744
17 - קונסטנטין שצבצ’נקו
שמן על לוח עץ, 29x24 ס"מ
מינימום: $300
2391
18 - ציפורה ברנר
שמן על לוח עץ, 59x45 ס"מ
מינימום: $10
2757
20 - צבי שנער
שמן על בד, 49x33 ס"מ
מינימום: $80
2756
21 - צבי שנער
שמן על בד, 46x37 ס"מ
מינימום: $80
2585
22 - צבי מאירוביץ'
שמן על נייר מוצמד לבד, 33x46 ס"מ
מינימום: $500
2631
23 - צבי מאירוביץ'
שמן על בד מוצמד לקרטון, 30x22 ס"מ
מינימום: $500
2686
25 - פנחס ליטבינובסקי
שמן על בד, 93x82 ס"מ
מינימום: $1400
2629
26 - פנחס ליטבינובסקי
שמן על נייר, 53x39 ס"מ
מינימום: $200
7613
27 - פנחס כהן גן
גואש על נייר, 52x70 ס"מ
מינימום: $150
2787
32 - עודד פיינגרש
שמן על בד, 44x53 ס"מ
מינימום: $10
2362
33 - סמי זילכה (זמיר)
אקוורל ודיו על נייר, 41x27 ס"מ
מינימום: $10
2750
35 - סוניה שבייב
שמן על מזוניט, 46x61 ס"מ
מינימום: $50
2804
36 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 57x45 ס"מ
מינימום: $600
2551
37 - נפתלי בזם
גירי פסטל על נייר, 30x21 ס"מ
מינימום: $10
2731
38 - ניקולה קובץ'
שמן על בד, 60x100 ס"מ
מינימום: $200
2783
39 - ניקולה קובץ'
שמן על בד, 35x50 ס"מ
מינימום: $100
2842
40 - ניקולה קובץ'
שמן על קרטון, 36x48 ס"מ
מינימום: $70
2839
41 - ניקולה קובץ'
שמן על קרטון, 48x30 ס"מ
מינימום: $70
2855
42 - רולי שפר
עיפרון על נייר, 28x23 ס"מ
מינימום: $20
2854
43 - צילה נימן
גואש על נייר, 24X34 ס"מ
מינימום: $40
2726
44 - נחמיה שטנצל
אקוורל על נייר, 67x46 ס"מ
מינימום: $60
2735
45 - משה צ'אוסקי
שמן על בד, 55x70 ס"מ
מינימום: $450
2815
48 - משה טוצ'מסקי
אקוורל על נייר, 50x35 ס"מ
מינימום: $30
2738
49 - משה גת
אקוורל על נייר, 44x63 ס"מ
מינימום: $90
2808
50 - משה גת
אקוורל על נייר, 50x64 ס"מ
מינימום: $110
2558
51 - משה ברנשטיין
טוש על נייר, 25x33 ס"מ
מינימום: $50
2597
52 - מרים חד גדיא
עבודת בטיק על בד משי, 50x41 ס"מ
מינימום: $10
2552
53 - מרדכי אריאלי
עיפרון ואקוורל על נייר, 21x30 ס"מ
מינימום: $10
2780
54 - מרדכי אריאלי
שמן על בד, 39x33 ס"מ
מינימום: $350
2739
55 - מרדכי אבניאל
אקוורל על נייר, 35x50 ס"מ
מינימום: $110
2809
57 - מרדכי אבניאל
אקוורל על נייר, 48x67 ס"מ
מינימום: $110
2437
58 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 80x60 ס"מ
מינימום: $1700
2605
60 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 60x50 ס"מ
מינימום: $1000
2609
61 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 76x60 ס"מ
מינימום: $1600
2555
63 - מנשה קדישמן
טוש על נייר, 18x25 ס"מ
מינימום: $100
2822
64 - מנשה קדישמן
ליטוגרפיה, 64x86 ס"מ
מינימום: $10
2812
65 - מנחם שמי (שמידט)
אקוורל על נייר, 45x35 ס"מ
מינימום: $500
2581
66 - מלבינה קפלן
אקוורל על נייר, 38x33 ס"מ
מינימום: $10
8770
67 - מיכאל חשבי
שמן על קרטון, 28x22 ס"מ
מינימום: $10
2736
68 - מוטי חיון
שמן על קרטון, 48x33 ס"מ
מינימום: $10
2833
69 - אלברט גולדמן
שמן על קרטון, 61x42 ס"מ
מינימום: $250
2830
70 - יובל יריב
תחריט, 32x41 ס"מ
מינימום: $20
2853
71 - מנשה קדישמן
עיפרון על נייר, 21x30 ס"מ
מינימום: $120
2800
72 - לינט רזון
שמן על בד, 55x46 ס"מ
מינימום: $120
9975
75 - לאו רוט
עיפרון על נייר, 30x20 ס"מ
מינימום: $10
2751
76 - כלב פוליטי
שמן על בד מוצמד לקרטון, 39x29 ס"מ
מינימום: $60
2851
79 - מנשה קדישמן
טוש על נייר, 28x22 ס"מ
מינימום: $120
2856
80 - יעקב נובוגרודר
ליטוגרפיה, 30x26 ס"מ
מינימום: $10
2827
81 - אמן לא מזוהה
שמן על זכוכית, 68x48 ס"מ
מינימום: $10
2826
82 - מיכאל אייזמן
שמן על בד, 60x80 ס"מ
מינימום: $150
2798
83 - ישראל פלדי
שמן על בד, 33x51 ס"מ
מינימום: $250
2384
85 - ישעיהו שיינפלד
אקוורל על נייר, 49x68 ס"מ
מינימום: $10
2638
86 - ישעיהו שיינפלד
טושים צבעוניים על נייר, 35x50 ס"מ
מינימום: $10
2813
87 - יצחק פרנקל-פרנל
אקוורל על נייר, 48x33 ס"מ
מינימום: $70
2740
88 - יצחק פרנקל פרנל
שמן על בד, 37x45 ס"מ
מינימום: $1300
2838
89 - ניקולה קובץ'
שמן על קרטון, 50x34 ס"מ
מינימום: $70
2727
90 - יעקב שטיינהרדט
שמן על בד, 50x60 ס"מ
מינימום: $3000
2803
92 - יעקב נובוגרודר
שמן על בד, 32x28 ס"מ
מינימום: $80
9382
94 - יעקב חייט
שמן על בד, 37x40 ס"מ
מינימום: $10
2696
95 - יעקב וכסלר
שמן על בד, 32x24 ס"מ
מינימום: $300
2795
96 - יעקב וכסלר
שמן על קרטון מוצמד לבד, 52x38 ס"מ
מינימום: $240
2390
97 - יעקב דורצ'ין
שמן על בד, 65x54 ס"מ
מינימום: $900
2831
98 - יחזקאל שטרייכמן
ליטוגרפיה, 70x50 ס"מ
מינימום: $50
2413
99 - יעקב איזנשר
עיפרון ואקוורל על נייר, 21x18 ס"מ
מינימום: $10
2811
100 - יעקב איזנשר
גירי פסטל על נייר, 48x68 ס"מ
מינימום: $200
2415
101 - יחיאל שמי
גירי פסטל על נייר, 35x43 ס"מ
מינימום: $150
2416
102 - יחיאל שמי
גירי פסטל על נייר, 35x43 ס"מ
מינימום: $150
2762
103 - יחזקאל שטרייכמן
ליטוגרפיה, 44x34 ס"מ
מינימום: $30
2823
104 - יחזקאל שטרייכמן
ליטוגרפיה, 56x75 ס"מ
מינימום: $10
2323
105 - יורם לוקוב
עיפרון על נייר, 68x47 ס"מ
מינימום: $200
2342
106 - יוסף קפליאן
שמן על בד מוצמד לקרטון, 14x18 ס"מ
מינימום: $10
9445
108 - יוסף קפליאן
אקוורל על נייר, 12x16 ס"מ
מינימום: $10
2829
109 - גד אולמן
עיפרון וקולאז' על נייר, 65x48 ס"מ
מינימום: $70
2802
111 - יוסף זריצקי
ליטוגרפיה, 53x65 ס"מ
מינימום: $10
2837
112 - ניקולה קובץ'
שמן על בד, 50x35 ס"מ
מינימום: $80
2684
113 - יוסי שטרן
שמן על בד, 100x70 ס"מ
מינימום: $1300
2781
114 - יוסי שטרן
ליטוגרפיה, 41x52 ס"מ
מינימום: $10
2347
115 - יונה מך
שמן על בד, 34x22 ס"מ
מינימום: $10
2801
116 - יהודה רודן
שמן על בד, 73x54 ס"מ
מינימום: $100
2725
117 - יהודה רודן
שמן על בד, 55x44 ס"מ
מינימום: $80
0397
118 - יהודה ורדי
שמן על בד, 50x96 ס"מ
מינימום: $10
2550
119 - יהודה ורדי
שמן על בד, 34x44 ס"מ
מינימום: $10
2625
120 - יהודה ורדי
שמן על בד, 97x60 ס"מ
מינימום: $90
2733
121 - יהודה ורדי
שמן על מזוניט, 59x48 ס"מ
מינימום: $100
2836
122 - מאיר קובץ
שמן על קרטון, 50x35 ס"מ
מינימום: $60
2835
123 - מאיר קובץ
שמן על בד, 50x34 ס"מ
מינימום: $60
2724
124 - יגאל תומרקין
טכניקה מעורבת על נייר, 78x59 ס"מ
מינימום: $750
0532
126 - יאיר גרבוז
טכניקה מעורבת על נייר, 50x70 ס"מ
מינימום: $400
2753
127 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 34x49 ס"מ
מינימום: $30
2583
132 - חיים כהן הופר
עיפרון ואקוורל על נייר, 49x59 ס"מ
מינימום: $10
2589
133 - חיים כהן הופר
טכניקה מעורבת על נייר, 49x59 ס"מ
מינימום: $10
2403
134 - חיים (הנריק) הכטקופף
שמן על קרטון, 31x19 ס"מ
מינימום: $10
0461
135 - זולטן פרלמוטר
שמן על קרטון, 35x52 ס"מ
מינימום: $10
2596
136 - זולטן פרלמוטר
שמן על לוח עץ, 50x37 ס"מ
מינימום: $10
2582
137 - זולטן פרלמוטר
שמן על קרטון, 35x57 ס"מ
מינימום: $10
2734
138 - זאב דילון
שמן על בד מוצמד לקרטון, 37x45 ס"מ
מינימום: $80
2649
139 - ז'אן דוד
שמן על בד, 60x80 ס"מ
מינימום: $400
2792
142 - דניאל סרחיו
שמן על בד, 50x40 ס"מ
מינימום: $300
2770
146 - דן מוסקונה
שמן על בד, 55x45 ס"מ
מינימום: $100
2372
148 - דוד הנדלר
אקוורל ודיו על נייר, 24x33 ס"מ
מינימום: $10
9369
150 - דוד הנדלר
אקוורל על נייר, 43x30 ס"מ
מינימום: $10
9917
151 - דוד הנדלר
אקוורל על נייר, 44x31 ס"מ
מינימום: $10
2745
152 - דוד הנדלר
אקוורל על נייר, 33x24 ס"מ
מינימום: $10
7281
153 - דוד הנדלר
אקוורל על נייר, 31x47 ס"מ
מינימום: $10
2754
154 - דוד הנדלר
אקוורל על נייר, 32x46 ס"מ
מינימום: $10
2758
155 - דוד הנדלר
אקוורל על נייר, 33x46 ס"מ
מינימום: $10
2759
156 - דוד הנדלר
אקוורל על נייר, 41x28 ס"מ
מינימום: $10
2760
157 - דוד הנדלר
אקוורל על נייר, 32x47 ס"מ
מינימום: $10
2761
158 - דוד הנדלר
אקוורל על נייר, 45x32 ס"מ
מינימום: $10
2797
159 - דוד גלבוע
שמן על בד, 48x16 ס"מ
מינימום: $10
2848
160 - כלב פוליטי
שמן על בד, 38x48 ס"מ
מינימום: $60
2850
161 - ניקולה קובץ'
שמן על בד, 22x15 ס"מ
מינימום: $40
2475
162 - ד''ר תומס פולר
הדפס נחושת צבוע ביד על נייר, 29x33 ס"מ
מינימום: $50
2633
163 - גרשון רנרט
גואש על הדפס, 20x27 ס"מ
מינימום: $10
2634
164 - גרשון רנרט
אקוורל על נייר, 20x25 ס"מ
מינימום: $10
2766
166 - גרטי רובינשטיין רוטמן
שמן על מזוניט, 30x47 ס"מ
מינימום: $150
2784
170 - בשרי
שמן על בד, 60x30 ס"מ
מינימום: $30
2755
171 - בשרי
שמן על בד, 40x50 ס"מ
מינימום: $60
2768
172 - בנימין (בני) לוי
ליטוגרפיה, 54x62 ס"מ
מינימום: $80
2538
174 - אריה קפלון
שמן על לוח עץ, 53x44 ס"מ
מינימום: $50
2746
177 - אריה קפלון
שמן על קרטון, 40x24 ס"מ
מינימום: $50
2748
178 - אריה קפלון
שמן על לוח עץ, 51x36 ס"מ
מינימום: $70
2749
179 - אריה קפלון
שמן על לוח עץ, 40x41 ס"מ
מינימום: $150
2769
180 - אריה קפלון
שמן על בד מוצמד לקרטון, 61x46 ס"מ
מינימום: $180
2337
182 - אפרים מודזלביץ
אקריליק על בריסטול, 50x70 ס"מ
מינימום: $50
2772
183 - אפרים מודזלביץ
אקריליק על בריסטול, 50x70 ס"מ
מינימום: $100
2773
184 - אפרים מודזלביץ
אקריליק על בריסטול, 50x70 ס"מ
מינימום: $100
2695
185 - אסתר פרץ ארד
שמן ופנדה על נייר מוצמד ללוח עץ, 34x39 ס"מ
מינימום: $200
2810
186 - אנרי דה טולוז-לוטרק
הדפס משי, 85x67 ס"מ
מינימום: $10
9158
188 - אן מדלי
שמן על בד, 40x50 ס"מ
מינימום: $100
2730
189 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 69x100 ס"מ
מינימום: $90
2763
190 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 60x49 ס"מ
מינימום: $200
8899
191 - אמן לא מזוהה
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 42x20 ס"מ
מינימום: $5
2647
193 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 40x60 ס"מ
מינימום: $10
2818
196 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 29x39 ס"מ
מינימום: $100
9471
197 - אמן לא מזוהה
פנדה על נייר, 46x37 ס"מ
מינימום: $10
9444
198 - אמן לא מזוהה
שמן על לוח עץ, 40x60 ס"מ
מינימום: $10
2394
199 - אלקה ראובן
אקוורל על נייר, 29x23 ס"מ
מינימום: $10
2314
201 - אלק רפופורט
שמן על בד, 40x31 ס"מ
מינימום: $10
2729
203 - אליאסף ברסוק
שמן על בד, 65x81 ס"מ
מינימום: $100
2607
205 - אילנה שנהב
גואש על נייר, 70x50 ס"מ
מינימום: $10
0395
206 - איוון שוובל
עיפרון, קולאז' וגואש על נייר, 98x69 ס"מ
מינימום: $100
2778
207 - אורי ליפשיץ
ליטוגרפיה, 60x80 ס"מ
מינימום: $80
2591
208 - אוטו אלנבוגן
שמן על מזוניט, 49x64 ס"מ
מינימום: $10
2345
209 - אוזיאש הופשטטר
אקוורל ודיו על נייר, 28x27 ס"מ
מינימום: $10
2592
211 - אוזיאש הופשטטר
גואש על נייר, 73x51 ס"מ
מינימום: $10
2593
212 - אוזיאש הופשטטר
גואש על נייר, 70x50 ס"מ
מינימום: $10
2534
213 - אהרון כהנא
שמן על בד, 38x46 ס"מ
מינימום: $500
2820
214 - אהרון גלעדי
שמן על מזוניט, 60x23 ס"מ
מינימום: $150
2789
216 - נינה קוגן
אקוורל על נייר, 30x30 ס"מ
מינימום: $1000
2742
217 - אמן לא מזוהה
תחריט, 13x21 ס"מ
מינימום: $10
2824
218 - אבינועם קוסובסקי
שמן על בד, 27x17 ס"מ
מינימום: $100
2828
219 - חיים רוזנטל
שמן על בד מוצמד לקרטון, 39x29 ס"מ
מינימום: $30
2844
220 - אמן לא מזוהה
שמן על נייר, 43x30 ס"מ
מינימום: $50
2847
221 - אמן לא מזוהה
שמן על נייר, 43x30 ס"מ
מינימום: $50
2843
222 - אמן לא מזוהה
שמן על נייר, 43x30 ס"מ
מינימום: $50
2504
223 - לוט קטלוגים אמנות בינלאומית

מינימום: $10
2676
225 - לאון ברונשטיין
ספר
מינימום: $10
2868
226 - ראובן רובין
ספר
מינימום: $20
2867
227 - אביגדור אריכא
ספר
מינימום: $20
2864
230 - יצחק אמיתי

מינימום: $10
2863
231 - עובדיה אלקרא
ספר
מינימום: $10
2862
232 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $20
2861
233 - משה גרשוני
ספר
מינימום: $20
2860
234 - מאנה כץ
ספר
מינימום: $20
2858
236 - יוחנן סימון
ספר
מינימום: $40
2857
237 - יוסף זריצקי
ספר
מינימום: $40
2879
238 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $20
2880
239 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $20
2881
240 - עמנואל רומנו גליצנשטיין
ספר
מינימום: $10
2883
242 - משה מוקדי
ספר
מינימום: $10
2884
243 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $5
2869
244 - זאב רבן
ספר
מינימום: $10
2870
245 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $10
2871
246 - אמנים שונים
ספר
מינימום: $10
2876
247 - נפתלי בזם
ספר
מינימום: $10
2873
249 - מרסל ינקו
ספר
מינימום: $10
2885
251 - יחיאל שמי
ספר
מינימום: $10
2886
254 - קטה אפרים מרכוס

מינימום: $10
2887
255 - שמואל בונה
ספר
מינימום: $10
2889
258 - דורון בר אדון
ספר
מינימום: $10
2419
261 -
שמן על בד, 28x35 ס"מ
מינימום: $100

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top