טופס הצעה מוקדמת - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

טופס הצעה מוקדמת

שם
דוא"ל
טלפון
חברה
כתובת
ת"ז / מס' דרכון
מספר המכירה
מספר פריט
שם ותיאור הפריט
מחיר פטיש מוצע ב-$
(לא כולל עמלה)

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top