יעקב לוצ'נסקי

יעקב לוצ'נסקי


לחץ על התמונה להגדלה
לחץ כאן להגדלה מירבית של הציור
131

יעקב לוצ'נסקי (1876 - 1979)

חמור
ברונזה, 19x19x9 ס"מ
חתום

מחיר התחלתי:$250Start Price:

מקור: גלריה קדםהרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top