מכירה פומבית מספר 9 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 9

9936
1 - בראון והוגנברג
הדפס, 80x54 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $10
0320
2 - אבינועם קוסובסקי
שמן על קרטון מוצמד ללוח עץ, 22x25 ס"מ
הערכה: 250-300 | מינימום: $40
0331
4 - אברהם גולדברג
שמן על לוח עץ, 26x35 ס"מ
הערכה: 170-200 | מינימום: $50
0370
5 - אברהם עצמון
שמן על נייר מוצמד ללוח עץ, 34x49 ס"מ
הערכה: 150-250 | מינימום: $70
0523
6 - אדוארד לוין
שמן על קרטון, 53x74 ס"מ
הערכה: 150-250 | מינימום: $50
0493
7 - שאול אהלי
טכניקה מעורבת על נייר, 48x16 ס"מ
הערכה: 70-120 | מינימום: $35
0330
8 - אהרון גלעדי
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 20x23 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $60
0355
9 - אוזיאש הופשטטר
גואש ודיו על נייר, 40x28 ס"מ
הערכה: 120-180 | מינימום: $40
0356
10 - אוזיאש הופשטטר
גואש ודיו על נייר, 44x27 ס"מ
הערכה: 140-200 | מינימום: $40
0494
12 - אלחנן הלפרן
אקוורל על נייר, 48x33 ס"מ
הערכה: 250-350 | מינימום: $60
0518
14 - אליהו סיגרד
אקוורל על נייר, 42x61 ס"מ
הערכה: 130-180 | מינימום: $10
0465
15 - אלכסנדר קורמן
שמן על בד, 46x61 ס"מ
הערכה: 150-250 | מינימום: $80
0544
16 - אוזיאש הופשטטר
אקוורל על תחריט, 25x20 ס"מ
הערכה: 80-100 | מינימום: $20
0369
19 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 60x90 ס"מ
הערכה: 100-200 | מינימום: $50
0507
20 - שמשון הולצמן
עיפרון ואקוורל על נייר, 49x69 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $40
0466
21 - שמשון הולצמן
עיפרון ואקוורל על נייר, 33x48 ס"מ
הערכה: 180-240 | מינימום: $90
0543
22 - אוזיאש הופשטטר
טוש על נייר, 33x48 ס"מ
הערכה: 180-240 | מינימום: $90
0541
27 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 50x35 ס"מ
הערכה: 180-240 | מינימום: $50
0447
28 - ארתור מרקוביץ'
עיפרון על נייר, 19x15 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $50
0498
31 - בשרי
אקוורל על נייר, 25x33 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0408
32 - בתיה לישנסקי
עיפרון על נייר, 33x24 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0313
33 - גרטי רובינשטיין רוטמן
אקוורל וגואש על נייר, 26x34 ס"מ
הערכה: 100-200 | מינימום: $10
0478
34 - חובב כרובי (כ. חובב)
דיו על נייר, 50x35 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0410
35 - גרטי רובינשטיין רוטמן
עיפרון ואקוורל על נייר, 28x37 ס"מ
הערכה: 120-180 | מינימום: $10
0483
36 - דגנית ברסט
ליטוגרפיה, 28x22 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0520
37 - דוד הנדלר
אקוורל על נייר, 29x47 ס"מ
הערכה: 120-180 | מינימום: $20
0492
38 - דוד הנדלר
אקוורל על נייר, 28x39 ס"מ
הערכה: 120-180 | מינימום: $50
8984
39 - דוד עזוז
פנדה וגירי פסטל על נייר, 51x40 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $90
0387
40 - דורית פלדמן
קולאז' וטכניקה מעורבת על נייר, 75x56 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $70
0325
43 - הרמן שטרוק
ליטוגרפיה, 24x15 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $10
0345
44 - ורדה כרמלי
קולאז' וטכניקה מעורבת על נייר, 50x35 ס"מ
הערכה: 150-300 | מינימום: $30
0394
45 - זאב (יעקב פרקש)
דיו על נייר, 25x35 ס"מ
הערכה: 40-80 | מינימום: $20
0383
46 - זולטן מולנוס
שמן על נייר מוצמד לבד, 69x59 ס"מ
הערכה: 300-500 | מינימום: $50
0359
48 - אביבה אורי
עיפרון ופחם על נייר, 20x27 ס"מ
הערכה: 900-1200 | מינימום: $700
0538
49 - אביגדור אריכא
פנדה על נייר, 28x20 ס"מ
הערכה: 500-700 | מינימום: $400
0321
51 - אברהם אופק
שמן על בד, 41x33 ס"מ
הערכה: 800-1000 | מינימום: $600
0511
52 - אלברט גולדמן
שמן על קרטון, 61x41 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $300
0317
53 - אברהם נתון (נתנזון)
עיפרון על נייר, 24x34 ס"מ
הערכה: 300-500 | מינימום: $120
0324
54 - אברהם נתון (נתנזון)
טוש על נייר, 16x24 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $250
9923
55 - אדוין סלומון
שמן על בד, 65x100 ס"מ
הערכה: 1400-1800 | מינימום: $650
0329
57 - אהרון גלעדי
שמן על בד, 33x24 ס"מ
הערכה: 350-400 | מינימום: $120
0486
58 - אהרון גלעדי
אקוורל על חיתוך עץ, 32x22 ס"מ
הערכה: 600-800 | מינימום: $200
0344
60 - אהרון גלעדי
שמן על מזוניט, 50x68 ס"מ
הערכה: 900-1200 | מינימום: $650
0497
61 - אודרי ברגנר
שמן על נייר, 50x66 ס"מ
הערכה: 300-500 | מינימום: $150
0328
63 - איוון וסילייביץ' קליון
אקוורל וגואש על נייר, 22x14 ס"מ
הערכה: 1500-2000 | מינימום: $900
0519
64 - איזידור אשהיים
פנדה ואקוורל על נייר, 58x46 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $400
0367
67 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 50x60 ס"מ
הערכה: 1000-1300 | מינימום: $700
0364
68 - אליהו סיגרד
שמן על קרטון, 28x20 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $200
0456
69 - אלימה ריטה
שמן על בד, 100x100 ס"מ
הערכה: 2000-3000 | מינימום: $1300
0327
70 - אמן לא מזוהה
עיפרון ואקוורל על נייר, 14x20 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $300
0335
75 - בנימין (בני) לוי
שמן על מזוניט, 42x43 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $100
0378
76 - גילבו, גיום ליבוביץ
שמן על בד, 24x33 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $100
0354
77 - דוד (דודו) הראל
שמן על נייר, 48x68 ס"מ
הערכה: 500-800 | מינימום: $350
9987
79 - דוד מסר
שמן על בד, 50x65 ס"מ
הערכה: 600-800 | מינימום: $160
9344
81 - ו.ר. וואלאס
צילום, 23x117 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $100
0426
83 - זהבה מסר
שמן על בד, 75x60 ס"מ
הערכה: 350-500 | מינימום: $200
0510
85 - חנה לוי
אקוורל על נייר, 67x49 ס"מ
הערכה: 300-500 | מינימום: $150
0388
87 - יגאל תומרקין
עיפרון וקולאז' על נייר, 35x29 ס"מ
הערכה: 300-500 | מינימום: $120
0508
89 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 70x47 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $250
0393
92 - יעל קינן
שמן על בד, 46x38 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $100
0542
93 - חנה לוי
אקוורל ופחם על נייר, 47x65 ס"מ
הערכה: 100-200 | מינימום: $30
0326
94 - יעקב איזנברג
עיפרון על נייר, 28x20 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $150
0323
95 - יעקב איזנברג
גירי פסטל על נייר, 17x27 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $200
0309
96 - יעקב איזנשר
שמן על בד, 33x47 ס"מ
הערכה: 700-900 | מינימום: $500
0314
97 - יעקב גילדור
שמן על קרטון, 10x16 ס"מ
הערכה: 900-1200 | מינימום: $600
0451
99 - יצחק דנציגר
דיו על נייר, 19x27 ס"מ
הערכה: 3500-4000 | מינימום: $3500
0318
100 - יצחק פרנקל פרנל
פנדה על נייר, 27x20 ס"מ
הערכה: 350-450 | מינימום: $200
0098
103 - ישראל פלדי
שמן על נייר מוצמד לבד, 37x24 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $160
0361
105 - לודוויג שוורין
שמן על לוח עץ, 27x36 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $300
0380
109 - מיכאל ארגוב
שמן וקולאז' על נייר מוצמד לבד, 55x46 ס"מ
הערכה: 600-800 | מינימום: $650
0485
110 - מישל אדלן
פנדה על נייר, 22x34 ס"מ
הערכה: 180-240 | מינימום: $100
0377
111 - מישל אדלן
שמן על בד, 47x39 ס"מ
הערכה: 500-700 | מינימום: $300
9976
112 - מנחם גפן
שמן על בד, 30x25 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $10
0030
115 - מנשה קדישמן
שמן על בד, 25x25 ס"מ
הערכה: 600-800 | מינימום: $400
0454
116 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 25x25 ס"מ
הערכה: 600-800 | מינימום: $400
0385
117 - מרדכי אריאלי
שמן על נייר, 35x50 ס"מ
הערכה: 350-400 | מינימום: $100
0457
118 - מרדכי לבנון
אקוורל ודיו על נייר, 67x48 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $250
0522
119 - מרים כבסה
שמן על מזוניט, 54x39 ס"מ
הערכה: 750-1000 | מינימום: $500
0386
123 - משה ברנשטיין
אקוורל ודיו על נייר, 33x46 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $120
0458
125 - משה טמיר
שמן על בד, 35x22 ס"מ
הערכה: 1000-1500 | מינימום: $900
0381
126 - משה מוקדי
שמן על בד מוצמד לעץ לבוד, 36x49 ס"מ
הערכה: 4000-5000 | מינימום: $3000
0114
127 - משה ציפר
ברונזה על לוח עץ
הערכה: 800-1100 | מינימום: $500
0384
128 - נטשה בריליאנטובה
שמן על בד, 70x60 ס"מ
הערכה: 1500-2000 | מינימום: $1200
0036
129 - ניצה סימון קדמון
שמן על בד, 46x70 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $60
0453
135 - רפי לביא
פנדה, גואש ודיו על נייר, 24x17 ס"מ
הערכה: 400-500 | מינימום: $300
0371
136 - שאול סמירה
שמן על בד, 70x50 ס"מ
הערכה: 600-900 | מינימום: $200
9922
138 - שמואל זולקיס
שמן על בד, 90x50 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $150
0446
140 - שמואל חרובי
אקוורל על נייר, 26x19 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $150
0463
150 - חיים רוזנטל
שמן על בד, 54x73 ס"מ
הערכה: 100-200 | מינימום: $50
0409
153 - יהודה ורדי
שמן על מזוניט, 17x24 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $30
0473
154 - יהודה ורדי
אקוורל וגואש על נייר, 36x28 ס"מ
הערכה: 120-180 | מינימום: $40
0353
155 - שאול אהלי
שמן על קרטון, 32x48 ס"מ
הערכה: 120-180 | מינימום: $40
9871
156 - שאול אהלי
שמן על עץ לבוד, 48x33 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $30
0347
157 - יהודה יבנאי
אקוורל וטוש על נייר, 31x22 ס"מ
הערכה: 60-80 | מינימום: $20
0376
158 - יהודה רודן
פנדה על נייר, 48x33 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $40
0496
163 - שמואל טפלר
גואש על נייר, 35x49 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $40
0319
166 - יהודה רודן
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 12x16 ס"מ
הערכה: 250-300 | מינימום: $80
0482
167 - יהודית ילין גינת
תצריב, 20x12 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0341
168 - יואב שועלי
תחריט, 28x22 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0479
169 - יונה לוטן
פחם על נייר, 13x19 ס"מ
הערכה: 50-100 | מינימום: $10
0428
171 - יוסל ברגנר
ליטוגרפיה, 49x57 ס"מ
הערכה: 80-100 | מינימום: $10
0406
172 - יוספטל ורודי
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 13x19 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $10
0340
173 - ילנה קבישר
אקוורל על נייר, 34x47 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $40
0545
174 - אוזיאש הופשטטר
אקוורל על תחריט, 20x15 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $20
0489
176 - יעקב גילדור
אקוורל על נייר, 20x13 ס"מ
הערכה: 120-140 | מינימום: $50
0449
177 - יעקב שטיינהרדט
אקוורל על נייר, 9x12 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $90
0422
178 - יצחק פייר
שמן על מזוניט, 37x46 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $80
0515
179 - לאה לוין
שמן על בד, 31x23 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $50
0517
180 - לאו קאהן
אקוורל על נייר, 46x67 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $10
0411
183 - אמן לא מזוהה
גירי פסטל על נייר, 30x49 ס"מ
הערכה: 120-180 | מינימום: $10
0403
184 - לודוויג שוורין
טוש על נייר, 11x15 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $10
0469
185 - מיכאל ארגוב
אקוורל על נייר, 21x31 ס"מ
הערכה: 60-100 | מינימום: $10
0404
186 - מיליה לאופר
שמן על בד, 14x14 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $10
0363
187 - מלבינה קפלן
שמן על בד, 54x65 ס"מ
הערכה: 200-250 | מינימום: $50
0407
188 - מרים ברנהרדט
דיו על נייר, 17x12 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0413
189 - משה ברנשטיין
דיו על נייר, 28x19 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0487
190 - משה ברנשטיין
טוש על נייר, 32x26 ס"מ
הערכה: 120-160 | מינימום: $40
0488
191 - משה ברנשטיין
טוש על נייר, 33x26 ס"מ
הערכה: 120-160 | מינימום: $40
0382
192 - משה גת
דיו על נייר, 36x28 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $30
0402
193 - משה גת
דיו על נייר, 47x27 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $30
0474
194 - משה טוצ'מסקי
גירי פסטל על נייר, 50x35 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0346
195 - משה טוצ'מסקי
אקוורל וגואש על נייר, 33x48 ס"מ
הערכה: 120-200 | מינימום: $20
0529
196 - משה טוצ'מסקי
אקוורל על נייר, 35x50 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $50
0310
197 - משה טוצ'מסקי
הדפס, 24x32, 15x22 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0352
198 - ניקולה קובץ'
שמן על לוח עץ, 34x49 ס"מ
הערכה: 150-250 | מינימום: $40
9984
199 - אמן לא מזוהה
שמן על בד מוצמד לקרטון, 45x60 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $10
0339
200 - אמן לא מזוהה
אקוורל ודיו על נייר, 34x24 ס"מ
הערכה: 90-120 | מינימום: $20
0401
202 - סמי זילכה (זמיר)
שמן על נייר מוצמד לבד, 19x19 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $80
0390
203 - עדית פאנק
שמן על מזוניט, 35x25 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $40
0501
204 - פולה ויצמן
גואש על נייר, 25x35 ,35x25 ס"מ
הערכה: 120-180 | מינימום: $50
9919
205 - פימה (אפרים רויטנברג)
אקוורל על נייר, 25x35 ס"מ
הערכה: 150-250 | מינימום: $60
0372
206 - פנחס אברמוביץ
אקוורל ודיו על נייר, 31x47 ס"מ
הערכה: 150-250 | מינימום: $90
0389
207 - צבי טולקובסקי
דיו על נייר, 30x19 ס"מ
הערכה: 80-150 | מינימום: $20
0315
208 - צבי מילשטיין
תחריט, 24x16 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0495
209 - צמח שט
גואש על נייר, 33x47 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $80
0491
210 - קוקה לפידות
אקוורל וטוש על נייר, 16x45 ס"מ
הערכה: 100-140 | מינימום: $40
0398
211 - רות הורם
תחריט אקווטינטה, 18x24 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0468
212 - רפאל מוהר
עיפרון ואקוורל על נייר, 25x35 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $70
0399
213 - שאול סמירה
אקוורל ודיו על נייר, 33x25 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0481
215 - שושנה ידין
עפרונות צבעוניים על נייר, 31x26 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0490
216 - שמואל בק
ליטוגרפיה, 28x27 ס"מ
הערכה: 60-80 | מינימום: $30
0524
217 - אמן לא מזוהה
אקוורל וגואש על נייר
הערכה: 100-150 | מינימום: $40
0405
218 - אמן לא מזוהה
דיו על נייר, 28x20 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0475
219 - אמן לא מזוהה
צילום, 23x17 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0470
220 - אריה קמחי
ליטוגרפיה, 35x25 ס"מ
הערכה: 120-140 | מינימום: $10
0391
221 - יגאל תומרקין
הדפס, 34x48 ס"מ
הערכה: 50-100 | מינימום: $10
0467
222 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 40x60 ס"מ
הערכה: 100-120 | מינימום: $40
0419
223 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 19x24 ס"מ
הערכה: 100-120 | מינימום: $50
0418
224 - בלה שקי
שמן על בד, 24x19 ס"מ
הערכה: 100-120 | מינימום: $20
0358
225 - ג'יל בנג'מין
שמן על בד, 46x65 ס"מ
הערכה: 150-250 | מינימום: $40
0350
228 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 38x51 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $20
0503
232 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 72x53 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $50

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top