... מכירה פומבית מספר 8 - ארט קלאב - ארט קלאב אמנות ישראלית
מכירה פומבית מספר 8 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 8

9889
1 -

מינימום: $
0016
2 -

מינימום: $
0045
3 -

מינימום: $
0087
4 -

מינימום: $
9868
6 -

מינימום: $
0121
7 -

מינימום: $
9969
8 -

מינימום: $
9972
9 -

מינימום: $
9974
10 -

מינימום: $
9892
11 -

מינימום: $
9869
12 -

מינימום: $
0064
13 -

מינימום: $
0088
14 -

מינימום: $
0012
15 -

מינימום: $
0013
16 -

מינימום: $
0037
17 -

מינימום: $
9884
19 -

מינימום: $
9874
20 -

מינימום: $
9911
21 -

מינימום: $
9980
22 -

מינימום: $
9910
23 -

מינימום: $
9912
24 -

מינימום: $
0039
25 -

מינימום: $
9882
26 -

מינימום: $
9883
27 -

מינימום: $
9903
28 -

מינימום: $
0093
29 -

מינימום: $
9982
31 -

מינימום: $
9890
32 -

מינימום: $
9961
33 -

מינימום: $
09997
34 -

מינימום: $
9873
35 -

מינימום: $
9891
36 -

מינימום: $
0005
38 -

מינימום: $
9978
39 -

מינימום: $
0080
40 -

מינימום: $
0122
42 -

מינימום: $
0055
43 -

מינימום: $
0034
44 -

מינימום: $
9941
45 -

מינימום: $
9957
46 -

מינימום: $
0081
48 -

מינימום: $
9502
49 -

מינימום: $
9503
50 -

מינימום: $
0017
52 -

מינימום: $
0091
53 -

מינימום: $
0071
54 -

מינימום: $
9949
55 -

מינימום: $
9929
56 -

מינימום: $
9899
57 -

מינימום: $
9900
58 -

מינימום: $
0042
60 -

מינימום: $
9940
61 -

מינימום: $
0028
62 -

מינימום: $
9952
63 -

מינימום: $
9894
65 -

מינימום: $
7316
66 -

מינימום: $
0058
68 -

מינימום: $
9878
69 -

מינימום: $
0099
70 -

מינימום: $
0008
71 -

מינימום: $
9962
72 -

מינימום: $
0085
73 -

מינימום: $
9906
74 -

מינימום: $
0128
75 -

מינימום: $
9888
76 -

מינימום: $
9898
77 -

מינימום: $
8691
78 -

מינימום: $
9994
79 -

מינימום: $
09998
80 -

מינימום: $
9915
82 -

מינימום: $
0102
83 -

מינימום: $
9934
84 -

מינימום: $
0040
85 -

מינימום: $
9951
88 -

מינימום: $
0072
89 -

מינימום: $
9913
90 -

מינימום: $
9928
93 -

מינימום: $
9920
94 -

מינימום: $
09999
96 -

מינימום: $
0079
97 -

מינימום: $
0074
100 -

מינימום: $
0027
101 -

מינימום: $
0018
102 -

מינימום: $
0019
103 -

מינימום: $
0031
105 -

מינימום: $
0032
106 -

מינימום: $
0075
107 -

מינימום: $
9914
109 -

מינימום: $
0089
110 -

מינימום: $
9993
111 -

מינימום: $
9908
112 -

מינימום: $
9960
113 -

מינימום: $
0124
114 -

מינימום: $
0029
115 -

מינימום: $
9504
116 -

מינימום: $
9921
118 -

מינימום: $
0107
120 -

מינימום: $
9988
121 -

מינימום: $
0083
125 -

מינימום: $
9986
127 -

מינימום: $
9901
128 -

מינימום: $
9965
129 -

מינימום: $
9895
130 -

מינימום: $
9902
131 -

מינימום: $
0053
134 -

מינימום: $
0054
135 -

מינימום: $
9916
137 -

מינימום: $
0073
138 -

מינימום: $
9458
139 -

מינימום: $
8916
141 -

מינימום: $
0025
143 -

מינימום: $
9958
144 -

מינימום: $
9959
145 -

מינימום: $
0108
146 -

מינימום: $
9885
147 -

מינימום: $
9365
148 -

מינימום: $
0056
150 -

מינימום: $
0022
151 -

מינימום: $
9897
152 -

מינימום: $
9886
153 -

מינימום: $
0076
154 -

מינימום: $
9977
155 -

מינימום: $
0023
156 -

מינימום: $
9875
157 -

מינימום: $
9932
160 -

מינימום: $
9872
161 -

מינימום: $
0020
162 -

מינימום: $
9992
163 -

מינימום: $
0011
164 -

מינימום: $
9440
165 -

מינימום: $
0063
166 -

מינימום: $
9995
168 -

מינימום: $
9933
169 -

מינימום: $
7790
170 -

מינימום: $
09996
171 -

מינימום: $
0051
172 -

מינימום: $
9870
173 -

מינימום: $
9963
176 -

מינימום: $
9947
177 -

מינימום: $
9880
178 -

מינימום: $
9881
179 -

מינימום: $
9877
180 -

מינימום: $
0068
181 -

מינימום: $
0038
183 -

מינימום: $
0094
185 -

מינימום: $
0078
186 -

מינימום: $
0082
187 -

מינימום: $
9223
189 -

מינימום: $
9227
190 -

מינימום: $
0097
191 -

מינימום: $
0086
192 -

מינימום: $
0084
193 -

מינימום: $
0096
194 -

מינימום: $
0105
195 -

מינימום: $
0106
196 -

מינימום: $
9904
198 -

מינימום: $
0123
199 -

מינימום: $
0125
200 -

מינימום: $
0127
201 -

מינימום: $
0095
202 -

מינימום: $

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top