מכירה פומבית מספר 8 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 8

9889
1 - אמן לא מזוהה
אקוורל ודיו על נייר, 23x33 ס"מ
הערכה: 30-50 | מינימום: $10
0016
2 - אביגדור מלר
שמן על לוח עץ, 43x42 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $10
0045
3 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 35x50 ס"מ
הערכה: 300-500 | מינימום: $10
0087
4 - שמשון הולצמן
עיפרון ואקוורל על נייר, 34x49 ס"מ
הערכה: 120-180 | מינימום: $50
9868
6 - אברהם גרוסברד
אקוורל ודיו על נייר, 31x22 ס"מ
הערכה: 40-80 | מינימום: $20
0121
7 - אהרון אפריל
דיו על נייר, 34x24 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $60
9969
8 - אוברי שוורץ
תחריט אקווטינטה, 17x22 ס"מ
הערכה: 60-80 | מינימום: $20
9972
9 - אוברי שוורץ
תחריט אקווטינטה, 19x21 ס"מ
הערכה: 80-100 | מינימום: $20
9974
10 - אוברי שוורץ
תחריט אקווטינטה, 20x19 ס"מ
הערכה: 60-80 | מינימום: $20
9892
11 - אווה קדישזון שרייבר
דיו על נייר, 30x25. 25x21. 27x23 ס"מ
הערכה: 150-250 | מינימום: $60
9869
12 - איריס לוינסון
עיפרון על נייר, 33x23 ס"מ
הערכה: 40-60 | מינימום: $10
0064
13 - אמן לא מזוהה
אקוורל על נייר, 30x23 ס"מ
הערכה: 30-40 | מינימום: $10
0088
14 - שמשון הולצמן
עיפרון ואקוורל על נייר, 50x70 ס"מ
הערכה: 120-150 | מינימום: $70
0012
15 - אמן לא מזוהה
אקוורל על תחריט, 40x25 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $50
0013
16 - אמן לא מזוהה
תחריט, 41x26 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $50
0037
17 - איצו שרף
אקוורל על נייר, 45x64 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $60
9884
19 - ביניש מינינברג
שמן על בד מוצמד לקרטון, 27x20 ס"מ
הערכה: 100-130 | מינימום: $50
9874
20 - ביניש מינינברג
שמן על קרטון, 33x27 ס"מ
הערכה: 100-130 | מינימום: $50
9911
21 - בלה שקי
שמן על לוח עץ, 12x8 ס"מ
הערכה: 60-100 | מינימום: $30
9980
22 - בלה שקי
שמן על קרטון, 17x17 ס"מ
הערכה: 100-200 | מינימום: $50
9910
23 - בלה שקי
שמן על בד מוצמד לקרטון, 16x22 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $70
9912
24 - בלה שקי
שמן על לוח עץ, 16x18 ס"מ
הערכה: 180-240 | מינימום: $90
0039
25 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 51x64 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $50
9882
26 - בשרי
אקוורל על נייר, 32x23 ס"מ
הערכה: 50-90 | מינימום: $20
9883
27 - בשרי
אקוורל על נייר, 58x44 ס"מ
הערכה: 70-100 | מינימום: $35
9903
28 - גרטה פארי
אקוורל על תחריט, 25x20 x2 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $40
0093
29 - יצחק פייר
שמן על בד, 45x57 ס"מ
הערכה: 250-300 | מינימום: $150
9982
31 - דוד הנדלר
שמן ואקוורל על נייר, 34x48 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $50
9890
32 - דוד פרץ
גואש ודיו על נייר, 26x38 ס"מ
הערכה: 100-200 | מינימום: $20
9961
33 - דן מוסקונה
אקוורל וגואש על נייר, 20x10 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
09997
34 - חיים קיווה
אקוורל על נייר, 20x24 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $80
9873
35 - חיים קנו
תחריט אקווטינטה, 24x20 ס"מ
הערכה: 70-90 | מינימום: $40
9891
36 - חנן מילנר
ליטוגרפיה, 47x39 ס"מ
הערכה: 50-100 | מינימום: $10
0005
38 - יהודית אשר
פנדה על נייר, 34x19 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $40
9978
39 - יונה מך
אקוורל ודיו על נייר, 46x32 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $40
0080
40 - אבי שוורץ
שמן על מזוניט, 34x45 ס"מ
הערכה: 250-300 | מינימום: $150
0122
42 - אבי שוורץ
שמן על לוח עץ, 37x45 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $250
0055
43 - עמירם תמרי
אקוורל על נייר, 19x26 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0034
44 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 30x40 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $180
9941
45 - אדגר שטובל
שמן על בד, 60x50 ס"מ
הערכה: 500-1000 | מינימום: $200
9957
46 - אדוארד גרוסמן
שמן על לוח עץ, 35x40 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $150
0081
48 - אבי שוורץ
שמן על מזוניט, 48x59 ס"מ
הערכה: 500-600 | מינימום: $300
9502
49 - איצו רימר
שמן על בד, 30x40 ס"מ
הערכה: 400-500 | מינימום: $240
9503
50 - איצו רימר
שמן על בד, 30x40 ס"מ
הערכה: 400-500 | מינימום: $240
0017
52 - זאב קניגפסט
שמן על בד, 52x42 ס"מ
הערכה: 300-500 | מינימום: $100
0091
53 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 70x50 ס"מ
הערכה: 300-500 | מינימום: $250
0071
54 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 50x70 ס"מ
הערכה: 300-500 | מינימום: $250
9949
55 - אמן לא מזוהה
שמן על קרטון, 65x51 ס"מ
הערכה: 300-500 | מינימום: $150
9929
56 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 63x76 ס"מ
הערכה: 1000-1500 | מינימום: $300
9899
57 - אמן לא מזוהה
אקוורל וגירי פסטל על נייר, 14x18 ס"מ
הערכה: 40-80 | מינימום: $20
9900
58 - אמן לא מזוהה
עיפרון וקולאז' על נייר, 50x36 ס"מ
הערכה: 100-200 | מינימום: $30
0042
60 - אמן לא מזוהה
שמן על קרטון, 80x66 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $100
9940
61 - אריה לובין
עיפרון וגירי פסטל על נייר, 33x49 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $150
0028
62 - אריה צרפתי
שמן וקולאז' על בד, 101x71 ס"מ
הערכה: 300-500 | מינימום: $150
9952
63 - אריה רוטמן
שמן על בד, 48x68 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $200
9894
65 - גד אולמן
תחריט, 20x17 ס"מ
הערכה: 40-60 | מינימום: $10
7316
66 - חיים סיטון
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 24x16 ס"מ
הערכה: 200-250 | מינימום: $120
0058
68 - דיוויד רוברטס
ליטוגרפיה, 12x17, 14x21 ס"מ
הערכה: 250-350 | מינימום: $100
9878
69 - דן מלר
שמן, פנדה וקולאז' על נייר, 35x25, 25x35 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $100
0099
70 - יצחק פרנקל פרנל
שמן על בד, 16x22 ס"מ
הערכה: 450-600 | מינימום: $300
0008
71 - ז'ול פסקין
אקוורל ודיו על נייר, 23x30 ס"מ
הערכה: 1000-1500 | מינימום: $500
9962
72 - זאב קון
שמן על בד מוצמד לקרטון, 22x29 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $150
0085
73 - פנחס אברמוביץ
גואש על נייר, 36x47 ס"מ
הערכה: 130-170 | מינימום: $50
9906
74 - חיים קיווה
אקריליק על בד, 92x73 ס"מ
הערכה: 1000-1500 | מינימום: $300
0128
75 - יחזקאל שטרייכמן
קרמיקה, 8x18 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $120
9888
76 - חיים רוזנטל
שמן על בד, 60x90 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $200
9898
77 - חיים רוזנטל
אקוורל ודיו על נייר, 28x34 ס"מ
הערכה: 90-130 | מינימום: $30
8691
78 - אלברט גולדמן
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 76x61 ס"מ
הערכה: 600-800 | מינימום: $350
9994
79 - יהושוע פרונט
שמן על בד, 50x60 ס"מ
הערכה: 500-750 | מינימום: $250
09998
80 - יהושע בורנפרוינד
שמן על בד, 73x50 ס"מ
הערכה: 220-240 | מינימום: $100
9915
82 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 33x48 ס"מ
הערכה: 300-500 | מינימום: $160
0102
83 - אהרון גלעדי
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 21x19 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $70
9934
84 - יעקב הדר
אקוורל וטוש על נייר, 47x60 ס"מ
הערכה: 100-130 | מינימום: $20
0040
85 - יעקב חייט
שמן על בד, 60x70 ס"מ
הערכה: 600-800 | מינימום: $150
9951
88 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 46x61 ס"מ
הערכה: 300-500 | מינימום: $100
0072
89 - יוסל ברגנר
שמן על בד, 40x50 ס"מ
הערכה: 4000-5000 | מינימום: $3000
9913
90 - יעקב שטיינהרדט
שמן על לוח עץ, 45x38 ס"מ
הערכה: 1500-2000 | מינימום: $900
9928
93 - לאו קאהן
שמן על בד, 60x75 ס"מ
הערכה: 600-800 | מינימום: $320
9920
94 - לאו רוט
שמן על בד, 18x26 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $250
09999
96 - לינט רזון
שמן על בד, 46x55 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $100
0079
97 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 60x50 ס"מ
הערכה: 1800-2000 | מינימום: $1300
0074
100 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 80x60 ס"מ
הערכה: 2400-3000 | מינימום: $2000
0027
101 - מלבינה קפלן
שמן על בד, 64x100 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $100
0018
102 - מנשה קדישמן
גירי פסטל על נייר, 42x25 ס"מ
הערכה: 250-300 | מינימום: $140
0019
103 - מנשה קדישמן
פחם על נייר, 43x35 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $230
0031
105 - מנשה קדישמן
שמן על בד, 25x25 ס"מ
הערכה: 600-800 | מינימום: $450
0032
106 - מנשה קדישמן
שמן על בד, 25x25 ס"מ
הערכה: 600-800 | מינימום: $450
0075
107 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 80x60 ס"מ
הערכה: 2400-3000 | מינימום: $1800
9914
109 - משה מוקדי
גואש על נייר, 23x33 ס"מ
הערכה: 1200-1600 | מינימום: $750
0089
110 - יצחק טרקאי
אקוורל ודיו על נייר, 40x33 ס"מ
הערכה: 1300-1600 | מינימום: $900
9993
111 - משה פישזון
שמן על בד, 42x72 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $200
9908
112 - משה פרופס
שמן על בד, 60x73 ס"מ
הערכה: 3500-4500 | מינימום: $2300
9960
113 - משה רוזנטליס
שמן על קרטון, 26x19 ס"מ
הערכה: 500-750 | מינימום: $250
0124
114 - יחזקאל שטרייכמן
אקוורל על נייר, 65x46 ס"מ
הערכה: 1100-1400 | מינימום: $850
0029
115 - ענת גרינברג
שמן על בד, 100x80 ס"מ
הערכה: 400-500 | מינימום: $250
9504
116 - ערן שקין
טכניקה מעורבת על הדפס, 100x120 ס"מ
הערכה: 1200-1500 | מינימום: $500
9921
118 - פימה (אפרים רויטנברג)
שמן על בד מוצמד לבד, 49x39 ס"מ
הערכה: 1000-1500 | מינימום: $550
0107
120 - יהודה רודן
שמן על בד, 61x47 ס"מ
הערכה: 500-600 | מינימום: $300
9988
121 - ציונה תג'ר
גואש על נייר, 48x67 ס"מ
הערכה: 1500-2000 | מינימום: $700
0083
125 - חנה לוי
אקוורל וגואש על נייר, 50x70 ס"מ
הערכה: 350-450 | מינימום: $200
9986
127 - קטה אפרים מרכוס
שמן על לוח עץ, 45x39 ס"מ
הערכה: 1000-1500 | מינימום: $500
9901
128 - רוני הר גל
דיו על נייר, 34x50 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $30
9965
129 - שאול אהלי
שמן על עץ לבוד, 32x45 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $130
9895
130 - שלום עמרני
תחריט, 15x19 ס"מ
הערכה: 30-50 | מינימום: $10
9902
131 - אמן לא מזוהה
גואש על נייר, 50x35 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0053
134 - שמואל טפלר
גואש על קרטון, 50x34 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $50
0054
135 - שמואל טפלר
גואש על קרטון, 49x30 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $50
9916
137 - שמשון הולצמן
אקוורל על נייר, 29x48 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $100
0073
138 - יצחק מיימון
אקריליק על בד, 61x75 ס"מ
הערכה: 1200-1600 | מינימום: $800
9458
139 - יעקב נובוגרודר
שמן על בד, 24x21 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $50
8916
141 - לאו רוט
גירי פסטל על נייר, 12x17 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0025
143 - ליליאן דנינו
אקוורל על נייר, 39x54 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $50
9958
144 - מ. בהל - M. Bahel
גואש ודיו על נייר, 22x32 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $50
9959
145 - מ. בהל - M. Bahel
גואש ודיו על נייר, 28x34 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $50
0108
146 - צבי שור
שמן על בד, 46x56 ס"מ
הערכה: 600-800 | מינימום: $450
9885
147 - מיכאל אייזמן
תחריט, 20x13 ס"מ
הערכה: 40-80 | מינימום: $20
9365
148 - יהושע גרוסברד
שמן על לוח עץ, 10x30 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $130
0056
150 - עדית פאנק
גירי פסטל על נייר, 49x32 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $10
0022
151 - מנשה קדישמן
טוש על נייר, 23x30 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $50
9897
152 - מרדכי רייכר
מגזרות נייר, 22x28, 37x30 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $70
9886
153 - מרים ברנהרדט
קולאז', גואש ודיו על נייר, 70x50 ס"מ
הערכה: 150-250 | מינימום: $90
0076
154 - יורם לוקוב
שמן על בד, 51x61 ס"מ
הערכה: 900-1200 | מינימום: $550
9977
155 - משה טוצ'מסקי
עיפרון וגואש על נייר, 24x33 ס"מ
הערכה: 50-70 | מינימום: $10
9875
157 - משה טוצ'מסקי
אקוורל על קרטון, 47x32 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $40
9932
160 - נירה פלדנר גל
אקוורל על נייר, 35x25 ס"מ
הערכה: 100-120 | מינימום: $30
9872
161 - נעמי סמילנסקי
תחריט אקווטינטה, 30x21 ס"מ
הערכה: 60-80 | מינימום: $20
0020
162 - סימה סלונים
טוש על נייר, 19x29 ס"מ
הערכה: 50-80 | מינימום: $10
9992
163 - עוזר שבת
גואש על נייר, 38x49 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $80
0011
164 - עמנואל קיפניס
אקוורל וטוש על נייר, 27x36 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $30
9440
165 - יעקב וכסלר
שמן על בד, 38x27 ס"מ
הערכה: 500-600 | מינימום: $250
0063
166 - פנחס ליטבינובסקי
גירי פסטל על נייר, 24x16 ס"מ
הערכה: 30-50 | מינימום: $10
9995
168 - ציפורה ברנר
אקוורל על נייר, 27x20 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $50
9933
169 - צמח שט
גואש על נייר, 48x32 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $50
7790
170 - מרדכי מיטלפונקט
שמן על בד, 66x50 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $50
09996
171 - רות פקטור
קרמיקה, 23 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $40
0051
172 - פדרו פריילה
שמן על בד, 35x27 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $50
9870
173 - שאול אהלי
שמן על עץ לבוד, 33x48 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $50
9963
176 - שמעון מונק
שמן על בד מוצמד לקרטון, 40x40 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $10
9947
177 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 45x60 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $80
9880
178 - אמן לא מזוהה
שמן על לוח עץ, 49x33 ס"מ
הערכה: 250-300 | מינימום: $90
9881
179 - אמן לא מזוהה
שמן על לוח עץ, 33x48 ס"מ
הערכה: 250-300 | מינימום: $90
9877
180 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 29x28 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $50
0068
181 - אמן לא מזוהה
ברונזה על לוח עץ, 36 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $100
0038
183 - רותי סגל
שמן על בד, 70x50 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $10
0094
185 - מרדכי אריאלי
דיו על נייר, 20x25 ס"מ
הערכה: 80-100 | מינימום: $50
0078
186 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 33x24 ס"מ
הערכה: 180-240 | מינימום: $100
0082
187 - ניקולה קובץ'
שמן על בד, 16x48 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $100
9223
189 - אברהם גולדברג
שמן על לוח עץ, 33x40 ס"מ
הערכה: 100-200 | מינימום: $10
9227
190 - אברהם גולדברג
שמן וגואש על קרטון, 24x32 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $10
0097
191 - מלבינה קפלן
שמן על בד, 60x82 ס"מ
הערכה: 240-280 | מינימום: $30
0086
192 - אברהם גולדברג
שמן על בד, 39x31 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $50
0084
193 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 34x80 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $50
0096
194 - ברכה בנימיני
שמן על בד, 70x50 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $100
0105
195 - ברכה בנימיני
שמן על בד, 60x45 ס"מ
הערכה: 250-350 | מינימום: $80
0106
196 - איתמר סיאני
שמן על בד, 44x61 ס"מ
הערכה: 80-100 | מינימום: $10
9904
198 - עמוס אריכא
הדפס, 19x27 ס"מ
הערכה: 50-100 | מינימום: $10
0123
199 - אברהם אופק
אקוורל וגואש על נייר, 48x68 ס"מ
הערכה: 700-900 | מינימום: $600
0125
200 - טוביה בארי
תחריט אקווטינטה, 50x40 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $90
0127
201 - אנדריאן ז'ודרו
שמן על בד, 58x80 ס"מ
הערכה: 1200-1500 | מינימום: $800
0095
202 - סמי זילכה (זמיר)
שמן על בד, 30x20 ס"מ
הערכה: 80-100 | מינימום: $20

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top