... מכירה פומבית מספר 6 - ארט קלאב - ארט קלאב אמנות ישראלית
מכירה פומבית מספר 6 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 6

8979
1 -

מינימום: $
7560
2 -

מינימום: $
9205
3 -

מינימום: $
9197
4 -

מינימום: $
9196
5 -

מינימום: $
9207
6 -

מינימום: $
9291
7 -

מינימום: $
9274
8 -

מינימום: $
9202
9 -

מינימום: $
9037
10 -

מינימום: $
9114
11 -

מינימום: $
9115
12 -

מינימום: $
9133
13 -

מינימום: $
9185
14 -

מינימום: $
9113
15 -

מינימום: $
9186
16 -

מינימום: $
9119
17 -

מינימום: $
8956
18 -

מינימום: $
9220
19 -

מינימום: $
9221
20 -

מינימום: $
9246
21 -

מינימום: $
9222
22 -

מינימום: $
9163
23 -

מינימום: $
9147
24 -

מינימום: $
9096
25 -

מינימום: $
9164
26 -

מינימום: $
9118
27 -

מינימום: $
9117
28 -

מינימום: $
9128
30 -

מינימום: $
9125
31 -

מינימום: $
9190
32 -

מינימום: $
7144
33 -

מינימום: $
9244
34 -

מינימום: $
9057
35 -

מינימום: $
9134
36 -

מינימום: $
9029
37 -

מינימום: $
9142
38 -

מינימום: $
9146
39 -

מינימום: $
9149
40 -

מינימום: $
9102
41 -

מינימום: $
9110
42 -

מינימום: $
9105
43 -

מינימום: $
9172
44 -

מינימום: $
9132
45 -

מינימום: $
9033
47 -

מינימום: $
9253
48 -

מינימום: $
9054
49 -

מינימום: $
9260
50 -

מינימום: $
9025
51 -

מינימום: $
9060
52 -

מינימום: $
9094
53 -

מינימום: $
9048
54 -

מינימום: $
9107
55 -

מינימום: $
9217
56 -

מינימום: $
9042
57 -

מינימום: $
9138
58 -

מינימום: $
9250
59 -

מינימום: $
9162
60 -

מינימום: $
7153
61 -

מינימום: $
7282
62 -

מינימום: $
7590
63 -

מינימום: $
9264
65 -

מינימום: $
9252
66 -

מינימום: $
7678
67 -

מינימום: $
9036
68 -

מינימום: $
9143
69 -

מינימום: $
9144
70 -

מינימום: $
9258
71 -

מינימום: $
9145
72 -

מינימום: $
9215
73 -

מינימום: $
9091
74 -

מינימום: $
9177
75 -

מינימום: $
9288
76 -

מינימום: $
9290
77 -

מינימום: $
9206
78 -

מינימום: $
7555
79 -

מינימום: $
9031
80 -

מינימום: $
9030
81 -

מינימום: $
9241
82 -

מינימום: $
9242
83 -

מינימום: $
9050
84 -

מינימום: $
9035
85 -

מינימום: $
7254
86 -

מינימום: $
9093
87 -

מינימום: $
9280
88 -

מינימום: $
9166
90 -

מינימום: $
9233
91 -

מינימום: $
9248
92 -

מינימום: $
9159
93 -

מינימום: $
9136
94 -

מינימום: $
9219
95 -

מינימום: $
8828
96 -

מינימום: $
9140
97 -

מינימום: $
9273
99 -

מינימום: $
9170
100 -

מינימום: $
9023
101 -

מינימום: $
9027
102 -

מינימום: $
9148
103 -

מינימום: $
9289
104 -

מינימום: $
9161
105 -

מינימום: $
9044
106 -

מינימום: $
9266
107 -

מינימום: $
9267
108 -

מינימום: $
9262
109 -

מינימום: $
9263
110 -

מינימום: $
9275
111 -

מינימום: $
9111
112 -

מינימום: $
9047
113 -

מינימום: $
9038
115 -

מינימום: $
7147
116 -

מינימום: $
9174
117 -

מינימום: $
9106
118 -

מינימום: $
9168
120 -

מינימום: $
9209
121 -

מינימום: $
9176
122 -

מינימום: $
9278
123 -

מינימום: $
8988
124 -

מינימום: $
9024
125 -

מינימום: $
9058
126 -

מינימום: $
9169
127 -

מינימום: $
9173
128 -

מינימום: $
9182
129 -

מינימום: $
9179
130 -

מינימום: $
9061
131 -

מינימום: $
9211
132 -

מינימום: $
9053
133 -

מינימום: $
9041
135 -

מינימום: $
9281
136 -

מינימום: $
9236
137 -

מינימום: $
9051
138 -

מינימום: $
9139
139 -

מינימום: $
9213
140 -

מינימום: $
9214
141 -

מינימום: $
9212
142 -

מינימום: $
9257
143 -

מינימום: $
9188
144 -

מינימום: $
9194
145 -

מינימום: $
9239
146 -

מינימום: $
9184
147 -

מינימום: $
9245
148 -

מינימום: $
9230
149 -

מינימום: $
9032
150 -

מינימום: $
9022
151 -

מינימום: $
9234
153 -

מינימום: $
9171
154 -

מינימום: $
7703
155 -

מינימום: $
9193
156 -

מינימום: $
9043
157 -

מינימום: $
8915
158 -

מינימום: $
7322
159 -

מינימום: $
9056
160 -

מינימום: $
9251
161 -

מינימום: $
9108
162 -

מינימום: $
9083
164 -

מינימום: $
9226
165 -

מינימום: $
9045
166 -

מינימום: $
9276
167 -

מינימום: $
9277
168 -

מינימום: $
9279
169 -

מינימום: $
9055
170 -

מינימום: $
9127
171 -

מינימום: $
9160
173 -

מינימום: $
9046
174 -

מינימום: $
9021
175 -

מינימום: $
9183
176 -

מינימום: $
9040
177 -

מינימום: $
7184
178 -

מינימום: $
9247
179 -

מינימום: $
9255
180 -

מינימום: $
9181
181 -

מינימום: $
9201
182 -

מינימום: $
9109
183 -

מינימום: $
9155
184 -

מינימום: $
9235
185 -

מינימום: $
9238
186 -

מינימום: $
9237
187 -

מינימום: $
9269
188 -

מינימום: $
9286
189 -

מינימום: $
9265
190 -

מינימום: $
9282
191 -

מינימום: $
9254
192 -

מינימום: $
9256
193 -

מינימום: $
9198
194 -

מינימום: $
9095
195 -

מינימום: $
9178
196 -

מינימום: $
9026
197 -

מינימום: $
9249
198 -

מינימום: $
9192
199 -

מינימום: $
9228
200 -

מינימום: $
9101
201 -

מינימום: $
9130
202 -

מינימום: $
9218
203 -

מינימום: $
9131
204 -

מינימום: $
9271
205 -

מינימום: $
9272
206 -

מינימום: $
9229
208 -

מינימום: $
9200
209 -

מינימום: $
9203
210 -

מינימום: $
9124
211 -

מינימום: $
9232
212 -

מינימום: $
9157
213 -

מינימום: $
9129
214 -

מינימום: $
9195
215 -

מינימום: $
9167
216 -

מינימום: $
9204
217 -

מינימום: $
9059
218 -

מינימום: $
9268
219 -

מינימום: $
9210
220 -

מינימום: $
9180
221 -

מינימום: $
9137
222 -

מינימום: $
9261
223 -

מינימום: $
9285
226 -

מינימום: $
9126
227 -

מינימום: $
9120
228 -

מינימום: $
9123
229 -

מינימום: $
8921
231 -

מינימום: $
8994
232 -

מינימום: $
9240
233 -

מינימום: $

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top