... מכירה פומבית מספר 5 - ארט קלאב - ארט קלאב אמנות ישראלית
מכירה פומבית מס' 5 של ארט קלאב ישראל תתקיים במוצאי שבת, ה-26 בדצמבר 2015, בשעה 18:30.

מכירה פומבית מספר 5

8955
1 -

מינימום: $
8972
2 -

מינימום: $
8884
3 -

מינימום: $
8858
4 -

מינימום: $
8868
5 -

מינימום: $
8926
6 -

מינימום: $
8859
7 -

מינימום: $
8762
8 -

מינימום: $
8889
9 -

מינימום: $
7625
11 -

מינימום: $
8849
12 -

מינימום: $
8788
13 -

מינימום: $
8757
15 -

מינימום: $
8750
17 -

מינימום: $
8902
18 -

מינימום: $
8903
19 -

מינימום: $
8904
20 -

מינימום: $
8866
24 -

מינימום: $
8753
25 -

מינימום: $
8970
26 -

מינימום: $
7337
27 -

מינימום: $
8758
28 -

מינימום: $
8901
29 -

מינימום: $
8740
30 -

מינימום: $
8885
31 -

מינימום: $
8900
32 -

מינימום: $
8912
33 -

מינימום: $
8771
34 -

מינימום: $
8999
35 -

מינימום: $
8824
37 -

מינימום: $
8890
38 -

מינימום: $
7726
39 -

מינימום: $
8987
40 -

מינימום: $
8801
41 -

מינימום: $
8869
43 -

מינימום: $
8790
44 -

מינימום: $
8962
45 -

מינימום: $
8883
46 -

מינימום: $
8975
47 -

מינימום: $
8829
48 -

מינימום: $
8966
49 -

מינימום: $
8982
52 -

מינימום: $
8985
53 -

מינימום: $
9015
54 -

מינימום: $
8804
55 -

מינימום: $
8953
56 -

מינימום: $
8920
57 -

מינימום: $
8947
59 -

מינימום: $
8791
60 -

מינימום: $
8941
61 -

מינימום: $
8940
62 -

מינימום: $
8996
64 -

מינימום: $
8806
65 -

מינימום: $
8767
66 -

מינימום: $
8983
67 -

מינימום: $
8798
68 -

מינימום: $
8974
69 -

מינימום: $
8836
70 -

מינימום: $
8778
71 -

מינימום: $
8969
72 -

מינימום: $
8751
73 -

מינימום: $
8876
74 -

מינימום: $
8830
75 -

מינימום: $
8823
76 -

מינימום: $
8765
77 -

מינימום: $
8815
78 -

מינימום: $
8939
79 -

מינימום: $
8807
80 -

מינימום: $
8944
81 -

מינימום: $
8946
82 -

מינימום: $
8879
83 -

מינימום: $
8847
84 -

מינימום: $
8848
85 -

מינימום: $
8865
86 -

מינימום: $
8880
87 -

מינימום: $
8816
88 -

מינימום: $
8754
91 -

מינימום: $
8756
92 -

מינימום: $
8759
93 -

מינימום: $
8786
94 -

מינימום: $
8933
95 -

מינימום: $
8826
96 -

מינימום: $
8986
97 -

מינימום: $
8739
98 -

מינימום: $
9011
99 -

מינימום: $
8854
100 -

מינימום: $
8910
101 -

מינימום: $
8764
102 -

מינימום: $
8990
103 -

מינימום: $
8761
104 -

מינימום: $
8744
105 -

מינימום: $
8976
106 -

מינימום: $
9016
107 -

מינימום: $
8950
108 -

מינימום: $
8795
109 -

מינימום: $
8993
110 -

מינימום: $
8992
111 -

מינימום: $
8949
112 -

מינימום: $
8874
113 -

מינימום: $
8810
114 -

מינימום: $
8784
115 -

מינימום: $
8991
116 -

מינימום: $
8872
117 -

מינימום: $
9010
118 -

מינימום: $
8978
120 -

מינימום: $
8690
121 -

מינימום: $
8780
122 -

מינימום: $
8819
123 -

מינימום: $
8968
124 -

מינימום: $
8898
125 -

מינימום: $
8863
126 -

מינימום: $
8882
127 -

מינימום: $
9000
128 -

מינימום: $
7160
129 -

מינימום: $
8835
130 -

מינימום: $
8895
132 -

מינימום: $
8793
133 -

מינימום: $
8877
134 -

מינימום: $
8822
135 -

מינימום: $
8789
136 -

מינימום: $
8838
137 -

מינימום: $
8942
138 -

מינימום: $
8963
139 -

מינימום: $
8839
140 -

מינימום: $
8811
141 -

מינימום: $
7519
142 -

מינימום: $
8808
143 -

מינימום: $
8934
144 -

מינימום: $
8870
145 -

מינימום: $
8997
146 -

מינימום: $
8813
147 -

מינימום: $
8814
148 -

מינימום: $
8783
149 -

מינימום: $
8782
150 -

מינימום: $
8855
151 -

מינימום: $
8893
152 -

מינימום: $
8856
153 -

מינימום: $
8747
154 -

מינימום: $
8931
156 -

מינימום: $
8772
158 -

מינימום: $
9014
159 -

מינימום: $
8818
160 -

מינימום: $
7682
161 -

מינימום: $
8973
162 -

מינימום: $
7266
163 -

מינימום: $
8797
164 -

מינימום: $
8746
165 -

מינימום: $
8809
166 -

מינימום: $
8742
167 -

מינימום: $
8796
168 -

מינימום: $
8919
169 -

מינימום: $
8878
170 -

מינימום: $
8954
171 -

מינימום: $
8875
172 -

מינימום: $
8752
173 -

מינימום: $
8735
174 -

מינימום: $
8738
175 -

מינימום: $
8825
176 -

מינימום: $
8776
178 -

מינימום: $
8948
179 -

מינימום: $
8748
180 -

מינימום: $
8943
181 -

מינימום: $
8846
182 -

מינימום: $
8897
183 -

מינימום: $
8736
184 -

מינימום: $
8800
185 -

מינימום: $
8894
186 -

מינימום: $
8775
187 -

מינימום: $
8833
188 -

מינימום: $
8965
189 -

מינימום: $
8841
190 -

מינימום: $
8977
191 -

מינימום: $
8871
192 -

מינימום: $
8860
194 -

מינימום: $
8857
195 -

מינימום: $
8785
196 -

מינימום: $
8886
197 -

מינימום: $
8925
198 -

מינימום: $
8917
199 -

מינימום: $
8924
200 -

מינימום: $
8911
201 -

מינימום: $
7348
202 -

מינימום: $
8967
203 -

מינימום: $
8958
205 -

מינימום: $
8769
206 -

מינימום: $
8981
207 -

מינימום: $
8802
208 -

מינימום: $
8888
209 -

מינימום: $
9018
210 -

מינימום: $
8831
211 -

מינימום: $
8755
212 -

מינימום: $
8749
213 -

מינימום: $
9013
214 -

מינימום: $
8794
215 -

מינימום: $
8851
216 -

מינימום: $
8861
217 -

מינימום: $
8891
218 -

מינימום: $
7745
219 -

מינימום: $
7746
220 -

מינימום: $
8873
221 -

מינימום: $
8792
222 -

מינימום: $
8779
223 -

מינימום: $
8741
224 -

מינימום: $
9006
225 -

מינימום: $
8971
226 -

מינימום: $
8862
227 -

מינימום: $
8960
228 -

מינימום: $
8935
229 -

מינימום: $
9008
230 -

מינימום: $
9009
231 -

מינימום: $
9007
232 -

מינימום: $
8832
233 -

מינימום: $
8745
234 -

מינימום: $
7173
235 -

מינימום: $
8737
236 -

מינימום: $
8821
237 -

מינימום: $
7673
238 -

מינימום: $
8914
239 -

מינימום: $
8766
240 -

מינימום: $
8923
241 -

מינימום: $
8817
242 -

מינימום: $
8853
243 -

מינימום: $
9019
245 -

מינימום: $
8959
247 -

מינימום: $

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top