... מכירה פומבית מספר 4 - ארט קלאב - ארט קלאב אמנות ישראלית
מכירה פומבית מס' 4 של ארט קלאב ישראל תתקיים במוצאי שבת, ה-17 באוקטובר 2015, בשעה 19:30.

מכירה פומבית מספר 4

7580
1 -

מינימום: $
7581
2 -

מינימום: $
7756
3 -

מינימום: $
7809
4 -

מינימום: $
7825
5 -

מינימום: $
7824
6 -

מינימום: $
7823
7 -

מינימום: $
7691
8 -

מינימום: $
7727
9 -

מינימום: $
7336
10 -

מינימום: $
7687
11 -

מינימום: $
7779
12 -

מינימום: $
7698
13 -

מינימום: $
7800
14 -

מינימום: $
7679
15 -

מינימום: $
7799
16 -

מינימום: $
7798
17 -

מינימום: $
7803
18 -

מינימום: $
7676
19 -

מינימום: $
7770
20 -

מינימום: $
7707
21 -

מינימום: $
7706
22 -

מינימום: $
7833
23 -

מינימום: $
7829
24 -

מינימום: $
7831
25 -

מינימום: $
7558
26 -

מינימום: $
7813
27 -

מינימום: $
7686
28 -

מינימום: $
7836
29 -

מינימום: $
7681
30 -

מינימום: $
7764
31 -

מינימום: $
7777
32 -

מינימום: $
7801
33 -

מינימום: $
8692
34 -

מינימום: $
8712
35 -

מינימום: $
7747
36 -

מינימום: $
7674
37 -

מינימום: $
7739
38 -

מינימום: $
7688
39 -

מינימום: $
8700
40 -

מינימום: $
7738
41 -

מינימום: $
7671
42 -

מינימום: $
7737
43 -

מינימום: $
7817
44 -

מינימום: $
7780
45 -

מינימום: $
7751
46 -

מינימום: $
7775
47 -

מינימום: $
7708
48 -

מינימום: $
7807
49 -

מינימום: $
7838
50 -

מינימום: $
7735
51 -

מינימום: $
7766
52 -

מינימום: $
7767
53 -

מינימום: $
7635
54 -

מינימום: $
7768
55 -

מינימום: $
7724
56 -

מינימום: $
7728
57 -

מינימום: $
7677
58 -

מינימום: $
7774
59 -

מינימום: $
7733
60 -

מינימום: $
7820
61 -

מינימום: $
7243
63 -

מינימום: $
7748
64 -

מינימום: $
7575
65 -

מינימום: $
7816
66 -

מינימום: $
7778
67 -

מינימום: $
7761
68 -

מינימום: $
7752
69 -

מינימום: $
8729
70 -

מינימום: $
8728
71 -

מינימום: $
7670
72 -

מינימום: $
7758
73 -

מינימום: $
7697
74 -

מינימום: $
7702
75 -

מינימום: $
7259
76 -

מינימום: $
7314
77 -

מינימום: $
7762
78 -

מינימום: $
8713
79 -

מינימום: $
8714
80 -

מינימום: $
8697
82 -

מינימום: $
7680
84 -

מינימום: $
7794
85 -

מינימום: $
7694
86 -

מינימום: $
7763
87 -

מינימום: $
7789
88 -

מינימום: $
7701
89 -

מינימום: $
7666
91 -

מינימום: $
7663
94 -

מינימום: $
7661
95 -

מינימום: $
7773
96 -

מינימום: $
7743
97 -

מינימום: $
7662
98 -

מינימום: $
7689
100 -

מינימום: $
8710
101 -

מינימום: $
8709
102 -

מינימום: $
7830
103 -

מינימום: $
7179
104 -

מינימום: $
7783
105 -

מינימום: $
8704
106 -

מינימום: $
7690
107 -

מינימום: $
7721
109 -

מינימום: $
8702
110 -

מינימום: $
7754
111 -

מינימום: $
7709
112 -

מינימום: $
7734
113 -

מינימום: $
7732
114 -

מינימום: $
7730
115 -

מינימום: $
7742
116 -

מינימום: $
8688
117 -

מינימום: $
7692
118 -

מינימום: $
7812
119 -

מינימום: $
8727
120 -

מינימום: $
8731
121 -

מינימום: $
8708
122 -

מינימום: $
7131
123 -

מינימום: $
7308
124 -

מינימום: $
7759
125 -

מינימום: $
7736
128 -

מינימום: $
7665
129 -

מינימום: $
7664
130 -

מינימום: $
7705
131 -

מינימום: $
7769
132 -

מינימום: $
8695
133 -

מינימום: $
7722
134 -

מינימום: $
8701
136 -

מינימום: $
7668
137 -

מינימום: $
8707
138 -

מינימום: $
7699
139 -

מינימום: $
9997
140 -

מינימום: $
9998
141 -

מינימום: $
7832
143 -

מינימום: $
7822
144 -

מינימום: $
7818
145 -

מינימום: $
7718
146 -

מינימום: $
7667
147 -

מינימום: $
7814
148 -

מינימום: $
7793
149 -

מינימום: $
7791
150 -

מינימום: $
7787
152 -

מינימום: $
7753
153 -

מינימום: $
7765
155 -

מינימום: $
7700
156 -

מינימום: $
7683
157 -

מינימום: $
8706
158 -

מינימום: $
8711
159 -

מינימום: $
7826
160 -

מינימום: $
7744
161 -

מינימום: $
7704
162 -

מינימום: $
7819
163 -

מינימום: $
7725
164 -

מינימום: $
9999
165 -

מינימום: $
7660
166 -

מינימום: $
7784
167 -

מינימום: $
7804
168 -

מינימום: $
7672
170 -

מינימום: $
8705
171 -

מינימום: $
7805
172 -

מינימום: $
7797
174 -

מינימום: $
8694
178 -

מינימום: $
7810
180 -

מינימום: $
7685
182 -

מינימום: $
7545
183 -

מינימום: $
7776
184 -

מינימום: $
7248
185 -

מינימום: $
7786
187 -

מינימום: $
7757
188 -

מינימום: $
7795
189 -

מינימום: $
7821
190 -

מינימום: $
7788
191 -

מינימום: $
7675
192 -

מינימום: $
7811
193 -

מינימום: $
7760
195 -

מינימום: $
7771
196 -

מינימום: $
7792
197 -

מינימום: $
7802
198 -

מינימום: $
7828
199 -

מינימום: $
7834
200 -

מינימום: $
9996
201 -

מינימום: $
8717
202 -

מינימום: $
8716
203 -

מינימום: $
8718
204 -

מינימום: $
8719
205 -

מינימום: $

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top