... מכירה פומבית מספר 2 - ארט קלאב - ארט קלאב אמנות ישראלית
מכירה פומבית מספר 2 תתקיים במוצאי שבת, ה-30 במאי, 2015, בשעה 20:30.

מכירה פומבית מספר 2

7206
1 -

נמכר: $
7253
5 -

נמכר: $
7150
8 -

נמכר: $
7285
12 -

נמכר: $
7170
16 -

נמכר: $
7156
21 -

נמכר: $
7186
22 -

נמכר: $
7297
23 -

נמכר: $
7205
24 -

נמכר: $
7286
25 -

נמכר: $
7054
26 -

נמכר: $
7151
27 -

נמכר: $
7099
28 -

נמכר: $
7198
29 -

נמכר: $
7197
30 -

נמכר: $
7187
31 -

נמכר: $
7244
32 -

נמכר: $
7130
33 -

נמכר: $
7161
38 -

נמכר: $
7169
39 -

נמכר: $
7181
40 -

נמכר: $
7249
41 -

נמכר: $
7168
43 -

נמכר: $
7199
44 -

נמכר: $
7260
45 -

נמכר: $
7225
47 -

נמכר: $
7224
49 -

נמכר: $
7200
50 -

נמכר: $
7163
57 -

נמכר: $
7277
58 -

נמכר: $
7232
62 -

נמכר: $
7270
63 -

נמכר: $
7304
67 -

נמכר: $
7298
68 -

נמכר: $
7300
70 -

נמכר: $
7299
71 -

נמכר: $
7246
72 -

נמכר: $
7164
74 -

נמכר: $
7165
75 -

נמכר: $
7209
76 -

נמכר: $
7135
87 -

נמכר: $
7216
92 -

נמכר: $
7217
93 -

נמכר: $
7129
94 -

נמכר: $
7221
95 -

נמכר: $
7273
96 -

נמכר: $
7220
97 -

נמכר: $
7194
98 -

נמכר: $
7195
99 -

נמכר: $
7193
100 -

נמכר: $
7140
101 -

נמכר: $
6958
103 -

נמכר: $
7182
104 -

נמכר: $
7208
106 -

נמכר: $
7152
107 -

נמכר: $
7245
114 -

נמכר: $
7202
115 -

נמכר: $
7204
116 -

נמכר: $
7269
118 -

נמכר: $
7145
120 -

נמכר: $
7255
126 -

נמכר: $
7185
127 -

נמכר: $
7301
128 -

נמכר: $
7159
131 -

נמכר: $
7162
132 -

נמכר: $
7287
133 -

נמכר: $
7258
134 -

נמכר: $
7256
135 -

נמכר: $
7257
136 -

נמכר: $
7223
137 -

נמכר: $
7288
138 -

נמכר: $
7279
141 -

נמכר: $
7283
142 -

נמכר: $
7284
143 -

נמכר: $
7280
145 -

נמכר: $
7201
146 -

נמכר: $
7293
147 -

נמכר: $
7276
150 -

נמכר: $
7214
152 -

נמכר: $
6938
153 -

נמכר: $

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top