... מכירה פומבית מספר 17 - ארט קלאב - ארט קלאב אמנות ישראלית
מכירה פומבית מספר 17 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 17

5804
1 -

מינימום: $
5806
2 -

מינימום: $
5554
3 -

מינימום: $
5653
5 -

מינימום: $
5697
6 -

מינימום: $
5698
7 -

מינימום: $
5826
9 -

מינימום: $
5792
10 -

מינימום: $
5633
11 -

מינימום: $
5778
12 -

מינימום: $
5389
13 -

מינימום: $
5356
14 -

מינימום: $
5690
16 -

מינימום: $
5556
17 -

מינימום: $
9955
18 -

מינימום: $
9954
19 -

מינימום: $
9953
20 -

מינימום: $
5820
21 -

מינימום: $
5823
22 -

מינימום: $
5821
23 -

מינימום: $
5816
24 -

מינימום: $
5817
25 -

מינימום: $
5818
26 -

מינימום: $
5819
27 -

מינימום: $
5815
28 -

מינימום: $
5824
29 -

מינימום: $
5547
30 -

מינימום: $
4313
31 -

מינימום: $
4300
32 -

מינימום: $
4058
33 -

מינימום: $
5568
36 -

מינימום: $
5634
37 -

מינימום: $
5535
38 -

מינימום: $
5645
40 -

מינימום: $
5770
41 -

מינימום: $
5616
42 -

מינימום: $
5898
43 -

מינימום: $
5372
44 -

מינימום: $
5377
45 -

מינימום: $
5713
46 -

מינימום: $
5714
47 -

מינימום: $
5715
48 -

מינימום: $
5727
49 -

מינימום: $
5728
50 -

מינימום: $
5735
51 -

מינימום: $
5721
52 -

מינימום: $
5729
53 -

מינימום: $
5720
54 -

מינימום: $
5799
56 -

מינימום: $
5800
57 -

מינימום: $
5795
58 -

מינימום: $
5789
59 -

מינימום: $
5797
60 -

מינימום: $
5776
61 -

מינימום: $
5850
62 -

מינימום: $
5851
63 -

מינימום: $
5852
64 -

מינימום: $
5575
65 -

מינימום: $
5559
68 -

מינימום: $
5576
69 -

מינימום: $
5560
70 -

מינימום: $
5670
71 -

מינימום: $
5860
73 -

מינימום: $
5545
75 -

מינימום: $
5546
76 -

מינימום: $
5744
77 -

מינימום: $
5542
78 -

מינימום: $
5680
79 -

מינימום: $
5783
80 -

מינימום: $
5750
81 -

מינימום: $
5861
82 -

מינימום: $
5655
83 -

מינימום: $
5665
84 -

מינימום: $
5811
85 -

מינימום: $
4373
86 -

מינימום: $
5812
87 -

מינימום: $
5540
89 -

מינימום: $
3210
90 -

מינימום: $
2557
91 -

מינימום: $
5555
92 -

מינימום: $
5702
93 -

מינימום: $
5722
94 -

מינימום: $
5571
95 -

מינימום: $
5598
96 -

מינימום: $
5651
97 -

מינימום: $
5338
98 -

מינימום: $
5672
99 -

מינימום: $
5676
101 -

מינימום: $
5838
104 -

מינימום: $
5837
105 -

מינימום: $
5791
106 -

מינימום: $
5843
107 -

מינימום: $
5844
108 -

מינימום: $
5848
109 -

מינימום: $
5724
110 -

מינימום: $
5685
111 -

מינימום: $
5751
112 -

מינימום: $
5752
113 -

מינימום: $
5741
115 -

מינימום: $
5629
116 -

מינימום: $
5869
117 -

מינימום: $
5564
119 -

מינימום: $
5667
120 -

מינימום: $
5897
121 -

מינימום: $
5896
122 -

מינימום: $
5749
124 -

מינימום: $
5646
125 -

מינימום: $
2788
126 -

מינימום: $
2790
127 -

מינימום: $
5602
128 -

מינימום: $
5601
129 -

מינימום: $
5694
130 -

מינימום: $
5854
131 -

מינימום: $
5855
132 -

מינימום: $
5788
133 -

מינימום: $
5539
134 -

מינימום: $
5699
135 -

מינימום: $
3424
136 -

מינימום: $
5681
137 -

מינימום: $
5840
138 -

מינימום: $
5845
139 -

מינימום: $
4249
140 -

מינימום: $
5834
142 -

מינימום: $
5829
143 -

מינימום: $
5833
144 -

מינימום: $
5832
145 -

מינימום: $
5835
146 -

מינימום: $
5830
147 -

מינימום: $
5828
148 -

מינימום: $
5831
149 -

מינימום: $
5612
150 -

מינימום: $
5862
152 -

מינימום: $
5863
153 -

מינימום: $
5543
154 -

מינימום: $
3141
155 -

מינימום: $
5620
156 -

מינימום: $
0400
157 -

מינימום: $
5675
158 -

מינימום: $
5825
159 -

מינימום: $
4049
160 -

מינימום: $
5621
162 -

מינימום: $
5553
163 -

מינימום: $
2385
164 -

מינימום: $
5572
165 -

מינימום: $
5688
166 -

מינימום: $
5772
169 -

מינימום: $
5777
170 -

מינימום: $
5822
171 -

מינימום: $
5049
172 -

מינימום: $
5609
173 -

מינימום: $
5558
174 -

מינימום: $
5549
176 -

מינימום: $
5805
177 -

מינימום: $
5656
178 -

מינימום: $
2655
179 -

מינימום: $
5864
180 -

מינימום: $
5692
181 -

מינימום: $
5703
184 -

מינימום: $
5881
184 -

מינימום: $
5552
185 -

מינימום: $
5871
185 -

מינימום: $
5544
186 -

מינימום: $
5734
187 -

מינימום: $
5733
188 -

מינימום: $
5718
189 -

מינימום: $
5658
192 -

מינימום: $
5723
193 -

מינימום: $
5736
194 -

מינימום: $
5737
195 -

מינימום: $
0057
196 -

מינימום: $
5654
197 -

מינימום: $
5561
198 -

מינימום: $
5562
199 -

מינימום: $
5813
200 -

מינימום: $
5814
201 -

מינימום: $
5683
203 -

מינימום: $
5866
204 -

מינימום: $
5781
205 -

מינימום: $
5803
206 -

מינימום: $
5780
207 -

מינימום: $
5839
209 -

מינימום: $
5725
210 -

מינימום: $
5700
211 -

מינימום: $
5836
212 -

מינימום: $
5846
214 -

מינימום: $
5847
215 -

מינימום: $
2785
216 -

מינימום: $
5589
217 -

מינימום: $
5593
218 -

מינימום: $
5580
219 -

מינימום: $
5827
220 -

מינימום: $
5583
221 -

מינימום: $
5674
223 -

מינימום: $
5807
226 -

מינימום: $
5809
227 -

מינימום: $
5695
228 -

מינימום: $
5738
229 -

מינימום: $
5671
232 -

מינימום: $
5538
233 -

מינימום: $
5541
234 -

מינימום: $
5615
235 -

מינימום: $
5687
237 -

מינימום: $
5682
242 -

מינימום: $
5669
243 -

מינימום: $
5597
245 -

מינימום: $
5596
246 -

מינימום: $
5867
247 -

מינימום: $
5611
249 -

מינימום: $
5745
250 -

מינימום: $
5842
251 -

מינימום: $
5618
253 -

מינימום: $
3333
256 -

מינימום: $
3332
257 -

מינימום: $
3142
258 -

מינימום: $
5793
260 -

מינימום: $
5786
261 -

מינימום: $
2840
262 -

מינימום: $
2834
263 -

מינימום: $
5849
264 -

מינימום: $
5624
265 -

מינימום: $
5617
266 -

מינימום: $
5566
267 -

מינימום: $
5664
268 -

מינימום: $
5577
269 -

מינימום: $
5686
270 -

מינימום: $
5794
271 -

מינימום: $
5610
272 -

מינימום: $
5693
273 -

מינימום: $
5719
275 -

מינימום: $
5628
276 -

מינימום: $
5787
277 -

מינימום: $
5887
278 -

מינימום: $
5810
280 -

מינימום: $
5578
282 -

מינימום: $
5608
284 -

מינימום: $
5606
285 -

מינימום: $
5607
286 -

מינימום: $
5868
287 -

מינימום: $
5726
289 -

מינימום: $
5731
290 -

מינימום: $
5892
291 -

מינימום: $
5893
292 -

מינימום: $
5890
293 -

מינימום: $
5891
294 -

מינימום: $
5894
296 -

מינימום: $
5873
298 -

מינימום: $
5888
299 -

מינימום: $
5857
302 -

מינימום: $
2574
304 -

מינימום: $
2576
305 -

מינימום: $
5884
306 -

מינימום: $
5885
307 -

מינימום: $
5895
308 -

מינימום: $
2866
310 -

מינימום: $
2865
311 -

מינימום: $
2859
312 -

מינימום: $
2875
313 -

מינימום: $
5904
314 -

מינימום: $
5905
315 -

מינימום: $
5906
316 -

מינימום: $
5903
317 -

מינימום: $
5902
318 -

מינימום: $
2878
319 -

מינימום: $
2877
320 -

מינימום: $
2888
321 -

מינימום: $
2882
322 -

מינימום: $

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top