מכירה פומבית מספר 16 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 16

3

הצג הכל 
5461
241 - הצורפים
כסף
הערכה: 500-600 | מינימום: $500
5459
243 - הצורפים
כסף
הערכה: 500-600 | מינימום: $500
5466
244 - אמן לא מזוהה
כסף
הערכה: 200-300 | מינימום: $200
5468
245 - אמן לא מזוהה
זכוכית
הערכה: 50-70 | מינימום: $50
5457
246 - אמן לא מזוהה
כסף
הערכה: 300-400 | מינימום: $300
5471
247 - אמן לא מזוהה
קרמיקה
הערכה: 80-100 | מינימום: $70
5467
248 - אמן לא מזוהה
ציפוי כסף
הערכה: 80-100 | מינימום: $70
5474
249 - וודג'ווד
קרמיקה
הערכה: 200-300 | מינימום: $200
5475
250 - אמן לא מזוהה
קרמיקה
הערכה: 150-200 | מינימום: $150
4098
251 - מרדכי מורה
ספר
הערכה: 50-60 | מינימום: $10
3

הצג הכל 

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top