מכירה פומבית מספר 15 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 15

3350
1 - אמן לא מזוהה
פחם על נייר, 46x33 ס"מ
הערכה: 80-100 | מינימום: $20
4397
2 - אברהם גולדברג
שמן על מזוניט, 33x26 ס"מ
הערכה: 100-120 | מינימום: $50
4398
3 - אברהם גולדברג
שמן על מזוניט, 33x26 ס"מ
הערכה: 100-120 | מינימום: $50
4367
4 - שאול אהלי
שמן על קרטון, 35x50 ס"מ
הערכה: 120-150 | מינימום: $70
4308
5 - שאול אהלי
שמן על קרטון, 37x52 ס"מ
הערכה: 120-150 | מינימום: $70
4345
6 - שאול אהלי
שמן על קרטון, 50x34 ס"מ
הערכה: 120-150 | מינימום: $70
4072
7 - שאול אהלי
חיתוך עץ על נייר, 50x34 ס"מ
הערכה: 50-80 | מינימום: $10
4268
8 - רות שלוס
שמן על בד מוצמד לקרטון, 25x35 ס"מ
הערכה: 1500-1800 | מינימום: $700
4291
9 - תמר גטר
עיפרון על נייר, 70x50 ס"מ
הערכה: 2000-3000 | מינימום: $1000
4270
10 - שרה צ'יזיק
, 37x53 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $90
4071
11 - שרה פלד
פנדה וגואש על נייר, 31x38 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $10
4381
12 - מקוואלה פיצ'חדזה
שמן על בד, 54x44 ס"מ
הערכה: 5000-6000 | מינימום: $3500
9924
13 - שמואל עובדיהו
אקוורל על נייר, 30x47 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $100
4334
14 - מיוחס לשמואל עובדיהו
שמן על בד, 74x92 ס"מ
הערכה: 1000-1200 | מינימום: $700
4392
15 - שמואל עובדיהו
שמן על בד, 50x40 ס"מ
הערכה: 1000-1200 | מינימום: $900
4281
16 - רינה סוצקבר
שמן על בד, 65x50 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $150
4285
20 - משה רביב (וורוביצ'יק)
שמן על בד, 60x100 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $300
4335
21 - קוקה לפידות
אקוורל על נייר, 68x24 ס"מ
הערכה: 100-120 | מינימום: $50
4326
25 - שמואל בק
שמן על בד, 40x60 ס"מ
הערכה: 9000-10000 | מינימום: $8000
4327
26 - שמואל בק
שמן על בד, 46x38 ס"מ
הערכה: 6000-7000 | מינימום: $6000
4283
29 - מיוחס לציונה תג'ר
גירי פסטל על קרטון, 35x50 ס"מ
הערכה: 2000-3000 | מינימום: $2000
4296
30 - ציונה תג'ר
ליטוגרפיה, 74x54 ס"מ
הערכה: 100-120 | מינימום: $80
4048
31 - צבי שור
שמן על בד מוצמד לקרטון, 32x25 ס"מ
הערכה: 300-500 | מינימום: $100
4361
34 - עודד פיינגרש
שמן על בד, 30x40 ס"מ
הערכה: 200-250 | מינימום: $50
2324
37 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 80x73 ס"מ
הערכה: 600-800 | מינימום: $200
3374
38 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 60x50 ס"מ
הערכה: 1200-1500 | מינימום: $800
4355
39 - פנחס אברמוביץ
שמן וטכניקה מעורבת על נייר מוצמד לקרטון, 70x100 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $200
4353
40 - פנחס אברמוביץ
טכניקה מעורבת על נייר, 66x66 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $200
4376
41 - פנחס אברמוביץ
שמן על נייר מוצמד לקאפה, 50x70 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $200
4351
42 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 80x56 ס"מ
הערכה: 500-700 | מינימום: $300
4356
43 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 100x65 ס"מ
הערכה: 600-700 | מינימום: $400
4358
44 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 100x70 ס"מ
הערכה: 600-700 | מינימום: $500
4357
45 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 130x81 ס"מ
הערכה: 900-1000 | מינימום: $500
4352
46 - פנחס אברמוביץ
שמן על בד, 56x80 ס"מ
הערכה: 500-700 | מינימום: $300
4069
51 - סמי זילכה (זמיר)
שמן על בד, 60x45 ס"מ
הערכה: 800-1000 | מינימום: $100
4318
52 - סלבדור דאלי
ליטוגרפיה, 30x20 ס"מ
הערכה: 600-700 | מינימום: $400
2541
53 - סימה סלונים
שמן על בד, 51x59 ס"מ
הערכה: 1000-1500 | מינימום: $400
4254
54 - סימה סלונים
שמן על בד, 35x30 ס"מ
הערכה: 2000-3000 | מינימום: $280
4324
60 - ניקולה קובץ'
שמן
הערכה: 120-150 | מינימום: $50
4370
61 - ניקולה קובץ'
שמן
הערכה: 120-150 | מינימום: $50
4366
62 - ניצה סימון קדמון
שמן על קרטון, 40x30 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $70
4269
63 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 60x50 ס"מ
הערכה: 500-600 | מינימום: $500
4341
64 - משה קסטל
בזלת וברונזה מוצמד ללוח עץ, 39x27 ס"מ
הערכה: 1000-1500 | מינימום: $1500
4342
65 - משה קסטל
בזלת וברונזה מוצמד ללוח עץ, 39x27 ס"מ
הערכה: 1000-1500 | מינימום: $1500
4271
68 - משה ברנשטיין
דיו על נייר, 36X25 ס"מ
הערכה: 80-100 | מינימום: $50
4292
69 - משה ברנשטיין
דיו על נייר, 50x70 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $100
3375
70 - מרדכי לבנון
שמן על בד, 65x50 ס"מ
הערכה: 3000-4000 | מינימום: $1300
4262
71 - חיים גליקסברג
שמן על קרטון, 48x59 ס"מ
הערכה: 2000-3000 | מינימום: $1300
4299
72 - שמואל עובדיהו
שמן על בד, 70x60 ס"מ
הערכה: 500-700 | מינימום: $350
3341
76 - מרדכי אבניאל
אקוורל על נייר, 47x66 ס"מ
הערכה: 100-130 | מינימום: $50
3358
77 - מרדכי אבניאל
ליטוגרפיה, 35x50 ס"מ
הערכה: 80-100 | מינימום: $10
4317
78 - מרדכי אבניאל
שמן על קרטון, 30x42 ס"מ
הערכה: 250-300 | מינימום: $100
4337
82 - מיוחס למנחם שמי (שמידט)
שמן על בד, 58x39 ס"מ
הערכה: 4000-6000 | מינימום: $2500
4360
85 - שלמה אלטר
שמן על בד מוצמד לקרטון, 40x30 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $50
4359
86 - שרה חגי
שמן, 44x37 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $50
2794
87 - מנשה קדישמן
פנדה על נייר, 36x28 ס"מ
הערכה: 250-300 | מינימום: $120
4274
88 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 60x50 ס"מ
הערכה: 1200-1500 | מינימום: $950
4275
89 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 60x50 ס"מ
הערכה: 1200-1500 | מינימום: $950
4276
90 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 50x60 ס"מ
הערכה: 1200-1500 | מינימום: $950
4278
92 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 60x50 ס"מ
הערכה: 1200-1500 | מינימום: $950
4280
94 - מנשה קדישמן
אקריליק על בד, 60x50 ס"מ
הערכה: 1200-1500 | מינימום: $950
4333
95 - מנשה קדישמן
שמן על בד, 210x146 ס"מ
הערכה: 15000-17000 | מינימום: $10000
4332
96 - מנשה קדישמן
שמן על בד, 210x150 ס"מ
הערכה: 15000-17000 | מינימום: $9000
4394
98 - מנשה קדישמן
ברונזה, 107x88 ס"מ
הערכה: 10000-12000 | מינימום: $12000
4384
99 - מנשה קדישמן
פסל, 30x21 ס"מ
הערכה: 900-1100 | מינימום: $600
4386
100 - מנשה קדישמן
פסל, 29x29 ס"מ
הערכה: 1000-1200 | מינימום: $700
4388
101 - מנשה קדישמן
פסל, 42x30 ס"מ
הערכה: 1100-1200 | מינימום: $800
3368
105 - מלבינה קפלן
אקוורל וגואש על נייר, 48x33 ס"מ
הערכה: 130-180 | מינימום: $10
4253
106 - מיליה לאופר
שמן על בד, 37x30 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $100
4251
107 - מיליה לאופר
שמן על בד, 24x20 ס"מ
הערכה: 100-130 | מינימום: $70
4265
108 - מיליה לאופר
אקוורל על נייר
הערכה: 100-120 | מינימום: $50
4374
109 - מאיר קובץ
שמן על בד, 50x34 ס"מ
הערכה: 100-120 | מינימום: $50
4252
110 - מאיר קובץ
שמן
הערכה: 100-150 | מינימום: $30
4319
112 - ד''ר תומס פולר
הדפס נחושת צבוע ביד על נייר
הערכה: 300-500 | מינימום: $50
4321
113 - ג'ון רפקין
תחריט פלדה צבוע ביד על נייר
הערכה: 300-500 | מינימום: $50
2547
114 - לאופולד גוטליב
אקוורל על נייר מוצמד ללוח עץ, 18x23 ס"מ
הערכה: 1500-2500 | מינימום: $500
3346
116 - לאו קאהן
שמן על לוח עץ, 19x19 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $90
2630
117 - לאוניד בלקלב
שמן על בד מוצמד לקרטון, 37x30 ס"מ
הערכה: 1500-2000 | מינימום: $850
4347
119 - כלב פוליטי
שמן על בד, 70x50 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $50
4261
120 - כלב פוליטי
שמן על בד, 50x70 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $50
3370
121 - יששכר בר ריבק
סנגווין אדום על נייר, 44x54 ס"מ
הערכה: 2500-3000 | מינימום: $1700
4257
124 - יצחק פייר
גואש על נייר מוצמד לקרטון, 30x48 ס"מ
הערכה: 100-120 | מינימום: $20
4336
125 - יצחק אמיתי
פנדה על נייר, 58x20 ס"מ
הערכה: 80-100 | מינימום: $20
4362
126 - יעקב שטיינהרדט
דיו על נייר, 44x65 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $220
4298
127 - אמן לא מזוהה
גואש על לוח עץ, 23x65 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $10
4365
130 - יעקב חייט
שמן על בד, 70x50 ס"מ
הערכה: 200-400 | מינימום: $500
4364
131 - יעקב חייט
שמן על בד, 74x44 ס"מ
הערכה: 200-400 | מינימום: $250
3372
132 - יעקב וכסלר
שמן על בד, 50x40 ס"מ
הערכה: 1200-1500 | מינימום: $800
4255
134 - יעקב איזנשר
גירי פסטל על נייר, 22x33 ס"מ
הערכה: 100-120 | מינימום: $100
4075
135 - יעקב איזנשר
ליטוגרפיה, 62x48 ס"מ
הערכה: 70-80 | מינימום: $10
4297
136 - יחיאל שמי
ליטוגרפיה, 42x32 ס"מ
הערכה: 60-80 | מינימום: $20
4343
137 - יחיאל קריזה
שמן על קרטון, 35x49 ס"מ
הערכה: 800-900 | מינימום: $500
4295
138 - יחזקאל שטרייכמן
ליטוגרפיה, 40x57 ס"מ
הערכה: 80-100 | מינימום: $50
3415
139 - יוסל ברגנר
שמן על בד, 40x50 ס"מ
הערכה: 8000-10000 | מינימום: $1900
3416
140 - יוסל ברגנר
שמן על נייר מוצמד לבד, 28x39 ס"מ
הערכה: 3000-4000 | מינימום: $1100
3417
141 - יוסל ברגנר
שמן על בד, 50x40 ס"מ
הערכה: 5000-6000 | מינימום: $2400
3421
142 - יוסל ברגנר
שמן על בד, 45x50 ס"מ
הערכה: 7000-8000 | מינימום: $2400
4044
144 - יוסי שטרן
שמן על בד, 80x115 ס"מ
הערכה: 2500-3000 | מינימום: $1000
3352
145 - יוכבד וינפלד
הדפס כסף, 25x38 ס"מ
הערכה: 1000-1200 | מינימום: $700
4146
146 - יוחנן בן יעקב
עץ, 37x147 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $80
4323
147 - יהושע גריפית
ליטוגרפיה, 44x30 ס"מ
הערכה: 80-100 | מינימום: $50
2343
148 - יהושע גרוסברד
שמן על לוח עץ, 15x20 ס"מ
הערכה: 400-500 | מינימום: $250
4046
149 - יהושע בורנפרוינד
שמן על בד, 49x68 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $10
4348
151 - יהודה ורדי
שמן על בד, 65x50 ס"מ
הערכה: 200-250 | מינימום: $90
4349
152 - יהודה ורדי
שמן על בד, 65x50 ס"מ
הערכה: 200-250 | מינימום: $90
4346
153 - יהודה ורדי
שמן על נייר מוצמד לבד, 70x51 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $90
4267
154 - יהודה ורדי
שמן על בד, 50x70 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $250
8834
156 - יגאל תומרקין
שמן, אקוורל וטכניקה מעורבת על נייר, 50x63 ס"מ
הערכה: 1500-2000 | מינימום: $600
4068
157 - יגאל עוזרי
טוש על נייר, 19x17 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $50
4293
159 - חיים רוזנטל
אקוורל ועפרונות צבעוניים על נייר, 47x59 ס"מ
הערכה: 100-120 | מינימום: $50
3159
160 - זינה רויטמן
אקוורל על נייר, 47x63 ס"מ
הערכה: 400-500 | מינימום: $100
4380
161 - זהבה לופו
, 100x70 ס"מ
הערכה: 400-500 | מינימום: $400
4310
162 - זאב קון
שמן על בד, 56x46 ס"מ
הערכה: 400-500 | מינימום: $350
4287
163 - הנרי שלזניאק
שמן וקולאז' על קרטון, 72x50 ס"מ
הערכה: 2000-3000 | מינימום: $1000
4309
164 - הדי קון
שמן על בד, 44x60 ס"מ
הערכה: 500-600 | מינימום: $350
4340
165 - הדי קון
שמן על בד, 45x60 ס"מ
הערכה: 400-500 | מינימום: $250
4263
166 - הדי קון
שמן על בד, 80x40 ס"מ
הערכה: 500-700 | מינימום: $350
4288
167 - הדי קון
שמן על בד, 60x76 ס"מ
הערכה: 700-900 | מינימום: $500
4250
168 - גרשון רנרט
שמן על קרטון, 23x30 ס"מ
הערכה: 600-800 | מינימום: $200
4372
172 - ברכה בנימיני
שמן על בד, 48x62 ס"מ
הערכה: 100-120 | מינימום: $100
4363
173 - אבי בן ברוך
שמן, קולאז' וטוש על נייר, 74x58 ס"מ
הערכה: 100-120 | מינימום: $30
4325
174 - ביניש מינינברג
שמן על בד, 46x32 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $70
3163
178 - אריה קפלון
שמן על לוח עץ, 52x64 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $80
3164
179 - אריה קפלון
שמן על מזוניט, 50x40 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $80
4066
180 - אריה קפלון
שמן על נייר מוצמד ללוח עץ, 60x40 ס"מ
הערכה: 100-120 | מינימום: $10
3190
182 - אריאלה ברנדר
שמן וטכניקה מעורבת על בד מוצמד לקרטון, 50x25 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $10
4312
183 - יוג'ין אבסהאוס
שמן, 20x27 ס"מ
הערכה: 1000-1200 | מינימום: $600
4350
184 - אמן לא מזוהה
שמן על בד מוצמד לקרטון, 76x61 ס"מ
הערכה: 100-200 | מינימום: $50
3409
185 - אן מדלי
פנדה על נייר, 23x33 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $50
3371
187 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 48x69 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $10
3195
188 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 35x25 ס"מ
הערכה: 120-180 | מינימום: $10
4382
191 - אמן לא מזוהה
ציפוי כסף, 13 ס"מ
הערכה: 500-600 | מינימום: $250
4379
192 - אליהו גת
אקוורל על נייר, 70x100 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $200
4264
193 - אליהו גת
אקוורל על קרטון, 70x68 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $200
2355
194 - אלברט גולדמן
שמן על בד מוצמד לקרטון, 44x37 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $100
3336
195 - אלברט גולדמן
שמן על קרטון, 29x39 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $10
4290
197 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 80x60 ס"מ
הערכה: 500-600 | מינימום: $500
4286
198 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 80x60 ס"מ
הערכה: 500-600 | מינימום: $500
4371
199 - אלברט גולדמן
שמן על בד, 40x50 ס"מ
הערכה: 400-500 | מינימום: $300
3236
200 - אורי ליפשיץ
גואש על תחריט, 50x100 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $120
3263
201 - אהרון הלוי
גירי פסטל על נייר, 43x53 ס"מ
הערכה: 1000-2000 | מינימום: $800
4289
202 - אהרון גלעדי
אקוורל על נייר, 50x70 ס"מ
הערכה: 250-300 | מינימום: $160
4375
203 - אדי גולדשטיין
שמן ואקוורל על לוח עץ, 46x60 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $100
4256
204 - אריה צרפתי
שמן
הערכה: 100-120 | מינימום: $20
4369
205 - אבינועם קוסובסקי
אקוורל על קרטון, 30x42 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $350
4273
206 - אבי שוורץ
שמן, 27x37 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $200
4344
207 - אבי שוורץ
שמן על לוח עץ, 47x55 ס"מ
הערכה: 400-500 | מינימום: $350
4260
211 - אמן לא מזוהה

הערכה: 100-120 | מינימום: $10
4266
212 - אמן לא מזוהה
אקוורל על קרטון
הערכה: 150-200 | מינימום: $30
4306
213 - אמן לא מזוהה
שמן, 43x50 ס"מ
הערכה: 100-120 | מינימום: $10

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top