מכירה פומבית מספר 11 - מידע מתוך אתר מועדון אמנות - Art Club Israel

מכירה פומבית מספר 11

0024
1 - אבינועם קוסובסקי
תחריט, 18x13 ס"מ
הערכה: 40-80 | מינימום: $10
2369
2 - אבל פן
ליטוגרפיה, 33x21 ס"מ
הערכה: 100-200 | מינימום: $20
2542
6 - אברהם עצמון
אקוורל על נייר, 60x47 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $90
2426
15 - אורי ליפשיץ
תצריב, 29x38 ס"מ
הערכה: 140-180 | מינימום: $80
2427
16 - אורי ליפשיץ
תצריב, 29x38 ס"מ
הערכה: 140-180 | מינימום: $80
0513
19 - איתן פריד
אקוורל על נייר, 35x47 ס"מ
הערכה: 350-450 | מינימום: $50
2645
20 - אלבינה דניאל
שמן על בד, 100x100 ס"מ
הערכה: 1500-2000 | מינימום: $700
2602
23 - אלכס מליכסון
שמן על בד, 46x33 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $10
2693
27 - צבי שור
שמן על קרטון, 31x45 ס"מ
הערכה: 500-700 | מינימום: $300
2360
28 - אמן לא מזוהה
שמן על קרטון, 29x39 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $10
2420
29 - אמן לא מזוהה
עיפרון, אקוורל ודיו על נייר, 47x33 ס"מ
הערכה: 100-200 | מינימום: $10
0374
30 - אמן לא מזוהה
שמן על קרטון, 50x40 ס"מ
הערכה: 600-800 | מינימום: $250
2370
31 - אמן לא מזוהה
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 25x20 ס"מ
הערכה: 120-150 | מינימום: $10
2618
32 - אן מדלי
שמן על בד, 40x19 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $200
2612
34 - אריה וכנהאוזר
שמן על קרטון, 50x34 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $50
2373
35 - אריה מרזר
אקוורל ודיו על נייר, 18x28 ס"מ
הערכה: 120-180 | מינימום: $80
2539
37 - אריה קפלון
שמן על בד, 53x63 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $150
2540
38 - אריה קפלון
שמן על בד, 47x59 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $200
0414
41 - ביניש מינינברג
שמן על בד, 39x29 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $80
2414
42 - ביניש מינינברג
שמן על עץ לבוד, 34x24 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $100
2573
44 - ג'ני קלי
שמן על בד, 89x70 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $80
2598
45 - גרגואר מישונז
גואש על נייר, 34x49 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $300
2409
47 - גרטי רובינשטיין רוטמן
שמן על לוח עץ, 19x26 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $100
2637
51 - דוד גלבוע
אקוורל על נייר, 23x32 ס"מ
הערכה: 120-180 | מינימום: $70
2701
52 - דוד הנדלר
שמן על לוח עץ, 108x78 ס"מ
הערכה: 4000-6000 | מינימום: $2500
9387
55 - דוד הנדלר
אקוורל על נייר, 34x49 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $40
2635
56 - דוד הנדלר
דיו על נייר, 16x11 ס"מ
הערכה: 60-80 | מינימום: $10
2533
61 - מיוחס לז'ק אלסינה
שמן על בד, 45x59 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $150
2617
62 - זאב קון
שמן על בד מוצמד לקרטון, 22x30 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $80
2595
72 - חיים מרוז
אקוורל על נייר, 65x41 ס"מ
הערכה: 150-250 | מינימום: $80
2619
73 - חיים סיטון
שמן על לוח עץ, 16x24 ס"מ
הערכה: 100-130 | מינימום: $30
0092
75 - חנה לוי
אקוורל על נייר, 19x26 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $50
0090
76 - חנה לוי
אקוורל ופחם על נייר, 45x30 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $70
2405
79 - יהודה ורדי
שמן על בד, 27x27 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $80
2624
84 - יהודה רודן
שמן על בד, 60x80 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $200
2603
87 - אמן לא מזוהה
שמן על בד, 62x47 ס"מ
הערכה: 150-250 | מינימום: $10
2640
88 - מיכאל ארגוב
עיפרון ואקוורל על נייר, 27x21 ס"מ
הערכה: 300-500 | מינימום: $50
8908
90 - יהושע גרוסברד
שמן על לוח עץ, 19x25 ס"מ
הערכה: 400-500 | מינימום: $200
9407
94 - יוסי שטרן
דיו, 46x60 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $50
2646
95 - יוסל ברגנר
ליטוגרפיה, 49x69 ס"מ
הערכה: 130-180 | מינימום: $50
2463
98 - יוסף קוסונוגי
אקוורל על נייר, 33x48 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $80
2599
101 - יחזקאל שטרייכמן
ליטוגרפיה, 56x47 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $40
2322
106 - יעקב דורצ'ין
טוש על נייר, 20x15 ,14x16 ,23x16 ס"מ
הערכה: 800-1100 | מינימום: $450
2561
108 - יעקב נובוגרודר
ליטוגרפיה, 28x24 ס"מ
הערכה: 30-50 | מינימום: $10
2537
110 - יצחק פייר
שמן על בד, 46x55 ס"מ
הערכה: 400-600 | מינימום: $250
0035
112 - יצחק פרנקל פרנל
שמן על נייר, 47x68 ס"מ
הערכה: 300-500 | מינימום: $10
9956
115 - לאו קאהן
אקוורל על נייר, 46x63 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $160
0026
116 - לאו רוט
שמן על בד, 65x40 ס"מ
הערכה: 800-1200 | מינימום: $700
2553
128 - מנשה קדישמן
פנדה על הדפס, 27x17 ס"מ
הערכה: 120-150 | מינימום: $80
2556
129 - מנשה קדישמן
פחם על נייר, 35x43 ס"מ
הערכה: 150-170 | מינימום: $130
2575
132 - מרסל ינקו
ליטוגרפיה, 75x53 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $60
2365
133 - משה ברנשטיין
אקוורל ודיו על נייר, 30x19 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $60
2570
137 - משה טוצ'מסקי
אקוורל ופחם על נייר, 34x24 ס"מ
הערכה: 50-80 | מינימום: $10
2429
138 - משה ליידר
אקוורל על נייר, 48x67 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $10
2434
139 - משה ליידר
אקוורל על נייר, 48x67 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $10
2610
142 - נטשה בריליאנטובה
עיפרון על נייר, 48x68 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $150
2348
143 - ניקולה קובץ'
שמן על בד, 29x39 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $100
2627
145 - ניקולה קובץ'
שמן על בד, 50x34 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $80
2315
147 - סיגל בן-גיל
שמן על בד, 70x20 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $80
2594
151 - פאבלו פיקאסו
הדפס, 64x49 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $90
2632
152 - פולה ויצמן
אקוורל על נייר, 30x20 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $20
2600
154 - פנחס אברמוביץ
ליטוגרפיה, 38x51 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $40
7612
156 - פנחס כהן גן
שמן וטכניקה מעורבת על נייר, 50x70 ס"מ
הערכה: 350-450 | מינימום: $190
2579
158 - פנחס ליטבינובסקי
ספיה על נייר, 54x36 ס"מ
הערכה: 150-250 | מינימום: $80
2356
160 - פרי רוזנפלד
שמן על לוח עץ, 42x30 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $60
2623
161 - צבי ארמן
אקוורל על נייר, 60x44 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $40
0464
162 - צבי לבני
גואש על נייר, 43x53 ס"מ
הערכה: 200-300 | מינימום: $70
2545
165 - הרב צבי רפאלי
שמן על בד, 60x90 ס"מ
הערכה: 1000-1300 | מינימום: $800
2626
166 - צבי שנער
שמן על בד, 50x59 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $20
2639
167 - צילה נימן
אקוורל על נייר, 21x15 ס"מ
הערכה: 30-50 | מינימום: $10
2611
171 - דיוויד רוברטס
ליטוגרפיה, 33x48 ס"מ
הערכה: 100-200 | מינימום: $10
2616
173 - רינה סוצקבר
שמן על לוח עץ, 30x25 ס"מ
הערכה: 150-200 | מינימום: $50
2613
174 - ריקה שווימר
שמן על בד מוצמד לקרטון, 20x24 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $20
0336
176 - שושי חייט
אקוורל וגואש על נייר, 62x47 ס"מ
הערכה: 250-300 | מינימום: $90
2628
177 - שלמה אלטר
שמן על בד, 60x70 ס"מ
הערכה: 500-700 | מינימום: $250
2615
180 - שמואל גולדשטיין
שמן על מזוניט, 23x27 ס"מ
הערכה: 120-150 | מינימום: $50
2648
185 - שמשון הולצמן
עיפרון ואקוורל על נייר, 46x66 ס"מ
הערכה: 300-400 | מינימום: $180
2621
186 - שמשון הולצמן
עיפרון ואקוורל על נייר, אקוורל על נייר ס"מ
הערכה: 100-130 | מינימום: $10
2548
187 - שרגא וייל
ליטוגרפיה, 47x37 ס"מ
הערכה: 100-150 | מינימום: $10
2577
188 - שרגא וייל
ליטוגרפיה, 47x65 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $30
0116
189 - שמואל זולקיס
שמן על בד, 69x82 ס"מ
הערכה: 500-700 | מינימום: $300
2651
192 - אמנים שונים
תחריט והדפס על נייר
הערכה: 100-200 | מינימום: $10
2654
193 - אמנים שונים
ליטוגרפיה, 65x50, 47x35 ס"מ
הערכה: 30-50 | מינימום: $10
2697
196 - אנדריי (אריה) קילצ'ינסקי
אקוורל על נייר, 35x50 ס"מ
הערכה: 80-120 | מינימום: $20
2657
201 - אוסקר קוקושקה
ספר
הערכה: 50-60 | מינימום: $40
2656
202 - מואיז קיסלינג
ספר
הערכה: 30-40 | מינימום: $10
2658
203 - הנרי מור
ספר
הערכה: 30-40 | מינימום: $10
2665
204 - מקס ליברמן
ספר
הערכה: 30-40 | מינימום: $10
2662
205 - אמנים שונים
ספר
הערכה: 40-50 | מינימום: $30
2663
206 - יעקב אגם
ספר
הערכה: 20-30 | מינימום: $10
2666
207 - מארק שאגאל
ספר
הערכה: 40-50 | מינימום: $30
2667
208 - אמנים שונים
ספר
הערכה: 30-40 | מינימום: $10
2669
209 - אמנים שונים
ספר
הערכה: 20-30 | מינימום: $10
2671
211 - אברהם אופק
ספר
הערכה: 20-30 | מינימום: $10
2672
212 - אוזיאש הופשטטר
ספר
הערכה: 20-30 | מינימום: $10
2673
213 - מנחם שמי (שמידט)
ספר
הערכה: 40-70 | מינימום: $20
2674
214 - אהרון גלעדי
ספר
הערכה: 20-30 | מינימום: $10
2675
215 - יעקב פינס
ספר
הערכה: 40-70 | מינימום: $20
2677
217 - ג'ניה ברגר
ספר
הערכה: 30-40 | מינימום: $15
2678
218 - נחום גוטמן
ספר
הערכה: 30-40 | מינימום: $15
2679
219 - אביגדור סטימצקי
ספר
הערכה: 40-70 | מינימום: $20
2680
220 - קטה אפרים מרכוס
ספר
הערכה: 40-70 | מינימום: $20
2681
221 - חיים גליקסברג
ספר
הערכה: 40-70 | מינימום: $20
2682
222 - אמנים שונים
ספר, 1998 ס"מ
הערכה: 30-40 | מינימום: $15
2683
223 - ג'ניה ברגר
ספר
הערכה: 20-30 | מינימום: $10

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top