... מכירה פומבית מספר 10 - ארט קלאב - ארט קלאב אמנות ישראלית
מכירה פומבית מס' 10 של ארט קלאב ישראל תתקיים במוצאי שבת, ה-3 בדצמבר 2016, בשעה 19:30.

מכירה פומבית מספר 10

0332
1 -

מינימום: $
2368
2 -

מינימום: $
2382
4 -

מינימום: $
2412
5 -

מינימום: $
2377
8 -

מינימום: $
2316
10 -

מינימום: $
2344
12 -

מינימום: $
0357
13 -

מינימום: $
2433
14 -

מינימום: $
2444
15 -

מינימום: $
2378
18 -

מינימום: $
2375
19 -

מינימום: $
2361
22 -

מינימום: $
9935
23 -

מינימום: $
0504
24 -

מינימום: $
0416
28 -

מינימום: $
0343
29 -

מינימום: $
0342
30 -

מינימום: $
2440
31 -

מינימום: $
2406
32 -

מינימום: $
0333
33 -

מינימום: $
0312
35 -

מינימום: $
0392
36 -

מינימום: $
2408
37 -

מינימום: $
2411
38 -

מינימום: $
0338
41 -

מינימום: $
2317
42 -

מינימום: $
0415
43 -

מינימום: $
2353
44 -

מינימום: $
2354
45 -

מינימום: $
2350
46 -

מינימום: $
0337
47 -

מינימום: $
0365
48 -

מינימום: $
2505
49 -

מינימום: $
0421
52 -

מינימום: $
2435
53 -

מינימום: $
0484
55 -

מינימום: $
0506
57 -

מינימום: $
0429
58 -

מינימום: $
2339
62 -

מינימום: $
2352
66 -

מינימום: $
7110
67 -

מינימום: $
0423
68 -

מינימום: $
0368
69 -

מינימום: $
2327
75 -

מינימום: $
0334
76 -

מינימום: $
2326
78 -

מינימום: $
2329
79 -

מינימום: $
2333
80 -

מינימום: $
2338
84 -

מינימום: $
2303
85 -

מינימום: $
2358
90 -

מינימום: $
0425
91 -

מינימום: $
2422
92 -

מינימום: $
9588
93 -

מינימום: $
9353
98 -

מינימום: $
6221
104 -

מינימום: $
2446
105 -

מינימום: $
0514
111 -

מינימום: $
2371
114 -

מינימום: $
0424
117 -

מינימום: $
2393
118 -

מינימום: $
2396
119 -

מינימום: $
2395
120 -

מינימום: $
2392
121 -

מינימום: $
0452
122 -

מינימום: $
0360
123 -

מינימום: $
2438
124 -

מינימום: $
2417
127 -

מינימום: $
2418
128 -

מינימום: $
2359
129 -

מינימום: $
0459
130 -

מינימום: $
7166
131 -

מינימום: $
2304
132 -

מינימום: $
2298
133 -

מינימום: $
2318
134 -

מינימום: $
2451
137 -

מינימום: $
20023
138 -

מינימום: $
2332
139 -

מינימום: $
2312
140 -

מינימום: $
9945
141 -

מינימום: $
7210
143 -

מינימום: $
2450
144 -

מינימום: $
2357
148 -

מינימום: $
9985
150 -

מינימום: $
2466
155 -

מינימום: $
2470
156 -

מינימום: $
2468
157 -

מינימום: $
2467
158 -

מינימום: $
2465
159 -

מינימום: $
9501
160 -

מינימום: $
7295
161 -

מינימום: $
2442
162 -

מינימום: $
2445
163 -

מינימום: $
2447
164 -

מינימום: $
2430
167 -

מינימום: $
0525
168 -

מינימום: $
2383
169 -

מינימום: $
2363
170 -

מינימום: $
2330
173 -

מינימום: $
2331
174 -

מינימום: $
2364
179 -

מינימום: $
2448
180 -

מינימום: $
0351
183 -

מינימום: $
2462
185 -

מינימום: $
2443
186 -

מינימום: $
2325
187 -

מינימום: $
2402
189 -

מינימום: $
2349
190 -

מינימום: $
2379
191 -

מינימום: $
2387
194 -

מינימום: $
2381
196 -

מינימום: $
2399
197 -

מינימום: $
2380
198 -

מינימום: $
0366
199 -

מינימום: $
0322
201 -

מינימום: $
9224
202 -

מינימום: $
2386
203 -

מינימום: $
0512
205 -

מינימום: $
2431
208 -

מינימום: $
2432
209 -

מינימום: $
2441
210 -

מינימום: $
2454
211 -

מינימום: $
2452
212 -

מינימום: $
0417
213 -

מינימום: $
2469
214 -

מינימום: $
2503
216 -

מינימום: $
2496
217 -

מינימום: $
2491
218 -

מינימום: $
2486
219 -

מינימום: $
2482
220 -

מינימום: $
2477
221 -

מינימום: $

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top