מכירה פומבית מספר 1 התקיימה במוצאי שבת, ה-14 במרץ 2015 בשעה 19:00.

מכירה פומבית מספר 1

תודה לכל משתתפי מכירה פומבית מס' 1!

מכירה פומבית מספר 1 התקיימה במוצאי שבת, ה-14 במרץ 2015 בשעה 19:00.

תוצאות המכירה (המחירים כוללים עמלת קניה):

1
2
3

 
הצג הכל 
7040
1 - משה רוזנטליס
שמן על קרטון, 15x23 ס"מ
נמכר: $290
7065
2 - משה רוזנטליס
טוש על נייר, 17x23 ס"מ
נמכר: $80
7058
3 - משה רוזנטליס
טכניקה מעורבת על נייר, 31x46 ס"מ
נמכר: $290
7039
4 - יוסף קוסונוגי
שמן וטכניקה מעורבת על לוח עץ, 27x16 ס"מ
נמכר: $245
7064
8 - משה קופפרמן
טכניקה מעורבת על נייר, 16x10 ס"מ
נמכר: $335
6961
9 - אביבה אורי
פנדה על נייר, 40x30 ס"מ
נמכר: $1010
6939
10 - רות שלוס
אקוורל על נייר, 22x27 ס"מ
נמכר: $180
7008
11 - רפי לביא
טכניקה מעורבת על נייר, 20x28 ס"מ
נמכר: $450
6999
18 - יאיר גרבוז
טכניקה מעורבת על נייר מוצמד ללוח עץ, 50x70 ס"מ
נמכר: $1010
7007
19 - מיכאל גרוס
שמן על בד, 46x55 ס"מ
נמכר: $1790
6957
20 - אריה אלואיל
שמן על נייר מוצמד למזוניט, 55x45 ס"מ
נמכר: $1345
7031
22 - לאו רוט
שמן על בד, 80x60 ס"מ
נמכר: $895
7019
23 - צבי שור
שמן על בד, 90x60 ס"מ
נמכר: $840
7045
27 - לאופולד גוטליב
גרפיט על נייר, 34x24 ס"מ
נמכר: $215
6996
28 - אבי שוורץ
שמן על עץ לבוד, 23x31 ס"מ
נמכר: $225
6997
30 - אבי שוורץ
שמן על עץ לבוד, 38x46 ס"מ
נמכר: $335
7021
33 - מנשה קדישמן
שמן על נייר מוצמד לבד, 76x80 ס"מ
נמכר: $1230
6970
34 - נחום גלבוע
שמן על בד מוצמד ללוח עץ, 35x28 ס"מ
נמכר: $5040
6982
35 - רוברט רוזנברג
שמן על בד, 80x60 ס"מ
נמכר: $785
7073
41 - אברהם ישכיל
שמן על לוח עץ, 40x60 ס"מ
נמכר: $245
7051
46 - משה מוקדי
שמן על בד, 61x46 ס"מ
נמכר: $3920
1
2
3

 
הצג הכל 

הרשמה למכירה הקרובה

הבהרה

נתונים המופיעים באתר זה, לרבות הערכת השווי, תיאורי פריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד ארט קלאב ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. יש לעיין היטב בתנאי השימוש באתר לפני כל ביצוע פעולה בהתאם למידע המופיע בו.

Back to Top